LHL

Hopp direkte til innhold

På lag med kommunen

26. – 27. mai var en gruppe fra noen LHL-lag samlet i Oslo for å få nye ideer og tips til hvordan lokallagene kan samarbeide med kommunen.

Fra nord til sør var fem lag invitert for å utveksle erfaringer og få ny inspirasjon til lagsarbeidet. Denne gangen var temaet “Kommunen og hvilken gjensidig nytte lokallagene og kommunen kan ha av hverandre”.

Guro Berthelsen, leder i LHL Kristiansand, var veldig fornøyd med samlingen:

Det er nyttig å møtes slik at vi kan få inspirasjon av andre som er kommet i gang med et samarbeid.

Samarbeid med kommunen kan være alt fra hjelp til markedsføring av LHLs aktiviteter på kommunens nettsider, til utstrakt samarbeid om aktiviteter og lokaler.

Viktig å oppsøke kommunen

På programmet sto også et besøk av Sagene frisklivssentral ved leder Kristin Opsahl.

LHL Oslo har et utstrakt samarbeid med flere frisklivssentraler, og Sagene var invitert for å fortelle om hvordan dette samarbeidet fungerer fra kommunens side. Kristin svarte også på spørsmål fra deltakerne om hvordan LHL-lag kan kontakte kommunen og hva som er viktig å tenke på før kontakt etableres. Dette innebærer å være bevisst på hva laget kan tilby, og hva laget ønsker av et eventuelt samarbeid med kommunen.

Kommunen oppsøker sjelden selv lokallag i LHL. Leder i LHL Brønnøy, Bjørnar Paulsen, uttrykte det slik:

– Kommunen må få vite om lokallagets arbeid, særlig at LHL har trim som likepersonsaktivitet. LHL Brønnøy har som målsetning å få våre medlemmer og eventuelt andre med på fysisk aktivitet, både på vårt senter og i svømmebassenget. Vår organisasjons viktigste oppgave er å gjøre folk bevisst på viktigheten av trening for bedre helse og livskvalitet. Spesielt for hjerte og lungesyke.

LHL Tromsø foran med godt eksempel

Maria Lind Kvanmo fra administrasjonen holdt et innlegg om hvordan lagene kan legge opp markedsføringen av de tilbudene de alt har ved å tenke tydeligere på målgrupper.

Det var særlig spennende å høre om LHL Tromsøs samarbeid med rehabiliteringsavdelingen i kommunen. Kommunen skal leie lokaler av LHL Tromsø til sine rehabiliteringstilbud og planen er at deltakerne, når de er ferdig med rehabilitering, skal fortsette å trene i LHLs trimgrupper. Dette ligner på samarbeidet LHL Oslo har med frisklivssentralene, der LHL er et utslusningstilbud for deltakerne ved frisklivssentralen.

Tips for samarbeid med kommunen:

 1. Vit hva du ønsker deg av samarbeidet.
  Laget bør ha klart for seg hva det vil oppnå. Trenger dere å låne lokaler til trimaktiviteter eller har dere lokaler kommunen trenger? Er utfordringen å få tak i instruktører til en trimgruppe, eller trenger gruppa nye medlemmer? Disse spørsmålene må være avklart før dere kontakter kommunen.

 2. Bli kjent med kommunens nettsider
  Lokallaget bør ta seg tid til å bli kjent med kommunens nettsider. Kanskje har kommunen en aktivitetskalender dere ikke vet om eller en oversikt over trimaktiviteter i kommunen? Det er lettere å oppnå målene dere setter dere hvis dere vet hva som finnes i kommunen fra før.

 3. Finn den rette personen å snakke med
  Kommunen består av mange avdelinger, profesjoner og ansatte. For å få til et samarbeid bør lokallaget ta seg tid til å finne en konkret person å kontakte. Dette kan være folkehelsekoordinator, frisklivssansvarlig, rehabiliteringskoordinator eller webansvarlig. Hvem dere skal kontakte henger igjen sammen med hva dere vil oppnå. Oversikt over hvem som jobber hvor og med hva finnes på kommunens nettsider.

 4. Vær trygg på det dere har å tilby
  Kommunen mottar sannsynligvis henvendelser fra flere organisasjoner enn LHL vedrørende interesse for samarbeid. Å vite hva som er bra med akkurat LHL og deres tilbud er viktig for at kommunen skal velge dere som samarbeidspartner. Finn laget og aktivitetens styrker og det som skiller dere fra for eksempel et kommersielt treningssenter og bruk dette når dere snakker med kommunen.