Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Folkehelseinstituttets retningslinjer for arrangementer, samlinger og aktiviteter

LHL følger de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.

I en tid der mange opplever isolasjon og usikkerhet er det fint at lagene finner løsninger for å gjennomføre aktiviteter digitalt. Når det gjelder fysiske samlinger og møter innendørs og utendørs, må en følge de retningslinjene som myndighetene setter.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

I tillegg må en følge med på lokale smitteforhold da det kan være behov for lokale tilpasninger.

Når det er åpning for fysiske møter, er det viktig å huske:

 • Minst 2 meters avstand både ute og inne
 • Følg smittevernsråd om å vaske hender, hoste i armkrok og holde seg hjemme ved sykdom eller symptomer
 • Mulighet for vask av hender eller bruk av håndsprit i tilknytning til arrangementet
 • Vask av bordflater, stoler og annet utstyr før og etter bruk
 • Begrense bruk av kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktivitet, særlig i rushtid i tettbygde strøk. Det anbefales ikke at lag arrangerer bussturer.
 • Deltagere som ikke er i samme husstand bør ikke bruke felles bil til/fra aktivitet
 • Arrangør er ansvarlig for at deltakerne overholder smittevernreglene. Det skal utnevnes en smittevernansvarlig for hver aktivitet/arrangement.
 • Den smittevernansvarlige skal utarbeide deltakerliste med tanke på evt. smittesporing i ettertid

Ved sang anbefales 2 meter avstand. Mange lag synger på møter og samlinger, og en del lag har også egne sangkor. Det anbefales at det holdes 2 meter avstand da det er økt smittefare ved sang.

Tilrettelegging av styre- og utvalgsmøter

Når det er åpent for fysisk aktivitet i lagene er det viktig å ta hensyn til tillitsvalgte og frivillige som ikke ønsker å delta på grunn av helsemessige årsaker. Det betyr for eksempel at det må tilrettelegges for å kunne delta på styre- og utvalgsmøter per telefon eller video.

Gruppetrening i sal, basseng og utendørs

LHL organiserer mennesker i risikoutsatte grupper. Det er derfor svært viktig at alle smitteverntiltak blir overholdt.

Plakat

Plakat som kan henges opp der det skal være trening.

Mange triminstruktører og trimdeltagere savner tilbud med fysisk aktivitet i lokallagene og sosial kontakt etter mange måneder med isolasjon og redusert tilbud. Lokallagene oppfordres til å drifte trimgrupper i sal, basseng og utendørs og følge gitte retningslinjer når Folkehelseinstituttet åpner for det.

Husk at ved fellesøkter med høy fysisk aktivitet og intensitet der utåndingen øker, er risikoen for smittespredning større. Derfor kreves det strengere retningslinjer ved organisering av fysisk aktivitet.

Ved gruppetrening i sal, basseng og utendørs er det viktig å huske:

 • Ved symptomer: triminstruktører og deltagere som har symptomer på Covid-19 skal holde seg hjemme
 • Avstand: minimum 2 meter avstand mellom deltagerne ved fysisk aktivitet
 • Antall i gruppen: på alle trimgrupper inne – og ute skal det overholdes 2 meter avstand. Antall deltagere på gruppen avhenger av størrelse på rommet. Vi vil veiledende si et maks antall på 20 personer, det forutsetter at rommet er stort nok.
 • God hygiene: gjennomføre håndvask / hånddesinfeksjon minimum ved ankomst og før man forlater aktiviteten, og underveis ved behov
 • Ved bassengtrening: grundig kroppsvask i dusj før og etter en går i bassenget
 • God hostehygiene: for å unngå dråpesmitte, host i armkrok og hold avstand
 • God tilgang: på håndvask eller håndsprit tilknytning til trimgruppa ved inn- og utgang, og inne i treningsområdet
 • Unngå trengsel eller kø: ved inngang til trimgruppa og i trimrommet, organiser dette på en god måte for å holde minimum 1 meter avstand
 • Vask av utstyr: med overflatedesinfeksjon før og etter bruk (treningsmatter, utstyr, krakker og annet utstyr som benyttes)
 • Under treningen: unngå forflytning rundt i rommet/bassenget som for eksempel å gå/løpe i sirkel eller "sirkeltrening" der man bytter på utstyr
 • Smittevernansvarlig: triminstruktøren er ansvarlig for at det utnevnes en smittevernansvarlig i hver trimgruppe. Ved mer enn 12 deltagere skal det være to smittevernansvarlige.
  Smittevernansvarlige har ansvar for å overholde smitteverntiltak og skal utarbeide deltakerliste med tanke på evt. smittesporing i ettertid.
 • Transport: begrens bruk av kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra aktivitet, særlig i rushtid i tettbygde strøk. Deltagere som ikke er i samme husstand bør ikke bruke felles bil til/fra aktivitet.

Lokallaget og triminstruktøren må følge med på lokale smitteforhold da det kan være behov for lokale tilpasninger.

Praktiske tips og råd til triminstruktørene

 • Send ut påminnelse (SMS) til deltagerne om at de som har symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme.
 • Ha minst 15 minutter før / etter trimgruppen for å tilrettelegge avstand og rengjøre flater.
 • Mål opp avstand i treningssalen før aktiviteten, lag et "merke" på gulvet for at deltagerne holder sin plass og opprettholder 2 meter avstand.
 • Instruktøren/smitteansvarlig registrer navn på deltagere og oppbevare dette i to uker.
 • Alternativer for gange i sirkel: Gå/løp på stedet med høye kneløft/ hælspark.
 • Alternativ til sirkeltrening: Sirkeltrening på stedet. Hver deltager står på et sted og har "sitt" utstyr og matte som benyttes under hele treningen.
 • Benytt LHL sine trim-videoer som inspirasjon til alternative øvelser og organisering av treningen: 
 • Ved sosial samling etter trening. Ha ferdig skjenket kaffe og drikke i kopper, og frukt/matservering i kuvertpakninger for å unngå nærkontakt med mat. Hold minimum 1 meters avstand.