Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Medisiner ved kronisk hjertesvikt

Hei! Hva slags medikamenter blir brukt ved kronisk hjertesvikt og hypertensjon? Og hvilke virkningsmekanismer har disse medikamentene? F. eks betablokkere, ace-hemmere og ALL- blokkere angitensin ll- reseptoranagonister, aldosteronantagonister og digoksin?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 15. mars 2018
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Du finner en god artikkel om medisiner ved hjertesvikt fra Norsk Farmaceutisk Tidsskrift her: Farmakologisk behandling av hjertesvikt

 

 

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Hei, viser til Spørsmål innsendt 6. januar 2016. Referansenummer: 9754. Gjelder dette fremdeles. Dvs har man rett til sykepenger fra dag 1 etter foreldrepermisjon.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du hatt foreldrepenger frem til permisjonen er over og du igjen begynner i arbeid, har du rett til sykepenger fra dag en.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd fra NAV og KLP

Hei. Jeg er i dag 60 % ufør og har AAP for 40%. Jeg får i dag økonomisk kompensasjon fra KLP for uføregrad. Faller denne kompensasjonen bort ved 100 % uførepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Innvilges du full uføretrygd fra NAV, vil du også få uførepensjon fra KLP. Har du full opptjening i KLP, vil den utgjøre 3 % av pensjonsgrunnlaget til opp til 6 G og 69 % av pensjonsgrunnlget mellom 6 og 12 G. I tillegg får du 25 % av 1 G.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Etterbetaling av AAP

Jeg fikk AAP i 2017 og skulle få etterbetaling fra søketidspunktet. Men så tok NAV refusjon i etterbetalingen min pga tidligere utbetalt sosialstønad og jeg fikk hele 0kr av denne etterbetalingen min.. Det var ille nok det, men så har NAV siden februar 2017 registrert etterbetalingen på min inntekt som utbetalt når den faktisk aldri ble og aldri vil bli utbetalt til meg. Jeg har betalt over 50000kr i forskuddsskatt på etterbetalingen jeg aldri fikk, og jeg har mistet bostøtten min fra husbanken gjentatte ganger i 2017 pga «for høy inntekt» .. Men inntekten min var ikke for høy! Det er ikke rett, etterbetalingen skal da ikke stå i mitt navn som utbetalt i 2017 når jeg ALDRI fikk de pengene ?? Jeg har fått for høy skatt og kreditortrekk som var urimelige iforhold til min reelle inntekt! Men NAV skjønner ikke feilen, og retter det ikke opp fordi de ikke vet hvordan.. Og de erstatter ikke det jeg har tapt pga deres feil når jeg søker om det.. Har tapt nesten halve inntekten min stort sett nesten hver mnd i 2017 pga dette.. Og hvorfor i all verden er det ikke nok at jeg dokomenterer rett inntekt til husbanken og skatteetaten? Nei det må NAV rette opp ellers så skjer det ingenting.. ?? Hva da når NAV ikke bryr seg? «Går ikke ut over deg, det kan bare stå sånn osv.. !!» Har jeg ingen rettigheter? Har jeg ikke krav på å få det jeg har skattet på da??? Som jeg aldri fikk, men må betale og lide for i dyre dommer.. Såvidt jeg klarer å betale husleien da jeg er alenemor med ukjent far til min datter... Hva kan jeg gjøre? Det er meldt inn 109 511kr mer i inntekt på meg i 2017 enn det jeg egentlig har fått.. Jeg har kun 179200kr i året, men de har meldt inn over 288000kr i inntekt på meg.. Ille nok å ikke få etterbetalingen, men å skulle gå kraftig i minus pga jeg ikke får den, det er uhørt! Ikke greit!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg antar det som har skjedd er en konsekvens av at det ikke betales skatt av økonomisk sosialhjelp.Trekket for å dekke tidligere utbetalt økonomisk sosialhjelp skal gjøres i etterbetaling etter skatt. Det kan derfor argumenteres for at sosialhjelpen har forskuttert det du ville fått i AAP etter skatt. Dvs. at hadde du fått utbetalt AAP når du skulle, ville du i 2017 uansett blitt lignet for samme inntekt.

Hvis du mener Nav har innberettet til skatteetaten større etterbetaling enn du faktisk har mottatt, må du sende en formel klage til Nav på dette. Vil ikke Nav behandle klagen eller på annen måte ikkd ta stilling til spørsmålet, kan du be Sivilombudsmannen om en vurdering av saken.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Katteallergi

Jeg synes det er så rart. Blodprøve sier at jeg ikke er allergisk for katt. Hvorfor klør jeg i øynene da?,- tidligere når vi var på besøk hos katteeiere, nå også hjemme fordi vi har fått en voksen katt. Vi har fra før hund (10 år) og jeg har ikke vært plaget på denne måten av den. Jeg har derimot allergi mot bjørkepollen og noen andre vekster om våren og i sommeren.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 13. mars 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei

Allergitester alene er ikke nok til å stille en diagnose. Hvilke symptomer du har og når du reagerer er minst like vikitg. Dersom du alltid klr i øynene når du er sammen med katt og ikke ellers er det en indikasjon på at du ikke tåler den. Om allergitabletter eller allergiøyedråper lindrer symptomene er det også en indikasjon på at du er allergisk. Da er rådet å ikke omgås katt.

Du kan godt være allergisk mot katt og ikke mot hund.

Lykke til, hilsen Helle

Henvisning av pasienter med kols

Hei. Er det riktig at klinikkene deres ikke tar inn pasienter med KOLS på tidlig stadium? Ba legen om et opphold ,fikk diagnose for ca 7 år siden. Han sa jeg måtte være mye dårligere for at han skulle sende henvisning.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 13. mars 2018
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er absolutt mulig å få plass på et  lungerehabiliterings opphold, selvom du ikke er av de dårligste. Utfordringen er at det er ulik  praksis for innsøking fra de forskjellige helseforetakene, i forhold til hvordan de ønsker å benytte seg av tilbudet til LHL. Ta kontakt med kolslinjens tlf tjeneste på 888 889 333 for en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Afasi og hjerneslag

Hvilke tiltak vi kan ha for en som har hjerneslag og afasi?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 13. mars 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Afasi påvirker kommunikasjon i større eller mindre grad, og kan være et stort handicap for den som er rammet av afasi. Det kan også gjøre det utfrodrende for dem som skal samhandle med personen. Det er viktig å komme tidlig i kontakt med logoped for kartlegging av hvordan skaden er og komme tidlig i gang med trening og tilrettelegging. Logopeden bør komme på banen allerede i akuttfasen, og i samarbeid med den slagrammede og pårørende lage en plan for oppfølging.

Afasi og språkvansker kan arte seg på mange måter:

 • Vansker med å prate, man sier feil ord, finner ikke ordene, sier ja når man mener nei, sier ord som ikke har noen mening eller ord man egentlig ikke vil bruke.
 • Vansker med å forstå hva som blir sagt
 • Vansker med å lese, skrive, regne.
 • I tillegg kan man ha dysartri/utydelig tale på grunn av muskulære påvirkninger i munn, tunge og svelg.

Når du snakker med en som har afasi anbefales du å tenke spesielt på følgende:

 • Sett av mer tid enn du vanligvis gjør.
 • Henvend deg i størst mulig grad direkte til den det gjelder.
 • Husk at den som har afasi ikke kan snakke med flere samtidig.
 • Unngå bakgrunnsstøy.
 • Pass på at den afasirammede kan "lese" ansiktet ditt.
 • Snakk sakte og unngå lange setninger.
 • Det er som regel unødvendig å heve stemmen.
 • Snakk enkelt, men ikke barnslig, med normalt tonefall.
 • Prøv å formulere spørsmål slik at de kan besvares med ja eller nei.
 • Ikke skift tema brått og ofte, vær situasjonsrelatert.
 • Prøv å bruke kroppsspråket bevisst.
 • Prøv å bruke humor bevisst.
 • Ikke lat som om du forstår hvis du ikke forstår.

Les mer om afasi på afasiforbundet sine sider, og du finner også informasjon på LHL Hjerneslag sine sider. Du kan også finner mer om rettigheter i forhold til logopedoppfølging på våre sider.

Hjerte/kar

Tid på behandling av høyt blodtrykk

Hei. Kjæresten min har for høyt blodtrykk og undertrykk . Opp mot 200/120 ... gått med dette i snart 4 mnd. Legene medisinerer henne, men det går litt ned, så er det på topp igjen. Hvor lenge kan man holde på sånn? Tar 3 forskjellige medisiner. Føler det har gått veldig lang tid nå uten at henne har blitt bedre .

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 13. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Det høres ut som om kjæresten din har et blodtrykk som er svært vanskelig å behandle, siden tre medisiner ikke oppnår å få blodtrykket senket. En sjelden gang kan man ha tilstander som gjør at blodtrykket ikke lar seg senke selv på kombinasjon av flere typer blodtrykkssenkende medisiner. Et eksempel på dette er forsnevring i pulsåren inn til en av nyrene. Jeg synes kjæresten din bør henvises til videre undersøkelser i forhold til om det kan være en slik bakenforliggende årsak som gjør at trykket ikke går ned. Finner man en slik tilstand er den som regel enkel å behandle, for eksempel med en mindre operasjon.

Hjerte/kar

Spesialist på høyt blodtrykk

Finnes det spesialister på høyt blodtrykk i Oslo?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 13. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Mange spesialister arbeider med høyt blodtrykk. På sykehusene har man grupper av leger som arbeider og forsker mye på høyt blodtrykk. Både hjerteleger(kardiologer) og mange nyreleger(nefrologer) er spesialister på høyt blodtrykk. Det er naturlig at du spør fastlegen din om henvisning til leger som er spesialister på dette området, hvis du vurderer at dette er noe fastlegen alene ikke kan vurdere og behandle.

Hjerte/kar

Farlig med ekstrasystoler?

Hei, jeg er kvinne på 39 år. i går jeg satt og så film og plutselig begynte jeg å føle veldig sterk smerte i brystområdet, samtidig var jeg svimmel og svak. Men etter ca 10 min. var jeg bra igjen, men bare hostet sterkt. I dn siste 4 måneder har jeg ofte følt ekstraslag. Var hos legen hvor ble gjort ekg som registrerte noen ekstrasystoler. Har fått henvisning til kardiolog, men det er lenge til. Er litt bekymret om det kan bli farlig eller ikke.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 13. mars 2018
Helge Istad, Overlege

Ekstrasystoler(ekstraslag) er noe alle mennesker opplever gjennom livet. I de aller fleste tilfelle er disse ufarlige. På EKG kan man se om ekstrasystolene er ufarlige, eller om de kan være av et slag som kan innebære risiko.I sistnevnte tilfelle må man utredes videre hos spesilist(kardiolog).