Hopp direkte til innhold

Vil du bli likemann?

Først og fremst skal en likemann være medmenneske. Likemannen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer. Likemannen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Hva er likemannsarbeid?

Likemannsarbeid forstår vi som ”en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom”. Målet med likemannsarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likemannsarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likemannsarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likemenn.

Hvem kan være likemann?

En person som selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet eller pårørende. En som har bearbeidet sine egne erfaringer med sykdom, slik at de er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon. Et medmenneske som har tid til å lytte.

Alle som har lagt den første tiden med sykdom bak seg, og som kan tenke seg å være likemenn for andre i samme situasjon, oppfordres til å ta kontakt med lokallaget eller regionkontoret i sitt distrikt. For å være likemann må du være medlem av LHL.

Hvordan blir man likemenn?

LHL arrangerer kurs og samlinger for medlemmer som ønsker å være likemenn. Alle våre likemenn får opplæring i hva det innebærer å være likemann, og likemenn som leder trimgrupper får instruktøropplæring av LHL. Alle våre likemenn som er tilknyttet likemannstjenesten i sykehus gjennomgår et eget opplæringsprogram.

I LHL har vi følgende likemannstilbud:

  • Likemannsarbeid på sykehus
  • Lokale likemannskontakter
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)
  • Telefon- og besøkstjenester
  • Trimgrupper ledet av likemenn

Kan du tenke deg å bli likemann?

Har du spørsmål om likemannstilbud og opplæring av likemenn? Kontakt: