Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Sykepenger ved jobbskifte

Hei Jeg ble nylig sykmeldt, og da hadde jeg vært i min nye jobb i to uker. Gikk direkte over til min nye jobb fra en annen jobb, begge jobbene er i kommunen. Det jeg lurer på, er om jeg har rett på sykepenger da jeg ikke har arbeidet hos min nye arbeidsgiver i 4 uker enda?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Arbeidsgiver plikter kun å yte sykepenger når arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Men etter folketrygdloven § 8-17 skal Nav yte sykepenger når arbeidstakeren har rett til sykepenger i de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, men arbeidsgiveren ikke er forpliktet til å yte sykepenger. Rett til sykepenger de første 16 dagene har du når du har vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Dette vil gjelde om du går rett fra ett arbeidsforhold til et annet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Boliglån og uføretrygd

Hei. Jeg får uføretrygd og barnetrygd og uførpensonsforsikring hver måneder har eg 32000 kr ferdig skatt. Jeg vil låne å kjøpe en leilighet. Kan jeg få låne?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på om du får lån. Men når du har uføretrygd kan du søke kommunen om startlån. Se: startlån

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Oppreisning etter trakassering på jobb

Har i mange år blitt trakassert av en leder på jobb. Tok en stor oppvask om dette og tapte dette pga manglende bevis..og redde kollegaer. Jeg lurer på om jeg har noen rettigheter å få oppreisning på? Går på aap nå. Mye hjerterytmeforstyrrelser konstantert og nå fibromyalgiog vurderes for ME. Kan dette skyldes bråk i mange år og stress?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Et krav om oppreisning må reises ovenfor en domstol. Om dine helseplager skyldes stress kan ikke undertegnede besvare.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uførepensjon og trygd

Jeg ble innvilget 100 prosent ufør i feb 2016.. Jeg søkte, da jeg var på AAP I NAV , om støtte fra KLP ( midlertidig ufør) etter tips fra person som fikk dette selv i lignende situasjon. Jeg hadde 2 deltidsstillinger i 2 forskjellige kommuner samtidig og betalte pensjon til begge. Jeg fikk avslag pga at jeg var på AAP, og ikke hadde barn. Men ville få utbetalt alderstrygd som om jeg stod i 91 prosent stilling når jeg når pensjonsalder, fikk jeg opplyst. Jeg søker nå om uførepensjon fraPensjonskassen der jeg hadde størst stillingsprosent. Alt i alt har jeg 16 års opptjening.

Jeg har aldri blitt kontaktet av arbeidsgiver / KLP/ pensjonskasse, jeg har kontaktet dem selv ang evt rettigheter i dette. Jeg forstår det slik at en evt uførepensjon kommer i tillegg til uføretrygd fra Folketrygden ? Mens man er ufør , og ikke som ett tillegg til evt alderspensjon? Er det forskjeller i KLP og Kommunale Pensjonskassers lovverk?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon kommer som et tillegg til uføretrygd fra folketrygden (NAV). Uførepensjon beregnes likt i alle offentlige tjenestepensjonsordninger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Maks sykefravær

En del sykemeldt i perioder siste tre år. I følge personalportalen står det at jeg har max dato for sykefravær fra NAV 18.05.18 I tillegg står det at beregnet maksdato sykefravær er 23.11.2018. Hva er forskjellen på disse to to fraværsdatoene, og betydningen av disse datoene for meg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du med personalportalen mener en portal hos arbeidsgiver, kan ikke jeg besvare hva de mener med to ulike datoer for opphør av sykepenger. Det er uansett reglene i folketrygdloven som bestemmer når sluttdato for sykepenger er. Den datoen kan Nav opplyse om.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Bivirkninger etter stenting

Har vært stentet og har hatt flere hjerteflimmer- er generelt mye dårlig i magen - svimmel - føler ben og hender hovner i perioder, deprimert på grunn av dette, men trener bra nå. Er dette bivirkninger av Multaq, Elequis, Enalapril, lipitor eller Plavix? Kan man evt trappe ned? Er ett år siden stenting nå..

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 08. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Du har to typer hjertesykdom, nemlig kransåresykdom(enten angina eller gjennomgått hjerteinfarkt) og hjerteflimmer(siden du har gjennomgått ablasjonsbehandling). Jeg tror ikke de symptomene du nevner er bivirkninger av medisinene du bruker. Medisinen Multaq brukes mot hjerteflimmer, men er etter min vurdering en type medisin man ikke bør stå på i flere år. Du bør ta opp med hjertelegen om ikke du kan avslutte behandlingen med Multaq dersom det er gått en tid uten nye flimmeranfall.

Hjerte/kar

Insulin og hjerteundersøkelse

Hei! Jeg har en venn som sier at han er hjerte problem. og En av det hjerte røre hans bli tett av fett. han trenger ( injografi ) og pluss han må bruke insulin sprøyte, 15 dager før. Jeg tror at han misforstå det hele. Er det ikke insulin for sukkersyke sykdom. Jeg blir for virret kan dere hjelper meg.....

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 08. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Det høres jo ut til at din venn har diabetes, siden han skal bruke insulin. Hjertelegen som skal gjøre undersøkelsen av kransårene hans(angiografi) vil nok at han skal være mest mulig stabil i sin sukkersyke i forbindelse med at han skal til denne undersøkelsen. Med insulin kan man kontrollere dette på best måte i forbindelse med undersøkelsen.

Allergi

Uvel etter matinntak

Jeg føler at jeg blir så dårlig etter inntak av mat...kun få ganger unngår jeg dette.. Kan det være noe jeg reagerer på...får høyere puls..uvel og kvalm...fryser..føler jeg ramler vekk...kan det være blodsukker?noen råd hva jeg kan sjekke/unngå?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 08. mai 2018
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei.

Takk for spørsmålet.

Dine symptomer er veldig diffuse og kan ha mange årsaker. For å finne ut om det er noe du reagerer allergisk på kan du føre opp alt du spiser og se om det er noe mønster i symptomene. Dvs at du blir spesielt uvel av visse matvarer.

Ettersom symptomene er så uklare bør du oppsøke lege og be om en utredning. Det kan være helt andre årsaker enn allergi. Slikt bør utelukkes før du leter etter noe du er allergisk overfor

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar

Lav puls hos veltrent kvinne

Hei, jeg er en kvinne på 40 i relativt bra fysisk form, trener 2-3 ganger i uke. I de siste 3 uker har jeg begynt å trene mer og notert perioder med sovepuls på 36-38, mens hvilepuls ligger på rundt 50-52 (som før). Noen gang føles det som jeg ikke orker å puste, og en gang i blant blir jeg litt svimmel. Jeg hadde bradi arytmi diagnose som tenåring, men har ikke oppsøkt lege siden. Burde jeg gjort dette nå?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Den vanligste årsaken til lav hvilepuls er at personen trener endel. Slik du gjør. Slik lav puls er ikke farlig, og egentlig bare et tegn på et veltrent hjertet. 

Likvel synes jeg det er lurt at du oppsøker legen. Enkelte sykdommer kan forårsake lav puls, feks lavt stoffskifte. Dette kan sjekkes hos legen. En sjelden gang kan det også være ledningsforstyrrelser inni hjertet som er årsaken til lav puls. Dette kan sees på et EKG.

Som sagt så tror jeg du antageligvis bare har et veltrent hjertet, men det kan være lurt å få tatt en sjekk hos legen for sikkerhets skyld.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Uspesifikke ST-forandringer

Pga. hjertebank er jeg blitt utredet hos kardiolog med bl.a. EKG, ultralyd og sykkeltest. Alt skal være fint, og kardiologen har sagt jeg ikke trenger kontroller. Klarer ikke helt å slå meg til ro fordi EKG viser uspesifikke ST forandringer (depresjoner). Hvavil det egentlig si? At blodtilførselen til hjertet er mindre enn normal? Leser på Fürsts hjemmesider at de med uspesifikke ST forandringer er svært utsatt for å utvikle hjertesykdom på sikt. Stemmer dette? Jeg er 35 år og normalvektig, frisk uten symptomer på hjertesykdom. Har kun hjertebank innimellom, og opplever innimellom , men sjelden, galopperende hjerte i ca 20 sek. uten smerter el. Kan du si noe om disse uspesifikke ST forandringene og hva de kan ha åsi for fremtiden min?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Uspesifikke ST-forandringer er nettopp det navnet sier; uspesifikke. Det vil si at de ikke peker i retning av noen spesiell sykdom eller tilstand. Hos noen er det bare sånn EKG-et ser ut, uten at det er noe galt med hjertet. Hos de aller fleste som har slike forandringer er det kun fysiologisk, dvs normalt

Uspesifikke ST-forandringer har blitt koblet mot mange ulike ting også. Eksempelvis:

Forstyrrelser av elektrolytter (salter)
Blodmangel (anemi)
Etter en hjerteoperasjon
Feber
Overproduksjon av stresshormoner (feks under trening)
Enkelte medisiner (Digoksin)
Akutt magesykdom
Forandringer i kroppens pH
Betennelser i (myokarditt) og rundt (perikarditt) hjertet

Har du ikke noen av disse (noe utredningen din viser at du antageligvis ikke har) er du nok blant den store gruppen av personer med ST-forandringer som har det som et normalfunn.

Mvh

Wasim Zahid