Hopp direkte til innhold

Korona

Se vår temaside om koronavirus

Viktig melding

Vil du bli likeperson?

Først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal kunne lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes.

Hva er likepersonsarbeid?

Likepersonsarbeid forstår vi som

en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte og veiledning partene imellom

Målet med likepersonsarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likepersonsarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likepersonsarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likepersoner.

Hvem kan være likeperson?

En person som selv har erfart hva det vil si å være hjertesyk, lungesyk, slagrammet eller pårørende. En som har bearbeidet sine egne erfaringer med sykdom, slik at de er i stand til å være til stede for andre i samme situasjon. Et medmenneske som har tid til å lytte.

Alle som har lagt den første tiden med sykdom bak seg, og som kan tenke seg å være likemenn for andre i samme situasjon, oppfordres til å ta kontakt med lokallaget eller regionkontoret i sitt distrikt. For å være likeperson må du være medlem av LHL.

Hvordan blir man likeperson?

LHL arrangerer kurs og samlinger for medlemmer som ønsker å være likeperson. Alle våre likepersoner får opplæring i hva det innebærer å være likeperson, og likeperson som leder trimgrupper får instruktøropplæring av LHL. Alle våre likeperson som er tilknyttet likepersonstjenesten i sykehus gjennomgår et eget opplæringsprogram.

I LHL har vi følgende likepersonstilbud:

  • Likepersonsarbeid på sykehus
  • Lokale likepersonskontakter
  • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)
  • Telefon- og besøkstjenester
  • Trimgrupper ledet av likeperson

Kan du tenke deg å bli likeperson?

Har du spørsmål om likepersonstilbud og opplæring av likeperson? Kontakt: