Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL trenger frivillige til LHL-sykehuset Gardermoen

LHL har over 200 likepersoner som er til stede for pasientene på over halvparten av landets offentlige og private sykehus. Nå har turen kommet til vårt eget sykehus.

LHL ønsker å gi pasienter og pårørende som behandles og rehabiliteres på LHL-sykehuset Gardermoen et tilbud om å snakke med andre som har vært i en liknende situasjon. Hvordan taklet de sykdomstiden? Hvordan fortonet hverdagen seg? Hva gjorde de for å bygge opp håp og motivasjon? Forskning og tilbakemeldinger fra hjerte- og lungesyke og pårørende, fremhever den positive betydningen samtalene med LHLs likepersoner har hatt for dem. Samtalene har gitt viktige bidrag til opplevelsen av å mestre sykdom i hverdagen.

LHL har over 200 likepersoner som er til stede for pasientene på over halvparten av landets offentlige og private sykehus. Nå har turen kommet til vårt eget sykehus.

Hva er en likeperson?

En likeperson er en som selv er hjerte- eller lungesyke, slagrammet, astmatiker eller er pårørende. Likepersonen skal bruke sin egenerfaring med sykdom til å gi støtte til andre i en liknende situasjon. Likepersonen må ha lagt den første tiden med sykdom bak seg. Likepersonen har taushetsplikt. De viktigste egenskapene hos en likeperson er evnen til å lytte og vise omsorg, være et medmenneske.

Opplæring

For å bli godkjent som likeperson i sykehus må du gjennomgå et to-dagers kurs i likepersonsarbeid. Reise- og oppholdskostnader dekkes av LHL. Kurset gir innføring i hva likepersonsarbeid er, hva likepersonens rolle består i, om den gode samtalen og hvordan tjenesten organiseres i sykehuset.

Organisering

Likepersonstjenesten organiseres i turnus, der to likepersoner er tilstede en dag i uken mellom kl. 17.30–19.30. Hvilken dag avklares i etterkant av opplæringen. Vi har som mål at en likeperson ikke skal ha tjeneste mer enn en kveld i måneden.

Dekning av kostnader

Aktiviteten som likeperson er ulønnet. Du får dekket reisekostnader mellom hjemmet og sykehuset på Gardermoen, samt behov for et måltid.

Interessert?

Kunne du tenke deg å bli en av våre nye likepersoner på LHL-sykehuset Gardermoen?

Har du spørsmål om likepersonstilbud og opplæring av likeperson? Kontakt: