Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Informasjon om kolslinjen.no - og vilkår for bruk

Målet for tjenesten kolslinjen.no er å tilby nyttig informasjon om lungesykdommen kols.

Når du ringer Kolslinjen får du snakke med kvalifiserte sykepleiere som har lang erfaring i å jobbe med lungesyke og gi veiledning på telefon. Samtalen er taushetsbelagt.

Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon betaler du vanlig takst.

Kolslinjen bidrar med informasjon, råd og veiledning om hvordan leve best mulig med kroniske lungesykdommer i hverdagen. Mennesker med kols, andre lungesykdommer og deres pårørende trenger et lavterskeltilbud for å få informasjon om sykdommen og hvordan man best mestrer hverdagen.

Kolslinjen

Gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du best mulig kan leve med kroniske lungesykdommer i hverdagen.

Åpen tirsdager og torsdager, kl. 12.00–15.00

Telefon: 800 89 333

Vi som svarer deg har tid til å lytte. Vi er interessert og engasjert i situasjonen din her og nå, og vi har taushetsplikt. Målet vårt er at du skal oppleve å bli møtt med respekt, ærlighet og trygghet. Du kan gjerne ringe kolslinjen så ofte du har behov for det.

Kolslinjen kan aldri bli en erstatning for undersøkelse og behandling hos en lege, og ved mistanke om at du har kols må din fastlege kontaktes.

Opplysningene på kolslinjen.no må aldri brukes i stedet for kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av lege eller annen fagperson. Opplysningene må heller ikke brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling. Innholdet på nettstedet gir kun generell informasjon, og har ikke forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål. Nettstedet tilbyr derfor ikke helsehjelp etter Helsepersonellovens definisjon.

Ansvar

Verken medarbeiderne eller kolslinjen.no kan på noen måte stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon inneholdt på, forutsatt i eller tolket ut fra dokumentene som til sammen utgjør nettstedet kolslinjen.no. Ingen tilstander, legemidler eller behandlinger er fullstendig beskrevet. Riktig bruk av legemidler og andre behandlingsformer avhenger blant annet av en persons helsetilstand, samtidig bruk av andre legemidler og andre særlige forhold. Legen vil kunne gi alle nødvendige opplysninger om de legemidlene og behandlingsmetodene som er omtalt på kolslinjen. Dersom det skulle oppstå bivirkninger eller andre uvanlige symptomer under behandlingen, må lege kontaktes øyeblikkelig.

Anonymitet

Kolslinjen.no behandler alle dine spørsmål anonymt i tråd med regelverket til Datatilsynet, og lagrer ingen personlige opplysninger om deg. Hvis du ønsker å stille spørsmål til kolslinjen.no, gir vi deg muligheten til å opplyse om kjønn, alder, sykdommer du har og medisiner du bruker slik at fagpersonene som svarer får best mulig anledning til å gi deg et godt svar. Forutsetningen for å sende inn slike opplysninger, er at du ikke tar med informasjon som kan avsløre din identitet.

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm. Uten særskilt avtale med kolslinjen.no, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Tjenesten kolslinjen.no eies og publiseres av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og LHL-klinikkene as.