LHL

Hopp direkte til innhold

Nytt interessepolitisk program på hjerneslagområdet

Sentralstyret har vedtatt interessepolitisk program for LHL Hjerneslag 2018-2020. I kommende periode prioriteres tre hovedområder: Økt kunnskap og bevissthet i befolkningen om symptomer på hjerneslag og viktigheten av å ringe 113 når disse oppstår, styrke tilbudet om rehabilitering og oppfølging, og redusere lokale forskjeller og bedre mulighet for fortsatt tilknytning til arbeidslivet etter hjerneslag.

Programmet tar utgangspunkt i det LHLs interessepolitiske program vedtatt på landsmøtet, men er mer konkret og omfattende på hjernehelse og hjerneslag enn LHLs program for samme periode.

LHL Hjerneslag får gjennomslag

LHL Hjerneslag har god erfaring med jobbe interessepolitisk og følge opp føringene fra interessepolitisk program i både innspill til statsbudsjett, høringer og på andre måter. Fram til nå har LHL Hjerneslag sammen med andre organisasjoner og alliansepartnere fått gjennomslag for symptomkampanje for hjerneslag, nasjonal hjernehelsestrategi og nasjonal pårørendestrategi. I Stortinget har Nicholas Wilkinson (SV) og Olaug V. Bollestad (KrF) fremmet representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske, noe som oppfattes som en delseier også for LHL Hjerneslags engasjement.

Bare noen uker etter at interessepolitisk program på hjernehelse og hjerneslagområdet er vedtatt, er LHL Hjerneslag sammen med blant andre LHL Hjerneslag Ung og LHLs lokallag i Oslo og Bergen i gang med å følge opp ett av de programfestede punktene: Arbeide for at akuttilbudet organiseres etter prinsippet om en dør inn for alle pasienter, slik at man unngår å flytte pasienter mellom sykehus i akuttforløpet.

Jobber for flere slagsentre

LHL Hjerneslag har sammen med LHL Hjerneslag Ung Oslo hatt møte med flere stortingsrepresentanter om å etablere ett Oslo Slagsenter, og i slutten av januar skal LHL Hjerneslag, LHL Hjerneslag Ung Hordaland, LHL Hordaland og LHL Bergen ha møte med ledelsen både på Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus med et lignende budskap: Etabler ett Bergen Slagsenter. Også media har tatt tak i initiativet fra LHL Hjerneslag, hvor VG i begynnelsen av januar hadde en stor sak hvor situasjonen i Oslo ble belyst på sju sider og hvor det ble referert til blant annet LHL Hjerneslag.

Ønsker lokalt engasjement

Generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag ber nå lokallagene og lokale tillitsvalgte om å bidra til å følge opp interessepolitisk program for LHL Hjerneslag 2018-2020.

– En av de de største utfordringene på hjerneslagområdet er store forskjeller mellom kommuner, og mangelfull oppfølging av slagrammede i flere kommuner. Her er det viktig at LHL lokalt engasjerer seg og tar opp situasjonen i hver enkelt kommune, sier Skar.

Se hele programmet her.