LHL

Hopp direkte til innhold

Situasjonen for LHL er dramatisk og alvorlig

LHL vedtok i 2013 å etablere det nye LHL-sykehuset Gardermoen. For ett år siden flyttet Feiringklinikken og Glittreklinikken inn under samme tak i vårt nye og moderne sykehus med mange dyktige medarbeidere. Vi har utredet, behandlet og rehabilitert tusenvis av pasienter det siste året, på LHL-sykehuset Gardermoen og i våre klinikker rundt om i landet, og som er svært fornøyde.

Pasienttilfredsheten viser at vi har tatt med oss den gode pasientkulturen fra Feiringklinikken og Glittreklinikken til det nye sykehuset, og i våre klinikker.

Vi visste at den økonomiske situasjonen i 2019 ville bli tøff og krevende, men den viser seg tøffere og mer krevende enn først antatt. Vi opplever en økning i pasienttilfang innen våre behandlinger og tjenesteområder, men ikke i det omfanget og med den inntjening som ble lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet for 2019.

Omfattende sparetiltak må derfor iverksettes – i hele LHL, ved LHL-sykehuset Gardermoen, i våre klinikker og i pasientorganisasjonen. Alle tiltak må gjennomføres og iverksettes for å ha nok virkning i 2019 - og med nødvendig helårseffekt inn i 2020.

Sentralstyret og landsstyret i LHL ble i sine møter onsdag 6. mars 2019 orientert om at det er en svært krevende økonomisk situasjon for LHL. Ledelsen i LHL har gjennom forrige uke og helgen utformet nødvendige spare- og effektiviseringstiltak for å sikre den videre driften av LHL-sykehuset Gardermoen og den kliniske virksomheten vår rundt om i landet.

Tiltak som gjennomføres

For å sikre en bærekraftig økonomi gjennomfører vi nå en rekke tiltak som vil bedre økonomien allerede i 2019, og legge grunnlaget for videre drift i 2020, 2021 og fremover.

 • Den nye byklinikken planlagt på Storo gjennomføres ikke
 • Vertikal Helse flytter til LHL-sykehuset Gardermoen (sommer 2019)
 • Ny driftsmodell kirurgi
 • Ny driftsmodell sengepost
 • Ny modell for drift av kundesenter
 • Redusert bemanning rehabilitering sykehus
 • Nedskalering av drift i medlemsorganisasjonen
 • Kutt i sentral stab
 • Kutt i IKT-kostnader
 • Kutt i forskning og utvikling
 • Reduksjon i lønn til ledere
 • Reduksjon i lønn til enkeltgrupper
 • Alle ansatte inviteres med på lønnsfrys i to år
 • Pensjonsordningene justeres
 • Sentralstyret og Landsstyret avstår fra honorarer. Det samme gjelder for fylkesutvalgene og interessegruppene.
 • Sentralstyret og Landsstyret gjennomfører et minimum av fysiske møter
 • Lagssamlinger i høst og i 2020 gjennomføres ikke i sentral regi