Hopp direkte til innhold
Mage og tarm

Mage- og tarmundersøkelser

Endoskopiske undersøkelser som koloskopi, gastroskopi og sigmoidoskopi som ledd i utredning av plager fra fordøyelsessystemet.

Fritt behandlingsvalg
Pris fra
3 600,-
Gastroskopi, inkluderer konsultasjon hos spesialist. Tillegg ved bedøvelse, biopsi og polyppfjerning. Koloskopi, inkludert konsultasjon hos spesialist kr 5 500
 • Ventetid: Kort ventetid.

Vi kan velges ved ordningen Fritt behandlingsvalg for tjenestene gastroskopi og koloskopi.

Les mer om hvordan du velger oss med Fritt behandlingsvalg

Kort beskrivelse

Ved vår enhet for mage- og tarmsykdommer benytter vi koloskopi, gastroskopi og sigmoidoskopi for utredning av:

 • Cøliaki
 • Crohns sykdom
 • Diare
 • Fordøyelsesplager
 • Forstoppelse
 • Glutenintoleranse
 • Halsbrann
 • Irritabel tarm
 • Kreftsykdom i mage og tarm
 • Magesår
 • Polypper i tarm
 • Ulcerøs kolitt

Behandlingsdetaljer

Gastroskopi

Et gastroskop er en bøyelig slange med et innebygd kamera som benyttes til å undersøke spiserør, magesekk og første del av tynntarm. Forberedelse til undersøkelse innebærer faste (ikke spise/drikke) minst 6 timer før undersøkelsen. Man får lokalbedøvelse i svelget og ligger på siden mens man blir undersøkt. Selve undersøkelsen tar mellom 5-7 minutter. Det er mulig å ta vevsprøver fra slimhinnen.

Koloskopi

Et koloskop er en bøyelig slange med et innebygd kamera som benyttes til å undersøke tykktarmen. Undersøkelsens varighet er vanligvis 20–30 minutter, men er avhengig av tømmingsgrad, lengde og beliggenhet. Det er mulig å ta vevsprøver av slimhinnen.

Om forløpet

Forberedelser

Går du på blodfortynnende medisiner, er det svært viktig at du tar kontakt med oss minst 4 dager i forkant av undersøkelsen – slik at vi kan veilede deg i hvordan du håndterer bruken av disse.

Les mer om forberedelser (tømming av tarm)

Vært oppmerksom på multiresistente bakterier (MRSA) etter sykehusopphold i utlandet
MRSA – har du jobbet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden siste 12 måneder (det vil si innleggelse på sykehus, oppfølgende poliklinisk behandling eller tannbehandling) må du sjekke deg hos fastlege om du kan være bærer av motstandsdyktige bakterier. Prøvesvar må fremlegges til oss.

Etter

Ved behov for smertestillende eller beroligende medisin under undersøkelsen, må du sørge for å ha med deg en sjåfør, da du ikke kan kjøre bil etter undersøkelsen.

Våre spesialister

Arne Drivenes

Arne Drivenes

Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer
LHL-sykehuset Vestfold

Arne Drivenes har sin utdannelse fra Universitetet i Reykjavik på Island. Han tok embedseksamen i 1988, og etter turnustjeneste i Telemark og Sør-Trøndelag, var han militærlege i Harstad. Deretter spesialiserte han seg i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Sykehuset i Vestfold og på Rikshospitalet. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1997 og spesialist i fordøyelsessykdommer i 2001.
Fra 2001 har han arbeidet som overlege ved gastroseksjonen på Sykehuset i Vestfold.

Arne Drivenes har bred erfaring innen gastroenterologi og gjør de fleste endoskopiske prosedyrer, inklusive ERCP og ballongenteroskopi.

Erling Krosnes Heimtun

Erling Krosnes Heimtun

Petroleumslege
LHL-klinikken Tønsberg

Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo og har spesialistutdannelse fra Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Erling Krosnes Heimtun har bred erfaring som allmennlege og med spesialisering i fordøyelsessykdommer tar han i mot pasienter med mage- og tarmplager til vurdering og utredning. Han gjør også gastroskopier ved LHL-sykehuset Vestfold.

Som petroleumslege utsteder han helseerklæringer for arbeidstakere i offshorevirksomheten.

Eirik Kittang

Eirik Kittang

Dr. med. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer.
LHL-klinikken Tønsberg

Utdannelse fra Kirkenes sykehus, Aker sykehus og Rikshospitalet. Overlege ved Sykehuset i Vestfold Tønsberg fra 1989. Overlege leverenheten, Aker sykehus, 1996/97. Seksjonsoverlege Sykehuset i Vestfold fra 1998 til 2011. Siden overlege i deltidsstilling.

Kathrine Aglen Seeberg

Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer
LHL-klinikken Tønsberg

Kathrine Aglen Seeberg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har også sin spesialistutdannelse herfra. Hun har jobbet som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål i perioden 2010 - 2013 og ved Sykehuset i Vestfold fra 2013.

Hun gjør de fleste endoskopiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi og ERCP). Har mange års erfaring med utredning og behandling av pasienter med blant annet inflammatorisk tarmsykdom, leversykdommer og cøliaki.