Hopp direkte til innhold

Betingelser for bruk av LHLs rådgivningstjeneste på telefon

1. Om tjenesten

Når du ringer til LHLs rådgivningstjeneste, telefon 67 023 023, vil du møte en sykepleier som vil lytte til deg og sette seg inn i spørsmålet ditt. De ansatte som betjener rådgivningstelefonen har ulik kompetanse innenfor LHLs fagområder; hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag, allergi, eksem, matallergi eller inneklima.

Alle vil tilstrebe å gi deg et personlig svar, men på grunn av ulik kompetanse kan du bli henvist til den som har mest kompetanse på området du søker. I så fall vil du enten bli henvist til å ringe tilbake på en bestemt dag, når den mest kompetente er på vakt, eller så vil denne personen få beskjed om å ta kontakt med deg hvis det er gjort en gjensidig avtale om dette. 

Hvis det er behov for svar fra en annen fagperson enn de som betjener rådgivningstjenesten så kan du bli henvist til LHLs rådgivingstjeneste på web.

1.2 Tjenestens begrensninger

LHLs rådgivningstjeneste kan ikke sammenliknes med, og er ikke et alternativ til, å gå til undersøkelse eller behandling hos en lege eller på et sykehus. Tjenesten må aldri brukes i stedet for kontakt med lege, undersøkelse eller behandling av lege eller annet medisinsk fagperson.

Svaret du får gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt, og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Et svar er derfor ikke "helsehjelp" etter Helsepersonellovens definisjon. Svaret du får må aldri brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Ingen tilstander, legemidler eller behandlinger blir fullstendig beskrevet.

Legevitenskapen utvikles hver eneste dag. Selv om vi alltid gjør vårt ytterste for å presentere oppdatert og korrekt informasjon, kan vi ikke garantere at vi til enhver tid er fullt ut oppdatert eller at det ikke eksisterer utdatert materiale på nettsidene våre.

2. Behov for helsehjelp

Ved mistanke om et helseproblem, sykdom eller skade må lege alltid kontaktes. Hvis liv og helse står på spill, må du straks ringe telefon 113 eller 116117 – medisinsk nødhjelp. Ved annet behov for legehjelp kan du kontakte fastlegen din eller kommunal legevakttjeneste i det området du befinner deg i. Du finner en oversikt over allmennpraktiserende leger i Norge på gulesider.no.

3. Tilbakemelding på tjenesten

Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med LHL skriftlig via e-post eller brev.

4. Personvern og anonymitet

Behandling av personopplysninger

LHLs rådgivingstjeneste på telefon er ikke en anonym tjeneste ettersom LHL vil få kjennskap til ditt telefonnummer som i de fleste tilfeller vil identifisere deg som person. For å opprettholde størst mulig grad av anonymitet, bør du ikke oppgi navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse eller andre opplysninger som kan identifisere deg.

LHL v/generalsekretær er behandlingsansvarlig ved behandlingen av personopplysninger. LHL behandler personopplysninger i samsvar med norsk lov. All bruk av LHLs rådgivningstjeneste er basert på frivillighet. Hvilke opplysninger vi behandler om deg og til hvilke formål er beskrevet nedenfor.

Formålet med behandlingen

Vi vil bruke opplysningene du gir oss via rådgivningstelefonen til følgende formål:

  • gi deg informasjon innenfor LHLs fagområder
  • ringe deg opp igjen dersom du henvises til en annen ansatt
  • brukerundersøkelse, for eksempel sende deg en sms med spørsmål om hvor fornøyd du er med informasjonen du fikk etter avsluttet samtale. Det er valgfritt å besvare denne henvendelsen.
  • føre statistikk over antall henvendelser innenfor de ulike fagområdene, kjønn på innringer og hvilket område i landet innringer kommer fra. Vi fører slik statistikk for å kunne måle bruken av tjenesten, forbedre tjenesten og se den geografiske spredningen.

Hvilke opplysninger behandles og hvordan?

LHL kan få informasjon om og behandle følgende opplysninger om deg i forbindelse med at du ringer til tjenesten:

  • Telefonnummer
  • Fagområdet for forespørselen, ditt kjønn og hvilket område i landet du ringer fra
  • Opplysninger du selv oppgir under samtalen om din helsetilstand osv.
  • Hvor fornøyd du var med informasjonen dersom du velger å svare på dette

Opplysningene du oppgir om din helsetilstand osv. under telefonsamtalen vil ikke lagres eller brukes av LHL etter samtalen er avsluttet.

Telefonnummeret ditt blir automatisk lagret på telefonselskapets server og vil kun brukes til å sende deg en SMS for å be om din tilbakemelding på vår samtale. Hvis du muntlig har samtykket i at vi kan ringe deg opp igjen, dersom du blir henvist til en annen ansatt i LHL, vil ditt nummer slettes av den som ringer deg opp etter at samtalen er gjennomført.

LHL vil lagre opplysninger om fagområdet for informasjonen, kjønn og hvilket område du ringer fra i databasen til LHL. Opplysningene vil anonymiseres slik at de ikke kan knyttes til deg som person. Disse opplysningene vil kun benyttes av LHL til statistiske formål.

LHL vil ikke gi noen andre enn autoriserte medarbeidere i LHL tilgang til opplysningene som samles inn. Vi vil ikke utlevere opplysningene om deg til utenforstående.

LHL har etablert et internkontrollsystem og sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger gjennom planlagte og systematiske tiltak.

5. Samtykke, lovvalg og verneting

Dette betingelsesdokumentet gjelder for alle som ringer inn til LHLs tjenester. Ved å bruke våre tjenester aksepterer du vilkårene og retningslinjene som fremgår av dette dokumentet. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lov.

6. Endringer i dokumentet

LHL forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere betingelsesdokumentet. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se "Sist oppdatert" øverst på denne siden.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss.