Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om koronavirus

Viktig melding
Foto: Christopher Olssøn

Likepersoner i LHL

Likepersoner i LHL Hjerneslag

Ove Hellvik

Ove Hellvik

Likeperson slagrammede

Tlf: 906 91 388

Ove Hellvik fra Oslo tar imot telefoner fra slagrammede. Ove ble rammet av en hjerneblødning i hjernestammen høsten 2016.

Han har erfaring fra hele forløpet - fra akuttfasen, via rehabilitering til møte med arbeidslivet - og kjenner de ulike sider av livet etter gjennomgått hjerneslag.

– Jeg har erfaring i å bli brukt som sosial støtte for medpasienter, og min videre motivasjon er å være til hjelp for andre, sier Ove. 

Jan Tore Hylle

Jan Tore Hylle

Likeperson slagrammede

Tlf: 992 37 298

Jan Tore Hylle fra Telemark tar imot telefoner fra slagrammede. Jan Tore ble rammet av hjerneblødning i 1994, og lå 14 dager i respirator. Etter hvert ble han operert på Rikshospitalet, og deretter overført til Sunnaas sykehus for rehabilitering.

Han har erfaring med ulike hverdagsutfordringer knyttet til hjerneslag - fra å ha sittet i rullestol, mistet jobben, har hatt vansker med å bruke kniv og gaffel til å ha mistet førerkortet som følge av synsproblemer.

- Jeg har mye og takke mange for, og derfor vil jeg hjelpe andre i en vanskelig fase i livet, sier Jan Tore. 

May Midtby

May Midtby

Likeperson for slagrammede

Tlf: 909 50 331

May Midtby fra Østfold tar imot telefoner fra slagrammede.

May ble høsten 2012 først rammet av hjerneblødning, deretter hjerneinfarkt med venstresidig lammelse i hele kroppen. Hun har vært innlagt på sykehus, sykehjem og på Sunnaas sykehus, samt på Skogli Helse- og rehabiliteringssenter ved Lillehammer og Jeløy Kurbad ved Moss.

– Jeg har erfaring med samtalegrupper og veiledning av barn og unge og deres foresatte, sier May. 

Alex Norbakken

Alex Norbakken

Likeperson pårørende

Tlf: 414 10 610

Alex Norbakken fra Troms tar imot telefoner fra pårørende.

Alex sin svoger fikk hjerneblødning i 2004 og en nær venn har hatt hjerneinfarkt (blodpropp).

- Jeg ønsker å være til hjelp og støtte for pårørende til slagrammede, sier Alex.

Mathilde Norbakken

Mathilde Norbakken

Likeperson pårørende

Tlf: 975 67 456

Mathilde Norbakken fra Troms tar imot telefoner fra pårørende.

Mathildes bror fikk hjerneblødning i 2004 og venninnen hennes fikk hjerneblødning da hun var 40 år. Hun er hjelpepleier av yrke. 

– Jeg er derfor vant til å lytte til og pate med andre mennesker, sier Mathilde.

Bente Nicolaysen

Bente Nicolaysen

Likeperson pårørende barn og unge

Tlf: 918 78 006

Bente Nicolaysen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge (fra 0 til ca. 18 år) som har hatt hjerneslag. Bente er mor til Liam, som fikk første hjerneblødning da han var sju år, og senere som 13 åring.

Hun har erfaring med hjerneblødning (cerebral AVM) og hvilke utfordringer svært unge slagrammede og deres pårørende møter i helsevesenet, skolevesenet og på andre samfunnsområder.

– Jeg ønsker å bidra til økt oppmerksomhet rundt og informasjon om sjeldne, livstruende diagnoser og tilleggsdiagnoser hos barn, sier Bente.

Inge Vermeulen

Inge Vermeulen

Likeperson pårørende barn og unge

Tlf: 977 07 607

Inge Vermeulen fra Akershus tar imot telefoner fra pårørende til barn og unge som har hatt hjerneslag. Inge er mor til Ida, som var 16 år da hun fikk hjerneinfarkt (blodpropp).

Hun har erfaring med sykehusopphold, rehabilitering, skole, utdanning og støtteordninger, samt innsikt i hvordan prosesser fungerer.

– Jeg har god kjennskap til hvilke utfordringer en tenåring med hjerneslag og tenåringens foreldre og søsken møter i hverdagen, sier Inge.

Likepersoner i LHL Alfa-1

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert

Tlf: 901 47 118

– Jeg fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble jeg lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For meg har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer har bidratt til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Tønnes Hølland

Tønnes Hølland

Likeperson for interessegruppen LHL Alfa-1

Tlf: 970 58 838

– Jeg fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1996 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2012 ble jeg lungetransplantert. Jeg har vært mer eller mindre i arbeid nesten helt fram til jeg ble lungetransplantert, og jobber i dag 50 %.

Likepersoner i LHL Transplantert

Arne Henriksen

Arne Henriksen

Likeperson for LHL Transplantert

Tlf: 952 51 004

– Jeg har erfart både å få ny hjerteklaff og pacemaker i 2003, og det å bli hjertetransplantert i 2008. Etter at jeg fikk nytt hjerte har jeg arbeidet i 50 % stilling.

Kan jeg bidra positiv ved å være tilstede og dele egne erfaringer, gjør jeg gjerne det

Bente Ridder-Nielsen

Bente Ridder-Nielsen

Likeperson for interessegruppene LHL Alfa-1 og LHL Transplantert

Tlf: 901 47 118

– Jeg fikk diagnosen alfa-1-antitrypsinmangel i 1992 og utviklet gradvis alvorlig grad av emfysem. I 2013 ble jeg lungetransplantert. Med kronisk sykdom gjennomlever man mange faser i årenes løp.

For meg har det vært viktig å ha kontakt med andre. Det å drøfte og dele erfaringer har bidratt til å få krefter til å møte ulike utfordringer.

Stian Sele

Stian Sele

Likeperson for LHL Transplantert

Tlf: 466 11 882

– Jeg har medfødt genetisk hypertrofisk kardiomyopati, og dette har preget meg siden barndommen. Jeg ble hjertetransplantert i 2012, og deltok etter dette på friidrettsarrangement for første gang i mitt liv.

Min motivasjon for å være likemann er å ville være til hjelp for andre i lignende situasjon. Jeg har nå et bra liv.

Tore André Bjørge

Tore André Bjørge

Likeperson for LHL Transplantert

Tlf: 905 59 682

– Jeg fikk påvist hjertesvikt i 2010 og ble transplantert i 2011. Dessuten har jeg erfart å gå med hjertepumpe (LVAD) i påvente av transplantasjon. Jeg har vært heldig som har fått et nytt hjerte.

Jeg ønsker å gi noe tilbake og håper min erfaring kan hjelpe andre med å få en bedre hverdag.

Likepersoner i LHL ICD

Håkon Rødningsby

Håkon Rødningsby

Likeperson for LHL ICD

Tlf: 419 29 482

– Jeg hadde hjerteinfarkt i 2004, og i november 2012 fikk jeg hjertestans uten noen forvarsel. Da ble det ICD-operasjon. Selv har jeg et trygt og godt liv, og lever med min ICD uten komplikasjoner.

Jeg liker å snakke med mennesker og ønsker å bidra ved å dele mine erfaringer.

Rolf Aikio

Rolf Aikio

Likeperson for LHL ICD

Tlf: 938 44 915

– Jeg har venstresidig hjertesvikt, har søvnapné og bruker bipap hjemmerespirator og fikk ICD i 2013.

Jeg ønsker å gi litt tilbake til LHL og interessegruppa i form av likepersonsarbeid.

Likepersoner i LHL PAH - Pulmonal hypertensjon

Inger-Lise Sæther

Inger-Lise Sæther

Likeperson for LHL PAH

Tlf: 982 08 464

– Etter å ha vært syk i 2 år fikk jeg i desember 2004 diagnosen Idiopatisk Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH. Å leve med en kronisk og progredierende sykdom kan kreve fysisk styrke, psykisk utholdenhet og sosial støtte. Jeg vil gjerne hjelpe og lytte til andre som har behov for en samtalepartner.

Sølvi Molnes

Sølvi Molnes

Likeperson for LHL PAH

Tlf: 986 07 385

– Da jeg selv ble syk og fikk diagnosen Pulmonal Arteriell hypertenson (PAH) savnet jeg veldig noen  å snakke med, noen som selv hadde sykdommen og som hadde erfaringer med hvordan det var å leve med PAH.

Jeg jobber daglig som spesialsykepleier på en lungeklinikk, men har også erfaringer fra det å være pårørende til alvorlige syke.

De erfaringer jeg har gjort meg som sykepleier, pårørende, og nå som pasient, ønsker jeg å kunne dele med andre som har diagnosen PAH.

Ina Lill Øwre Torp

Ina Lill Øwre Torp

Likeperson for unge i LHL PAH

Tlf: 97 68 14 13

Jeg fikk diagnosen idiopatisk pulmonal arteriell hypertensjon da jeg var 26 år, etter mange år som syk.

Jeg har gått igjennom og bearbeidet mye sorg og frustrasjon over å få en så alvorlig sykdom, og det å bli ufrivillig barnløs på grunn av sykdommen.

Det jeg manglet når jeg gikk gjennom disse prosessene var noen å prate med som forsto hvordan jeg hadde det, nå ønsker jeg å være den støtten for andre som opplever å få denne sykdommen, slik at andre skal slippe å føle seg så alene.