LHL

Hopp direkte til innhold

Standard kontoplan for lokallag

LHL har en avtale med AlphaReg AS som sikrer at alle lokallag som ønsker å føre regnskapet i regnskapsprogrammet AlphaReg har gratis tilgang til bruk av nyeste versjon av programmet.

På landsmøtet ble det etterlyst en standard kontoplan til bruk for lokallag. Gjennom avtalen med AlphaReg AS får alle lokallag gratis tilgang til bruk av nyeste versjon av programmet. LHL dekker den årlige lisenskostnaden på kr 1485,– for de lagene som velger å bruke AlphaReg-programmet. Ordningen ble innført fra 2017 og det er til nå i år 63 lag som har fått lisens gjennom LHL.

Dersom ditt lokallag ønsker å bestille regnskapsprogrammet, må dere gå til alphareg.no. Programmet lastes ned og regnskapet må føres på en PC med internett-tilgang. Når dere bestiller programmet må dere oppgi avtalekoden: LHL1216

Vedlagt ligger en standard kontoplan for lokallag. LHL har utviklet kontoplanen i et samarbeid med AlpgaReg AS og den ligger inn som oppstartskontoplan for nye lag som tar i bruk AlphaReg. Malen er fleksibel, og det enkelte lag kan legge til og fjerne kontoer etter eget behov.

Last ned standard kontoplan