Hopp direkte til innhold
Person som spiller petanque

Likepersonaktiviteter

LHLs lokallag har mange ulike aktiviteter ledet av likepersoner.

Likepersoner i lokallagene

Våre lokallag har medlemmer som utfører forskjellige former for likepersonstjeneste. Dette er et tilbud til deg som ønsker noen å snakke med.

Tilbudet i det enkelte lokallag baseres på medlemmenes ønsker og behov, samt tilgjengeligheten laget har på frivillige som ønsker å bidra.

Likepersonstjenester som lokallaget kan tilby:

  • likepersontjeneste på sykehusets avdelinger og lærings- og mestringssenter
  • kontakt med likepersoner på telefon 
  • hjemmebesøk eller besøk av likepersoner på institusjon (for eksempel på sykehjem/rehabiliteringssenter) etter avtale
  • tilbud om kontakt med likepersoner på avtalt møteplass i nærmiljøet
  • samtalegrupper for erfaringsutveksling

Likepersoner og treningsgrupper

Samtalen med likeperson kan gjerne kombineres med aktivitet. LHL tilbyr blant annet instruktøropplæring til medlemmer som ønsker å lede treningsgrupper. De fleste av våre lokallag har treningstilbud ledet av likepersoner.

Likepersoner og trimtilbud

 

Dette gjelder trening på forskjellige aktivitetsnivåer. Andre vanlige treningstiltak er stavgang og turgrupper ledet av likepersoner, samt andre former for fysisk aktivitet i grupper (for eksempel bowling, golf, boccia, sykkel og ski).

Ta kontakt med ditt lokallag for mer informasjon. 

Telefon

Likepersonslinjen

En likeperson i LHL har egenerfaring med sykdom, som pasient eller som pårørende.

Telefon 22 79 90 90. Åpen hverdager kl. 10–21.

  • Tastevalg 1: Slagrammet og Afasi
  • Tastevalg 2: Hjerte
  • Tastevalg 3: Lunge
  • Tastevalg 4: Andre diagnoser LHL ivaretar
Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.