Hopp direkte til innhold

Fylkesstudieledere i LHL

I alle fylker har LHL en tillitsvalgt som har et spesielt ansvar for å igangsette og følge opp studieaktiviteten i fylket.

Det er mange spennende aktiviteter som arrangeres av lokallagene rundt om i landet. Mye av denne aktiviteten er ulike typer studiearbeid som for eksempel kurs, studiesirkler, samtale- og treningsgrupper.

Men av og til kan det være smart å samarbeide på tvers av lagene, og noen kurs egner seg best å arrangere for alle lokallagene i fylket. Et eksempel på denne type kurs kan være valgkomité-kurs, interessepolitisk arbeid eller prosjektkurs.

For å planlegge og gjennomføre samarbeidskurs, og for å hjelpe lag som har utfordringer knyttet til studiearbeidet, er det valgt en fylkesstudieleder i hvert fylke.

Har laget ditt behov for veiledning, råd eller hjelp med studiearbeidet? Her kan du se hvem som er fylkesstudieleder i ditt fylke, og hvordan du kommer i kontakt med vedkommende.

Fylkesstudieledere
Fylke Navn (klikk for e-post) Telefon
Oslo 957 52 100
Oppland (ingen)
Hedmark 952 03 049
Vestfold 976 34 328
Viken 911 74 878
Telemark 916 26 462
Aust-Agder 414 57 531
Vest-Agder 918 39 890
Rogaland 482 57 332
Hordaland 917 30 082
Sogn og Fjordane 976 16 945
Møre og Romsdal 940 39 017
Sør-Trøndelag 975 21 535
Nord-Trøndelag 482 14 571
Nordland 480 49 756
Troms 901 32 560
Finnmark 900 47 125