LHL

Hopp direkte til innhold

Fylkesstudieledere i LHL

I alle fylker har LHL en tillitsvalgt som har et spesielt ansvar for å igangsette og følge opp studieaktiviteten i fylket.

Det er mange spennende aktiviteter som arrangeres av lokallagene rundt om i landet. Mye av denne aktiviteten er ulike typer studiearbeid som for eksempel kurs, studiesirkler, samtale- og treningsgrupper.

Men av og til kan det være smart å samarbeide på tvers av lagene, og noen kurs egner seg best å arrangere for alle lokallagene i fylket. Et eksempel på denne type kurs kan være valgkomité-kurs, interessepolitisk arbeid eller prosjektkurs.

For å planlegge og gjennomføre samarbeidskurs, og for å hjelpe lag som har utfordringer knyttet til studiearbeidet, er det valgt en fylkesstudieleder i hvert fylke.

Har laget ditt behov for veiledning, råd eller hjelp med studiearbeidet? Her kan du se hvem som er fylkesstudieleder i ditt fylke, og hvordan du kommer i kontakt med vedkommende.

Fylkesstudieledere
Fylke Navn (klikk for e-post) Telefon
Østfold Gerd Vestreng 911 55 158
Akershus Per Martinsen 472 62 373
Oslo Terje haugsmoen 957 52 100
Oppland (ingen)
Hedmark Arne Skymoen 952 03 049
Vestfold Åse Rasmussen 976 34 328
Buskerud Nina Tronerud 911 74 878
Telemark Øystein Johansen 916 26 462
Aust-Agder Knut Aashamar 414 57 531
Vest-Agder Sissel Thorkildsen 918 39 890
Rogaland Per Asbjørn Bjelland 482 57 332
Hordaland Leif Thuland 917 30 082
Sogn og Fjordane Torbjørg Aasen 412 42 546
Møre og Romsdal Aud Kari Misfjord 957 33 574
Sør-Trøndelag Torill Engan 975 21 535
Nord-Trøndelag Astrid Marie Bakken 482 14 571
Nordland Heidi Olsen 928 81 640
Troms Tor Bosch 901 32 560
Finnmark Anita Brækkan Remme 900 47 125