Hopp direkte til innhold

Metoderapport pasientinformasjon radiofrekvensablasjon

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

OMFANG OG FORMÅL

1. Informasjonsbrosjyrens overordnede mål er:

Pasientinformasjonen kunnskapsbaseres for å kvalitetssikre innholdet i informasjonen som vi sender ut til våre pasienter. Brosjyren gjøres brukervennlig med tanke på språk, innhold og mulighet for å sjekke referanser ved behov.

2. Helsespørsmål(ene) i utviklingen av informasjonsbrosjyren er:

 • Hvordan skal informasjon til pasienter presenteres på en mest mulig forståelig måte samtidig som innholdet er etterprøvbart?
 • Hvordan kan vi kvalitetssikre innholdet i en allerede eksisterende informasjonsbrosjyre?
 • Har det kommet nye retningslinjer og føringer som gjør at vi må endre praksis og informasjon?

INVOLVERING AV INTERESSER

4. Arbeidsgruppen som har utarbeidet fagprosedyren har med personer fra alle relevante faggrupper (navn, tittel og arbeidssted noteres):

Arbeidsgruppe pasientinformasjon. Kunnskapsbasert praksis:

 • Mona Seljevoll Tjordal. Kardiologisk spesialsykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Kardiologisk overvåkningsenhet.
 • Anne Berit Solvang. Kardiologisk spesialsykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis.
 • Ablasjonsforum på kardiologisk overvåkningsenhet består av fire sykepleiere som er inntakskoordinatorer for ablasjonspasientene. Innholdet i brosjyren er gjennomgått i felleskap.
 • Nina Martinussen. Kardiologisk spesialsykepleier.
 • Bente Van Arnhem. Sykepleier.
 • Irene Ottosen. Master i klinisk sykepleie.
 • Ingeborg Hognestad Jensen. Kardiologisk spesialsykepleier

Kardiolog og elektrofysiolog har vært høringspartnere i prosessen.

5. Synspunkter og preferanser fra målgruppen (pasienter, befolkning osv.) som fagprosedyren gjelder for:

Alle som har vært involvert i arbeidsprosessen jobber med den aktuelle målgruppen i hverdagen. Drøftinger av pasientopplevelser og tilbakemeldinger har vært en naturlig del av arbeidsprosessen.
Brukerutvalget i LHL-klinikkene har vurdert innholdet i tillegg til en pasient ved rehabiliteringsavdelingen ved LHL-klinikkene Feiring.

METODISK NØYAKTIGHET

7. Systematiske metoder ble benyttet for å søke etter kunnskapsgrunnlaget:

Det er ikke utført systematiske søk i dette arbeidet. Det er søkt etter guidelines og oppsummert forskning i den øverste delen av S-pyramiden. Databasene som er søkt i er: Up-To-Date. BMJ Best Practice. ESC guidelines. Håndsøk.

8. Kriterier for utvelgelse av kunnskapsgrunnlaget er:

Vi har søkt etter kilder for allerede eksisterende pasientinformasjon.

9. Styrker og svakheter ved kunnskapsgrunnlaget er:

Svakheten ved kunnskapsgrunnlaget er at brosjyren allerede er utarbeidet og at vi leter etter referansene i ettertid.
Styrken ved kunnskapsgrunnlaget er at vi kan støtte oss på godt dokumentert allmennkunnskap, funn i databaser øverst i S-pyramiden og guidelines.

12. Det fremgår tydelig hvordan anbefalingene henger sammen med kunnskapsgrunnlaget:

Den henvises ikke til kilder i selve brosjyren etter anbefalinger fra fag -og utviklingsavdelingen, LHL-klinikkene ved Anne Edvardsen, men det er angitt en link til tilsvarende brosjyre med henvisninger i Vancouver referansestil. Linken legges til LHL sine nettsider.

13. Pasientinformasjonen er blitt vurdert eksternt av eksperter før publisering (Tittel, navn, avdeling, sykehus på alle som har hatt prosedyren til høring):

Pasientinformasjonen er sendt på høring internt i Invasiv kardiologisk klinikk og FOU-avdelingen i LHL.

Anne Edvardsen. Avdelingssjef for poliklinikk og laboratorietjenester. LHL-klinikkene Glittre.

Bente Doknes. Leder for Invasiv kardiologisk klinikk. Intensivsykepleier.

Kardiologisk laboratorium:

Olaf Rødevand. Avdelingsoverlege og Invasiv kardiolog.
Farzad Vahedi. Overlege i elektrofysiologi.
Halldis Dolmen. Avdelingsleder. Intensivsykepleier

Kardiologisk overvåkningsenhet:

 • Liv Sander Johnsen. Avdelingsleder. Sykepleier.
 • Nina Martinussen. Kardiologisk spesialsykepleier.
 • Bente Van Arnhem. Sykepleier.
 • Irene Ottosen. Master i klinisk sykepleie.
 • Ingeborg Hognestad Jensen. Kardiologisk spesialsykepleier

Prosjektgruppe innen kunnskapsbasert praksis:
Heidi Lunde Elstad. Leder for prosjekt kunnskapsbasert praksis. Fag og forskningssykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Master i klinisk sykepleie.
Heidi Nilsen Aas. Fagutviklingssykepleier for intensiv. Intensivsykepleier med videreutdanning i kunnskapsbasert praksis.

ANVENDBARHET

21. Pasientbrosjyrens kriterier for etterlevelse og evaluering:

Pasientbrosjyren sendes ut til omtrent 450 pasienter i løpet av et år. Avdelingsledere er ansvarlige for at innholdet er oppdatert. Det gjøres kontinuerlig evaluering av innholdet etter tilbakemeldinger om anvendbarhet fra pasienter og ansatte.

REDAKSJONELL UAVHENGIGHET

23.  Interessekonflikter i arbeidsgruppen bak fagprosedyren er dokumentert og håndtert:

Ingen i arbeidsgruppen har interessekonflikter eller kommersiell tilknytning.

Eksterne referanser