Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Kampanjer

Informasjon til LHLs tillitsvalgte og frivillige om våre kampanjer sentralt.

Kolskampanjen 2023:

Tiden er inne for et realt KOLSLØFT!

Årets kampanje har tema KOLS. Kampanjeperiode er fra 18. september til 1. oktober 2023.

Hovedmål: Flere skal leve bedre med kols.

Politiske mål: Innføre pakkeforløp for personer med  kols innen 2026.

Delmål: Alle med kols skal få vurdering av behov og tilbud om individuell plan.

Delmål: Alle norske kommuner må tilby et tverrfaglig rehabiliteringstilbud til alle med kols.

Alle lokallag som ønsker, får tilsendt (gratis):

  • 200 brosjyrer om kols
  • 200 stk. "10 råd til deg med kols"
  • 50 notatblokker, med informasjon om kolsskolen

 

Fakta og bakgrunn

Kols er en forkortelse for kronisk obstruktiv lungesykdom. Kols er en av de mest utbredte ikke-smittsomme sykdommene og personer med kols har en varig nedsatt lungefunksjon som skyldes irriterte og trange luftveier. To forhold kjennetegnes ved kols: kronisk bronkitt og emfysem, og disse kan overlappe hverandre.

Hva trenger kolspasienter? Det primære målet med behandling og oppfølging ved kols er 

  • å lette symptomer,
  • forbedre fysisk funksjon
  • sikre bedre helse helsestatus
  • redusere tap av lungekapasitet.  

Behandlingen deles gjerne i medisinsk og ikke-medisinsk. Lungerehabilitering og røykeslutt (for dem som røyker) er de viktigste ikke-medisinske tiltakene i behandling av kols. Det er mer effektivt enn medikamentell behandling.

Lungerehabilitering er en tverrfaglig, individuelt tilpasset behandling, basert på en grundig individuell vurdering av pasienten. Målet er å bedre den fysiske og psykiske tilstanden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk trening, undervisning, pasientopplæring og råd om livsstil.

Les også:

 

 

 

 

Hjertekampen: LHLs store folkehelseløft

Hjertekampen er et trenings- og kostholdsprogram utviklet av LHLs fysioterapeuter i samarbeid med lege og ernæringsfysiolog. Programmet har som mål å forbedre hjertehelsen (kondisjon), og forutsetter at deltakerne trener tre halvtimer per uke. 

Materiale

  • Nettsted: Hjertekampen
  • App: Søk etter "LHL" eller "Hjertekampen" i Google Play eller AppStore.

 

Noen tidligere kampanjer

Responstid

Kampanjen Responstid fra LHL og Ambulanseforbundet i Delta satte fokus på kravet om lovfestet responstid på ambulansen. Sammen besøkte vi kommuner over hele landet for å sette fokus på kravet om lovfesting av responstid.

Resultater: