LHL

Hopp direkte til innhold

Saker til kommunevalget 2019

Det er snart kommunevalg. I den forbindelse har vi utarbeidet utkast til to saker: 

  1. Krav til partiene om gratis skolemåltid
  2. LHL ønsker plass i kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne for perioden 2020 - 2024

Sak1: Om skolemat

Vi har skrevet et forslag til et leserinnlegg om skolemat. Fyll ut lagets navn og send til lokalavisen enten i løpet av sommeren eller i august. Send gjerne til de politiske partiene i din kommune også.

Last ned: Leserinnlegg-Gratis skolemåltid.docx

Leserinnlegget er basert på avsnittet "Godt kosthold fra vugge til grav" i kapittel 4 Forebyggende og helsefremmende arbeid i LHLs interessepolitiske program 2018 - 2020.

LHL mener det er avgjørende at sunne kostvaner legges tidlig, og ser dette som en svært viktig oppgave for barnehager og skoler. Et likeverdig og sunt mat- og drikketilbud i barnehage og skole vil ha utjevnede effekt på sosiale ulikheter i helse.

Barn spiser under halvparten av den anbefalte mengden frukt og grønnsaker. LHL er kritiske til at regjeringen har fjernet ordningen med gratis frukt og grønt i skolen. Ordningen bør gjeninnføres og utvides til å gjelde hele grunnskolen. LHL mener også det må innføres et fast skolemåltid om dagen. Dette vil bidra til å fremme gode kostvaner som igjen er positivt for folkehelsen.

Sak 2: Plass i kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Alle LHLs lokallag oppfordres til å fremme forslag på kandidater til kommunalt råd via kommune-FFO (der det finnes) eller via fylkes-FFO. Send gjerne også en kopi av forslaget direkte til kommunen.

De kommunale rådene blir normalt oppnevnt kort tid etter kommunevalget så kontakt gjerne FFO/kommunen nå for å høre hvilke frister de har på innsending av kandidater.

Filen "Skjema – kandidat til kommunale råd" er en mal dere kan bruke når dere skal sende inn forslag på kandidat(er).

Last ned: Skjema-kandidat til kommunale råd.docx

Her kan en lese mer om kommunale råd