LHL

Hopp direkte til innhold

Nye retningslinjer for utendørs og innendørs aktiviteter

I tråd med myndighetenes råd åpner LHL opp for å kunne samle inntil 50 personer ved både innendørs og utendørs arrangementer. Flere lokallag i LHL legger til rette for at medlemmer igjen skal kunne treffes og komme seg ut på tur, noe som blir satt pris på.

Retningslinjer ved fellesaktiviteter:

  1. Minst 1 meters avstand både ute og inne.
  2. På treningsgrupper innendørs skal det være maks 12 personer per gruppe, med 2 meters avstand mellom deltakerne.
  3. Følg smittevernsråd om å vaske hender, hoste i armkrok og holde seg hjemme ved sykdom eller symptomer.
  4. Mulighet for vask av hender eller bruk av håndsprit i tilknytning til arrangementet.
  5. Vask av bordflater, stoler og annet utstyr før og etter bruk.
  6. Begrense bruk av kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktivitet, særlig i rushtid i tettbygde strøk.
  7. Deltagere som ikke er i samme husstand bør ikke bruke felles bil til/fra aktivitet.
  8. Arrangør er ansvarlig for at deltakerne overholder smittevernreglene. Det skal utnevnes en smittevernansvarlig for hver aktivitet/arrangement.
  9. Den smittevernansvarlige skal utarbeide deltakerliste med tanke på evt. smittesporing i ettertid.
  10. Arrangør må følge med på lokale smitteforhold, det kan være behov for lokale tilpasninger.

Tilrettelegging av video- og telefonmøter

Selv om det nå gradvis åpnes opp for aktivitet i lagene viser vi full forståelse for tillitsvalgte og frivillige som ikke ønsker å delta på grunn av helsemessige årsaker. Det betyr at det må tilrettelegges for å delta på styre- og utvalgsmøter per telefon eller video.

Veien videre

Myndighetene har signalisert at det fra 15. juni kan samles inntil 200 personer. Ettersom LHL organiserer mennesker i risikoutsatte grupper er dette foreløpig ikke tillatt ved aktiviteter i LHLs regi.

LHL følger løpende med på myndighetenes råd og vil justere retningslinjene når det blir aktuelt.