Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Seinskader etter hjerneslag

Spørsmålet gjelder seinskader etter hjerneslag. Personen har hatt slag for 10 år sidan, hadde ikkje problem med orda då ,men har no i perioder store ordleitningsvansker, dette er tungt for personen då personen samstundes er blind og har nedsett hørsel. Er det noko trening ein kan gjera for dette no så lenge etterpå ?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 04. mars 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hesiann, og takk for sprøsmålet!

Det er ikke uvanlig at tidligere symptomer etter hjerneslag kan fremmes av ulike påkjenninger som infeksjoner, stress eller andre belastninger. Om det oppstår slike situasjoner, bør man forsikre seg om at det ikke ligger andre årsaker til grunn, eller at det ikke har påkommet nye hjerneslag.

I det beskrevne tilfellet er det jo mulig å tenke at det er mere stressfylt å være blind og ha redusert hørsel, dette er to sanser som brukes i stor grad i kommunikasjonen og påvirker totalsituasjonen. En henvisning til logoped kan være nyttig for å få en ny vurdering, eller eventuelt oppfølging. Det kan også være aktuelt med et rehabiliteringsopphold, selv om det er mange år siden hjerneslaget.

Ellers er det lurt å vite litt om hvordan tilrettelegge for gode forhold når man skal ha en samtale. På LHL sine sider kan du lese mer om hvordan få til kommunikasjonen på best mulig måte. Det er også mye nyttig å finne på afasiforbundet sine sider, blant annet har de laget en film som gir gode råd.

Lykke til!

mvh
Marita, LHL

 

 

Rettigheter

Skatt på hjelpestønad som utbetales fra bruker til pårørende?

Takk for svaret ang hjelpestønad: Kjapp spørsmål til. Min mors verge som styrer det økonomiske mener jeg som yter hennes daglige pleie skal trekkes skatte av dette da det blir utbetalt som vederlag (lønn til meg). det er ikke store summen det er snakk om i mnd. ca. kr. 1215-. Jeg så villrede. vergen mener å det skal meldes inn på skjema til skatte etaten.Har styrt med dette i over ett år og må stadig vente på å få utbetalt hjelpestønaden da vergen ser på dette annerledes. Hilsen en rådvill.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For private arbeidsoppdrag, kan du motta inntil 6000 kroner skattefritt i året fra hver enklet oppdragsgiver. Hjelpestønad over 12 mnd vil overskride dette. I praksis et det nok slik at de færreste oppgir betaling for ytelse av pleie/tilsyn når beløpet ikke er høyere enn hjelpestønaden Nav har innvilget den som betaler. Når vergen insisterer på at du skal oppgi dette som inntekt, bør du ta kontakt med skatteetaten for nærmere veiledning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Unormalt EKG

Hva betyr dette tok EKG 12.01.2019 ? sinusrytme : (langsom) Horisontal akse repolariseringsforstyrrelse nedreveggs, vurder iskem,VV belastning eller uspesifikk T iaVF med negativ T i III Funn sannsyneligvis uten patalogisk betydning (Er veldig takknemelig for svar , har ellers lav hvilepuls ca 48 -50 )

Les svaret

LHL svarer

Besvart 04. mars 2019
LHL

Det du refererer til er for leger en vanlig måte å beskrive EKG på, og i dette tilfelle som du her refererer til er det i EKG noen mindre forandringer som noen ganger kan være uttrykk for sykdom, men som ofte er noe vi ser uten at det er alvorlig  til stede. Det man lurer på i dette tilfelle er om der kan være begynnende nedsatt blodtrilførsel("iskemi") og om det kan være tegn på at høyt blodtrykk har påvirket deler av veggen i hjertet("VV belastning").

Hjerte/kar

nedsatt nyrefunksjon

Hei Min mann har tatt noen blodprøver, i forbindelse med kontroll av kolesterol og prostata. Alt er bra. Vi ba om en utskrift av resultatene. Under kommentarer står det: moderat nedsatt nyrefunksjon. Syns det er merkelig at fastlegen ikke kommenterte dette. Hva vil det si, moderat, nedsatt nyrefunksjon? Hva er årsaken og bør det utredes/behandles?? Takk for snarlig svar.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Fra førtiårsalder avtar nyrenes funksjon med ca 1% per år. Nyrene er imidlertid organer med meget stor reservekapasitet, og for de fleste vil dette derfor ikke ha noen  betydning. Etter 80 års alder vil en del personer ha kommet dit at de har "lett nedsatt nyrefunksjon". Dette kan innebære at de må bruke enkelte medisiner i lavere doser enn andre, men ellers har det ingen betydning. Dog betyr det at man skal kontrollere blod- eller urinprøven som har vist lett nedsatt nyrefunksjon.

Det viktigste er å være oppmerksom på at man kan få rask forverring av nyrefunksjonen hvis man for eksempel får en infeksjon med feber og diare mens man oppholder seg i sterk varme.

Hjerte/kar

Økning i hovedpulsåren med alder

Hei Finnes det tabeller som viser hvor mye hovedpulsåren vokser årlig , fra nyfødt til voksen?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

For spesialister som arbeider med barn som har variasjoner eller sykdommer i blodårene finnes det helt sikkert tabeller som viser hva som er et normalt variasjonområde i diameteren for hovedpulsåren i forskjellige aldersgrupper. Umiddelbart kan jeg ikke svare deg på hvor du finner disse, men sannsynligvis finnes de hvis du leter deg fram til hjemmesidene til den europeiske foreningen for karkirurger sin hjemmeside. Hvis du har et barn som har en slik problemstilling ville jeg råde deg til å få henvisning til spesialist på området.

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk under aktivitet

Hei! Hvor farlig er det med høy blodtrykksrespons på fysisk aktivitet, om blodtrykket er normalt ved hvile? Gjør man noe med dette?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Stigning i det systoliske blodtrykket("overtrykket") under fysisk aktivitet er en normal respons fra kroppens side. En del psykisk stressende situasjoner  vil på tilsvarende måte kunne gi betydelig økning i det systoliske blodtrykket.

Hos en del personer som senere viser seg å trenge tabletter for å senke blodtrykket er en kraftigere enn normal økning i blodtrykket under fysiske aktiviteter det første tegnet på at de er i ferd med å utvikle behandlingstrengende høyt blodtrykk. Mitt svar på spørsmålet ditt er derfor at en person som utvikler kraftigere enn normal økning i blodtrykket under fysiske aktiviteter bør kontrolleres oftere enn andre med målinger av blodtrykket også i hvile. Hos noen kan det være aktuelt å gå med 24-timres blodtrykksmåler for å se i hvor stor del av døgnet blodtrykket er høyt.

Rettigheter

Innsyn for pårørende i journal

Ang. journal: Jeg er Hovedpårørende, omsorgsperson pleieperson og datter og har den daglige omsorgen og pleien for min demente mor, har hatt denne oppgaven siden 2012. Min mor har fått verge for det personlige og økonomiske. Mitt spørsmål er: Trenger jeg fullmakt fra hennes vergen for å hente ut hennes lege journal fra et opphold på ett sykehjem som hun var på for ca. 1 år siden.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er din mor samtykkekompetent, kan hun gi samtykke til at du får innsyn i journalen. Vergen kan ikke nekte dette. Er hun ikke samtykkekompetent, følger det av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 at nærmeste pårørende trer inn i pasients rettigheter. For øvrig vil mange verger uansett kun ha et mandat til å håndtere økonomiske saker og ikke spørsmål knyttet til helsehjelp etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Utblokking av blodårer

Hei Helge Jeg lurer på om utblokking av kransårer, og utblokking av hovedpulsåren, er like lite risikabelt for den jevne pasient? Eller er det ene mer risikabelt enn det andre?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Utblokking av hovedpulsåren er i de fleste tilfelle en vesentlig større operasjon enn utblokking av kransårer rundt hjertet. I tillegg er dette oftere et inngrep man må gjøre hos litt eldre pasienter, og pasienter som har mer utbredt avleiringssykdom i åreveggene(aterosklerose). Det er derfor vanskelig å uttale seg på generelt grunnlag om det du spør om, hver enkelt pasient må vurderes nøye i forhold til hva man kan oppnå med en utblokking i forhold til risikoen inngrepet innebærer.

Hjerte/kar

Statiner og bivirkninger

Hei, Jeg bruker statiner og er en god del plaget med stiv muskelatur, spesielt i lårmusklene. Hjelper det med tøying/massasje?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 04. mars 2019
Helge Istad, Overlege

Mange som opplever muskelsmerter/stivhet når de bruker statiner er overbevist om at muskelsymptomene skyldes statinene. Fra såkalte "blindete" studier har man imidlertid registrert at også pasienter som får narretabletter(placebo) i stedet for statiner angir muskelsmerter. Hvor mange som har reelle muskelsmerter pga statiner er derfor veldig usikkert. Det vanligste  rådet er å gå en del uker uten statin og se om smertene da blir borte.

Statiner kan i sjeldne tilfelle gi mer alvorlige muskelskade, og da ser man utslag av dette på en blodprøve(stigning i enzymet CK).

Tøyninger hjelper ikke hvis man har muskelsmerter som skyldes skadelig effekt på muskulaturen av statiner.  Allikevel kan det være verdt å prøve tøyninger, for hvis det hjelper vet man sikrere at muskelsmertene skyldes noe annet enn statiner.

 

 

Hud

Kuldeutslett

Særlig i tenårene var jeg plaget av kuldeutløst elveblest på hud; det klødde veldig og ble rødt og fult av små «blemmer» som trakk seg tilbake, gradvis, etter ca 15-30 minutter i varmen. Dette hendte hyppig vinterstid, nærmest som en regel hver gang jeg var ute i kaldt vær og ble kald. Nå er jeg kommet i trettiårene og det slår meg at jeg nesten ikke kan huske sist jeg fikk utslettet, selv om jeg selvfølgelug er mye ute i kaldt vær og også fra tid til annen fryser litt. Hva kan ha skjedd?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 04. mars 2019
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Så bra at kuldeutslettet har forsvunnet med årene. Atopiske sykdommer lever ofte sitt eget liv og i noen tilfeller "brenner" de ut for godt eller for en periode.

Hvorfor vet man ikke helt, men man mener å se at pubertet, svangerskap og overgangsalder (perioder men endring i hormonene) er sammenfallende med endring også i sykdomsbildet.

La oss håpe det varer :) ykke til, hilsen Helle