Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Trange blodårer i hjertet

har fått diagonisert trange blodårer i venstre hjertekammer, hvor viktig er det med inngrep?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. mai 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Hvis du har trange blodårer i hjertets muskulatur, vil du kunne oppleve anginasmerter som etterhvert vil utvikle seg til å kreve operativt inngrep. Etter hvert vil blodårene bli trangere og trangere, og hjertemuskelen får mindre oksygen enn den trenger. Her er det symptomer og hjertes funksjon som vil avgjøre om når det er behov for å behandle, eller hvorvidt symptomene kan holdes i sjakk med medisiner.

Hvis du har innsnevring av åren og hjerteklaffen inn til hjertet (aortastenose), så vil du etter hvert oppleve økt slitenhet og tungpustethet ved anstrengelse. Svimmelhet og besvimelse kan også oppstå.  Dette kontrolleres årlig, og utviklingen følges opp av hjertelege. Han vil avgjøre når det er nødvendig å gjøre inngrep og sette inn ny klaff, men også dette avgjøres av hvor mye symptomer og plager du har. Noen kan leve godt i mange år før det er nødvendig med inngrep.

Du kan lese mer om angina og aortastenose på våre nettsider:

angina

aortastenose

mvh
Marita L. Bjerke

Lunge, Rettigheter

Skal minstepensjonister betale egenadel for medisiner på blå resept?

Hei. Jeg har hatt uføretrygd og har hatt Kols i 14 år .Fikk mine medisiner på blå resept og ingen egenandel. Ble pensjonist i januar. Da må jeg betale egenandel og har mindre utbetalt nå enn når jeg var uføretrygdet. Hva er reglene?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står på helsenorge.no:Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek/hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek/bandasjist om egenandelen, tar det sju virkedager før beløpet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Blåfarge på lepper og negler

Jeg har fått en blåfarge på leppene og neglene blåner. Har jeg dårlig oksygenopptak?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det kan virke som om det lavt oksygennivå i blodet. Du bør vel sjekke dette hos legen hvor det kan måles oksygenmetning, eventuelt sjekke Hb (blodprosenten) for å se om det er høyere Hb enn vanlig. Så må man eventuelt gå videre med andre undersøkelser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Langvarig lungebetennelse

Hei, jeg har hatt lungebetennelse siden medio februar og har prøvd forskjellige tabletter, men hoster fremdeles og får opp grønt slim. Er ikke-røyker og lever et helt normalt liv med en god del trim både sommer og vinter. Kva skal eg prøve ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det virker som det fortsatt er bakterier i det du hoster opp. Da kan det være nødvendig å undersøke om bakteriene er følsomme for de medisiner du har brukt. Da må man sende prøve av det du hoster opp til dyrkning i laboratorium. Det kan også være aktuelt å ta et røntgenbilde av lungene, eventuelt CT-undersøkelse hvis det ikke gir seg.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Forholdsregler ved lungebetennelse

Jeg er en 77 år gml kvinne som nettopp har startet behandling av en mild lungebetennelse. Det er første gang jeg har hatt sykdommen. Hvordan skal jeg leve mens behandlingen pågår? Vanligvis driver jeg en del fysiske aktiviteter, presser meg gjerne litt. Bør jeg avstå fra det nå? Event for hvor lenge? Bør jeg unngå solen? Er det å fryse farlig? Det ser ut til penicilinen hjelper fra første dag. Ser frem til svar fra eksperten. Mvh Laila

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved lungebetennelse er det lurt å gi kroppen litt ro til det er gått over. Å presse seg fysisk bør du nok vente med til du merker at kroppen begynner å fungere normalt igjen. Men forsiktig fysisk aktivitet er bra hvis du orker det. Soling under behandling med antibiotika kan i noen tilfeller gi uventet sterk reaksjon i huden, særlig hvis du bruker doxycyklin eller tilsvarende. Det er ingen fordel å fryse, så du bør nok kle deg slik at du unngår det. Man fryser ofte lettere i slike perioder, og ofte svetter men litt og blir lettere avkjølt etterpå.

Men det går jo over, så god bedring!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Behandlingsvalg ved lungefibrose

Hei, LHLs artikkel nevner flere alternative medisiner til kortison for behandling ved idiopatisk lungefibrose. Kun kortison er foreslått fra Ullevål sykehus. Er det gode grunner til å droppe de andre? Gjelder mann, 60 år, 50 % kapasitet (ned fra 75 på bare ett år), forøvrig i forholdsvis god form, ikke-røyker.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Man vil ofte forsøke kortison, for det kan gi bra effekt i flere tilfeller. Ellers fins det to registrerte preparater som også kan ha effekt ved idiopatisk lungefibrose (Ofev og Esbriet). Du må nok spørre legen på sykehuset om begrunnelsen for behandlingsvalget. Noen ganger kan det for eksempel være uønsket å bruke disse medisinene i kombinasjon med enkelte andre medisiner, eventuelt pga nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon mm.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Allergitabletter og prikktest

Hei. Jeg var å testet meg for astma og allergier for ikke lenge siden. Jeg hadde da tatt allergitabletter over tid og også samme dag. Men reagerte fortsatt på prikketesten, vil dette ha gjort at det har slått ut mindre enn om jeg ikke hadde tatt allergitablett?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ja, det er sannsynlig at du ville slått ut kraftigere hvis du ikke hadde tatt allergimedisinen. Noen ganger demper medisinen utslagene så mye at det er vanskelig å si noe eksakt ut fra allergitesten. Det er vanlig å måtte slutte med allergimedisin ca. en uke før test.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Alfa-1-antitrypsinmangel

Alfa1 antitrypsin mangel. Under Diagnostikk her står det nevnt mageplager. https://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/alfa1-antitrypsinmangel/.
Hvilke mage-/tarmplager kan oppstå for personer med Alfa-1-antitrypsin mangel?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

A1-at-mangel skyldes manglende produksjon av dette stoffet i leveren. Ved siden av nedsatt lungefunksjon kan man også få symptomer på leversykdom med utvikling av skrumplever. Man kan derfor også ha endel uspesifikt mageubehag og gulsot i enkelte tilfeller. Du kan nok finne mer utfyllende svar hvis du leter på nettet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Heshet og muskelkrampe ved inhalasjonsmedisin

Hei Jeg bruker Seretide diskus 50/500 1 dose morgen/kveld. Denne har jeg brukt siden oktober. Ellers bruker jeg Ventoline diskus ved behov (ikke hver dag) I ca. tre måneder har jeg vært hes i stemmen, til tider er det ganske plagsomt. Har også hver morgen krampe i bena eller når jeg prøver å strekke meg, gjør uventete bevegelser i løpe av dagen. Når jeg bruker hendene ,klipper eller tunge bevegelser så kan det stråle smerte opp over armen. Disse symtonene er kommet ca fra et 1/2 år siden. Kan dette ha forbindelse med Sertide. Mvh. Gun

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er sannsynligvis sammenheng mellom kortisondelen i Seretide og hesheten. Det er ikke uvanlig også med andre liknende praparater. Ved å dosere lavere eller mindre hyppig kan dette bedres hos mange. Alternativt kan man prøve andre preparater med tilsvarende effekt. Når det gjelder muskekrampene har nok dette mest sannsynlig sammenheng med den andre delen av medisinen som virker åpnende på bronkiene og som har effekt på ca. 12 timer. I tillegg vil dette kunne forsterkes av Ventoline. Man har forskjellig grad av følsomhet for disse bivirkningene. Det er ikke farlig, og går over når man tar bort medisinen, men det kan være ganske ubehagelig.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Hjerte/kar

Sjøgrens og hjertet

Er det mullig at et slitt klaffe problem har sammenheng med cns Sjøgren og ekstrem trøtthet og pusteproblemer ved aktivitet .

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Sjøgrens kan påvirke både lungene og hjertet hos enkelte pasienter. Hvis lungene er påvirket, vil det gå utover pusten og kondisjonen.

Sjøgrens-pasienter har også noe høyere risiko for å bli rammet av hjertesykdom, svekkelse av pumpekraften, lekkasjer i klaffene og forstyrrelser av det elektriske ledningssystemet. Dette gjelder selvsagt ikke alle sjøgrenspasienter.

Hvis du er plaget med pusteproblemer og slapphet, bør du snakke med legen din om dette og få deg henvist til lunge- og hjertespesialister for å få avklart dette.

Mvh

Wasim Zahid