Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om korona

Viktig melding
Foto: Christopher Olssøn

LHL trenger frivillige til LHL-sykehuset Gardermoen

LHL har over 200 likemenn som er til stede for pasientene på over halvparten av landets offentlige og private sykehus. Nå har turen kommet til vårt eget sykehus.

LHL ønsker å gi pasienter og pårørende som behandles og rehabiliteres på LHL-sykehuset Gardermoen et tilbud om å snakke med andre som har vært i en liknende situasjon. Hvordan taklet de sykdomstiden? Hvordan fortonet hverdagen seg? Hva gjorde de for å bygge opp håp og motivasjon? Forskning og tilbakemeldinger fra hjerte- og lungesyke og pårørende, fremhever den positive betydningen samtalene med LHLs likemenn har hatt for dem. Samtalene har gitt viktige bidrag til opplevelsen av å mestre sykdom i hverdagen.

LHL har over 200 likemenn som er til stede for pasientene på over halvparten av landets offentlige og private sykehus. Nå har turen kommet til vårt eget sykehus.

Hva er en likemann?

En likemann er en som selv er hjerte- eller lungesyke, slagrammet, astmatiker eller er pårørende. Likemannen skal bruke sin egenerfaring med sykdom til å gi støtte til andre i en liknende situasjon. Likemannen må ha lagt den første tiden med sykdom bak seg. Likemannen har taushetsplikt. De viktigste egenskapene hos en likemann er evnen til å lytte og vise omsorg, være et medmenneske.

Opplæring

For å bli godkjent som likemann i sykehus må du gjennomgå et to-dagers kurs i likemannsarbeid. Reise- og oppholdskostnader dekkes av LHL. Kurset gir innføring i hva likemannsarbeid er, hva likemannens rolle består i, om den gode samtalen og hvordan tjenesten organiseres i sykehuset.

Organisering

Likemannstjenesten organiseres i turnus, der to likemenn er tilstede en dag i uken mellom kl. 17.30 – 19.30. Hvilken dag avklares i etterkant av opplæringen. Vi har som mål at en likemann ikke skal ha tjeneste mer enn en kveld i måneden.

Dekning av kostnader

Aktiviteten som likemann er ulønnet. Du får dekket reisekostnader mellom hjemmet og sykehuset på Gardermoen, samt behov for et måltid.

Interessert?

Kunne du tenke deg å bli en av våre nye likemenn på LHL-sykehuset Gardermoen?

Har du spørsmål om likepersonstilbud og opplæring av likeperson? Kontakt: