Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

AFP og sykmelding

Jeg er kommunalt ansatt. Kan man ta ut AFP ved 62 år selv om jeg er sykemeldt.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ikke være sykemeldt på uttakstidspunktet. Du må friskemelde deg dagen før du tar ut AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Stoppet AAP og pensjon

Jeg har hadd AAP og pensjon fra KLP. NAV stoppet AAP 8.januar 2018 og jeg har ikke vært klar over at jeg da ikke har krav på pensjon fra KLP. Jeg er fortsatt syk.. søkt ufør men fikk avslag. Nå har jeg levd uten noe fra NAV og KLP siden januar. Men har fått regning fra KLP på tilbakebetaling 24.000 og 14.000 for det har vært for mye utbetalt tidligere år. 2016. Jeg har ikke mulighet å betale tilbake.

NAV har uker og måneder på å behandle klager osv. Jeg er under videre utredning men NAV mener jeg ikke har krav på AAP. Å da får jeg heller ikke noe fra KLP. Hva gjør jeg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når det gjelder kravet om tilbakebetaling av ytelser fra KLP, kan du klage om du mener grunnlaget for kravet er feil. Er det objektivt sett utbetalt ytelser du ikke hadde krav på, er det sentralt å vurdere om du har mottatt ytelsene i aktsom god tro. Det kan ha betydning for om de kan kreve ytlesene tilbake eller om kravet skal reduseres. Det er også mulig å avtale en tilbakebetalingsordning med KLP.

Når du har fått avslag på AAP fra NAV og klager, så er eneste mulighet å søke NAV om økonomisk sosialhjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Jeg blir innkalt til undersøkelse med ultralyd årlig for overvåkning av hjerteklafflekkasje. Kan man velge fritt hvilket sykehus man vil foreta en slik undersøkelse og vil det isåfall være mulig å velge en LHL klinikk?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fritt behandlingsvalg gjelder all planlagt behandling. Når det gjelder LHL-klinikkene kan det være noe ulikt hva de tilbyr som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Du er derfor nødt til å udnersøke selv med den aktuelle klinikken.

Her er informasjon: https://www.lhl.no/fritt-behandlingsvalg/

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Puls og søvn

Forandrer pulsen seg under søvn?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 20. august 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Pulsen blir lavere under søvn, som en følge av at kroppen slapper av og går i hvilemodus. Puls, stoffsikfte og temperatur reduseres og muskulaturen slapper av.

Pulsen kan også påvirkes av inntak av mat/drikke før leggetid, for eksempel kaffe. Da kan pulsen stige, men forbigående.

mvh
Marita, LHL

Hjerneslag

Fikk hjerneslag for en måned siden og fikk da beskjed om å kutte ut p-pillene. Finnes det ett prevensjonsmiddel jeg trygt kan bruke? Har fortsatt nedsatt sensibilitet på venstre side av kroppen. Er glad i å løpe og er veldig opptatt av å komme meg i form igjen. Noen ganger når jeg prøver å løpe kan det bli vondt i det nummene benet og det kjennes litt ut som at det blir fylt med for mye blod. Er dette bare hjernen som sender feil signaler? Blir litt redd for å presse meg for hardt samtidig som jeg ikke vil presse meg for lite. Fikk muntlig kjøreforbud på 6mnd på sykehuset. Er dette noe fastlegen min kan oppheve etterhvert om han mener det er OK?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 20. august 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Valg av prevensjonsmiddel bør kanskje diskuteres med gynekolog. Generelt kan vi si at dagens p-piller med lavt innhold av østrogen, gir liten risikoen for at det skal oppstå blodpropper på grunn av dette. Men om det ikke er funnet annen årsak til ditt hjerneslag, så er det kanskje grunn til å være forsiktig. Minipiller, hormonspiral og p-stav inneholder progesteron og skal dermed ikke gi økt risiko for blodpropp. Ta dette opp med fastlegen, og be eventuelt om henvisning til gynekolog.

Nummenhetsfølelse i det affiserte beinet kan godt vedvare over tid, og kan være helt reelt. Følelsen av at det blir fylt med for mye blod er nok helst en opplevelse som hjernen tolker feil. Det kan godt oppstå hevelser/ødemer i et bein som er delvis paretisk/lammet, men neppe i et bein som bare har forstyrret sensibilitet. Tren så mye som kroppen din aksepterer. Det kan godt være at du opplever at du har redusert utholdenhet og kapasitet sammenlignet med tidligere, og at du kan bli mere sliten. Ta disse signalene på alvor og gi kroppen din tid til å komme tilbake til vanlig funksjon, det er tross alt ikke mer enn få uker siden du fikk slag. Men det er ikke farlig å trene etter gjennomgått hjerneslag.

Muntlig kjøreforbud i seks måneder gis om du hadde symptomer som vedvarte mer enn en uke etter at slaget oppsto. Om symptomene er helt borte innen den tid, kan det vurderes kortere kjørekarens. Fastlegen kan gjøre nye vurderinger, men av erfaring vil jeg si at det kun er unntaksvis at de omgjør en spesialistvurdering gjort i slagenheten.
Du kan lese mer om kjørerestriksjoner etter hjerneslag på Helsedirektoratet sine sider.

Lykke til, og god bedring!

mvh
Marita, LHL Hjerneslag

 

Lunge

Astma som barn og risiko for kols som voksen

Hei!
Er det sjelden en som har hatt barne astma utvikler kols?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 20. august 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Viser til noen studier som er gjort på området:

En studie fra New Zeeland viser at 45 % av tilfellene ved kols i aldersgruppen 46-77 år kunne tilskrives røyking (Shirtcliffe, Svanes), men hva med de resterende tilfellene? Over de siste årene er det vist en kobling mellom astma i barndommen og forekomsten av kols (ShirtcliffeSvanes, Svanes). Studier fra New Zeeland og Norge indikerer at risikoen for kols er 5.2 ganger høyere hvis man hadde astma som barn, alder hadde også betydning (jo eldre man er, dess større risiko for kols), allergi og kjønn (oftere hos pasienter med allergi og hos menn) og røykevaner. En stor europeisk lungehelseundersøkelse publisert i 2010 viser over 20 ganger økt risiko for kols for dem med astma i barneårene. Genetiske mekanismer og felles risikofaktorer med miljø og eksponering for passiv røyking kan ha betydning allerede i fosterstadiet og tidlig barndom og kan tenkes å føre til astma i barneår og kols i voksen alder (Svanes). Den største risikoen for å få kols var altså det å ha astma som barn.   
Det er derimot viktig å understreke at de fleste som har astma som barn ikke får kols senere.  

Vennlig hilsen

Grethe Amdal

Hjerte/kar

Hjerteproblemer og narkose

er det problemer når en skal i narkose med hjerterytmeforstyrrelser ..ekstraslag..frekvens venstre avhengig grenblokk og inkomplett høyre grenblokk?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. august 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ja, det kan være et problem. Narkose påvirker hjertefunksjonen. Og hvis du har en hjerteforstyrrelse fra før kan det i enkelte tilfeller oppstå komplikasjoner under narkose. Det er derfor pasienter med hjerteproblemer vurderes av hjertespesialist før evt. narkose, slik at man er sikker på at ting går greit.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Nummenhet på hals/hodet

Hva kan det være når det plutselig, da jeg reiste meg sist det skjedde, ble helt numment og stivt på venstre side fra halsen og opp i hodet, og litt stikking i venstre armhule? Har emfysem med lungekapasitet på 78-79 til orientering.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. august 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er vanskelig å si nøyaktig hva dette skyldtes, men det kan tenkes at du opplevde et lite blodtrykksfall da du reiste deg brått opp. Men stikninger, stivhet og nummenhet kan du jo skyldes veldig mye annet også. Er nok greit at du tar det opp legen din slik at du kan få en grundig undersøkelse.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Anoreksi, bradykardi og supraventrikulær takykardi

Jeg vet jo at det er vanlig å utvikle bradykardi (lav puls) når man har anoreksi. Men hvis man har supraventrikulær takykardi i utgangspunktet (før spiseforstyrrelsen kom) med en hvilepuls på 115-130, vil hjerterytmen fortsatt reduseres av anoreksien? Og vil det isåfall regnes som alvorlig hvis hvilepulsen kommer ned i 70-80 (som for andre er normalpuls)?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. august 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg skjønner hva du mener, og nei, det vil ikke være alvorlig med puls på 70-80.Det er ikke den relative reduksjonen som er problemet, men den absolutte. Sagt med andre ord, det farlige med bradykardi er ikke at pulsen er lavere en den du vanligvis var, men at den blir alt for lav. Puls ned mot 40 tolereres av de aller fleste. Også de som vanligvis ligger med mye høyere puls. Men blir den lavere enn det kommer symptomer som svimmelhet og besvimelse.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Brystsmerter og koronar angiografi.

Hvordan og hvor kan jeg få tatt koronar angiografi? Som sagt er jeg svært familiært disponert. Og skrev spørsmål til deg etter behandling hos manuellterapeut og brystsmerter. Har fibromyalgi. Du svarer jeg bør videre utredes. Har vært hos fastlege som ikke bryr seg. Hun betegner det som angst og stressrelatert. Jeg vet at et EKG ikke kan påvise så mye. Har jeg noen rett til å kreve dette som pasient eller kan jeg betale for det selv uten henvisning. Takker så mye for svar som ble gitt av deg.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. august 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvorvidt det skal gjøres en koronar angiografi vurderes/bestemmes av en hjertespesialist. Før du kommer dit må det gjøres en rekke forundersøkelser for å styrke eller svekke mistanken om hjertesykdom. Dette vil være ulike blodprøver hos fastlegen (kolesterol, blodsukker, nyreprøver), samt et vanlig EKG. Deretter bør du henvises til sykehus/spesialist. Der vil det kunne bli aktuelt med såkalt arbeids-EKG for å se hvordan du og hjertet ditt reagerer på belastning. Det kan også være akuelt å gjøre ekkokardiografi, ultralyd av hjertet. Når alt dette er gjort, og det fortsatt er mistanke om trange årer på hjertet, vil sykehuslegen henvise deg til koronarangiografi. Denne undersøkelser utføres av spesialtrente kardiologer og gjøres kun på enkelte sykehus i Norge. Den gjøres også på LHL-sykehuset på Gardermoen.

Mvh

Wasim Zahid