Hopp direkte til innhold

Rollen som studieleder

Både i lokallagstyret og fylkesutvalget viser vedtektene til at en av medlemmene skal ha rollen som studieleder. I rollen som studieleder har en ansvar for å støtte og koordinere all studievirksomhet i laget eller fylket.

Studieleder i lokallag

Det er mange spennende aktiviteter som arrangeres av lokallagene rundt om i landet. Mye av denne aktiviteten er ulike typer studiearbeid som for eksempel kurs, studiesirkler, samtale- og treningsgrupper. For å koordinere og eventuelt søke økonomisk støtte for disse studietiltakene er det valgt en lokal studieleder.

Studieleder i fylkesutvalg

Av og til kan det være smart å samarbeide på tvers av lagene, og noen kurs egner seg best å arrangere for alle lokallagene i fylket. Et eksempel på denne type kurs kan være valgkomité-kurs, interessepolitisk arbeid eller prosjektkurs. For å planlegge og gjennomføre samarbeidskurs, og for å hjelpe lag som har utfordringer knyttet til studiearbeidet, er det valgt en fylkesstudieleder i hvert fylke.

Per Buvik

Organisasjonsrådgiver
901 00 012

Kan bistå med spørsmål om studiearbeid, kurs, kursadmin.