Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Allergi

Allergisymptomer i hjemmet

Hei!
Jeg er en dame på 52 år som i lang tid har slitt med irritasjon i halsen. Det kommer en intens kløende/irriterende følelse flere ganger om dagen. Da begynner øyne å renne, og nese renner, for etterpå og bli helt tett. Har vært hos ønh lege, som har sett ned i halsen, uten å finne noe. Samt tatt allergi/prikktest, uten utslag. Synes disse problemene har forverret seg, mer og mer tett nese, har følelsen av og ikke få puste, og dermed blir veldig tungpustet. Må ha tilgang til frisk luft for å føle meg bedre. Når jeg kommer utenfra og inn hjemme, er det akkurat som jeg får problemer med pust og nese pga tett luft hjemme.
Har fuktmåler, som nå måler 32-33, og dette er vel greit nivå? Vi har flyttet i nytt hus, med balansert ventilasjon, og det er etter dette jeg har begynt å få disse symptomene med veldig tett nese. Irritasjon i halsen har jeg hatt tidligere også, men blitt verre nå. Har vært forkjølet 3 ganger på 2 mnd. Dette er så slitsomt, så vet ikke hva jeg skal gjøre. Kan det være allergi, overfølsomhet for noe? Legen min er litt rådvill nå. Håper dere kan svare, og evnt komme med et forslag til hva jeg skal gjøre. Takk på for forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 27. februar 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Ut fra det du skriver, kan det tyde på at det er noe hjemme du reagerer på. Relativ luftfuktighet ligger på et greit nivå. Jeg har vært i kontakt med andre som har sensitive luftveier og som har reagert på balansert ventilasjon.
Er den ordentlig rengjort og riktig justert?
Hva er brukt av materialer på vegg, tak og gulv? Lim? Finn ut hva det inneholder og sjekk på nettsiden erdetfarlig om det inneholder helsefarlige stoffer.
Avgassing fra nye møbler?
Lukt?
Fukt under byggeperioden? Krev dokumentasjon på at boligen er prosjektert og utført med løsninger som tilfredstiller forskriftenes minstekrav til bestandighet og fuktsikkerhet. Dette er for eksempel dokumentasjon på at man har brukt løsninger som er anbefalt i Byggforskserien, en "norm" for byggkvalitet som hele byggebransjen skal kjenne godt til.
Du kan også vurdere å få utført en inneklimatest hos f.eks Mycoteam.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

  

 

 

 

 

Lykke til!

 

Vennlig hilsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Stønader til rengjøringshjelp?

Hei, jeg fikk et stort hjerteinfarkt i 2011. Var gift, men ble separert i 2014, siden det har jeg vært alene. Jeg har meget dårlig hjertekapasitet og diagnosen kronisk hjertesvikt. Jeg er ufør. Går på tur flere ganger pr. dag, har hund. Det jeg nå lurer på er om jeg kan søke om grunnstønad eller hjelp til rengjøringsmaskin, som vil lette min hverdag, blir ganske fort utslitt av gulvvask og støvsuging, dette gjelder en maskin som støvsuger og vasker i En omgang. Har ingen hjelpemidler eller noen annen form for økonomisk hjelp. uførepensjon.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnstønad dekker ikke utgifter til rengjøringsmaskin. Det finnes heller ingen andre ordninger som dekker slike utgifter. Du har mulighet til å søke kommunen om hjemmehjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenandel på medisiner når man er uføretrygdet

Hei, jeg er uføretrygdet og får minste ytelse utbetalt. Tidligere har jeg ikke betalt egenandel på medisiner på blå resept. Men må i år betale egenandel uten forandring i ytelser, og NAV har både sagt at dette er en feil med HELFO, og så at det stemmer siden ufør med minste ytelse ikke får fritak for egenandel. Hva stemmer?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står på helsenorge.no som er en offentlig informasjonsside:

Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek/hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek/bandasjist om egenandelen, tar det sju virkedager før beløpet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Omskolering på grunn av hjertesykdom

Jeg er født med hjertefeil og har de siste to årene utviklet en grenblokk og lett arytmi. Arytmien gjør meg til tider meget svimmel og jeg får trykk i brystet, samt tungpust. I min jobb må jeg tilfredsstille helsekravene for førerkort klasse D. På grunn av den nyoppståtte arytmien vil jeg antakelig ikke få godkjent helseattesten og dermed ikke kunne fornye førerkortet mitt. Derfor er jeg interessert i å finne ut hvilke rettigheter jeg har hvis helsa mi gjør at jeg ikke kan utføre yrket jeg er utdannet til lenger. Har jeg krav på støtte til omskolering? Har vært i kontakt med nav, uten hell.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på om du oppfyller kravene til å få støtte av Nav til omskolering. For å få arbeidsavkalringspenger og støtte til utdanning, må din arbeidsevne være nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom og Nav må vudere det slik at du har behov for arbeidsrettede tiltak. Når det gjelder støtte til utdanning står det i Tiltaksforskriften:

Opplæring i form av ordinær utdanning kan gis til personer over 22 år som ha fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Arbeidsrettede tiltak kan også være arbeidspraksis, kurser og andre tiltak som kan bidra til at du fortsatt kan være i inntektsgivende arbeid. Når Nav vurderer om du har behov for arbeidsrettede tiltak, ser på de kvalifikasjonene du i dag og hvilke muligheter de gir deg for å ha inntektsgivende arbeid.

Etter Nav-loven skal du få bistand av Nav. se § 14 a:

Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av

a) sine muligheter for å komme i arbeid
b) hva slags arbeid som skal være målet
c) behovet for bistand for å komme i arbeid
d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt
e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ekteskap og uføretrygd

Hei, prøver å finne ut av dette med uføre og påvirkning i forhold til ekteskap. Jeg blei ufør i mai 2016 100%, uføretrygden min er beregnet etter inntekt jeg har jobbet inn før/mellom/under avklaringsstønad. Er gift etter amerikansk lov med en amerikaner som fortsatt er bosatt og jobber i usa. Vi har ikke sendt inn papiret her hjemme ennå da vi er usikker på om vårt ekteskap til tross for at han fremdeles er bosatt i usa vil påvirke trygden min?. Han kommer jo etterhvert til Norge, men UDI prosessen tar veldig mye lengre enn vi var forbredt på i utgangspunktet. Men vil jo gjerne registrere han som min ektefelle her hjemme også. Så spørsmålet er vil det påvirke trygden min og det jeg får utbetalt i mnd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei.

Det kom nye regler i 2015. Er uføretrygden din høyere enn den garanterte minsteytelsen, dvs. beregnet etter egen inntekt, har sivilstatus ingen betydning for størrelsen på uføretrygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Allergi

Gutt med allergisymptomer på hytta

Hei, Jeg har en gutt på 6 år som har fått påvist middallergi. Han er ikke veldig plaget, men ofte tett/nysete om morgenen. Det virker også som når han blir forkjølet at det sitter litt ekstra i luftveiene, og vi har brukt ventoline/flutide for å få bukt med det. Det har fungert bra. Men, vi har et problem vi ikke finner utav; hver gang han reiser på hytta, blir han tett i halsen og ber selv om å bruke «pustemedisin» (ventoline). Han blir «forkjøla» og har astmaplager, disse forsvinner igjen etter noen dager hjemme. Vi forstår ikke hva det kan være, og har nesten konkludert med at det må være noe i treverket i panelet på hytta han reagerer på (behandlet). Hytta er også relativt ny (7 år), så det er ikke mugg eller råte eller liknende. Alle flater er panel/parkett. Virker dette som en logisk forklaring og er det noe test vi kan ta av han som vil påvise en slik allergi? Vi er rimelig rådville her.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 26. februar 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det virker som om det må være noe i inneklimaet på hytta som gjør at han blir verre der oppe. Oftest er det ikke snakk om ren allergi men en overfølsomhetsreaksjon/irritasjon som ikke kan påvises ved testing. Hvordan er det med ventilasjonen? Hvis det ikke er godt nok luftskifte i hytta eller soverommet hans, kan det forårsake tetthet. Har dere målt relativ luftfuktighet inne? Den skal helst ligge rundt 30-40 RF. Om dere opplever dugg på vinduer, er luftfuktigheten for høy. Er sengetøy og pute vasket på 60 grader med tanke på å fjerne midd? Vegg til veggteppe på hytta/soverom kan gi tetthet. Røyking innendørs?
Jeg ville også tenkt på fukt/råte som en mulig faktor. Hytta er ikke dårlig drenert eller hatt vannklekkasje? Kan det ha kommet fukt inn i byggeperioden? Mugglukt? Man skal ikke utelukke avgassing fra treverk selv etter lang tid selv om det er mindre sannsynlig. Her kan dere forsøke å finne ut hva slags treverk og behandling som er brukt og sjekke om de inneholder helseskadelige stoffer på nettsiden erdetfarlig.

Hvis gutten deres ofte er tett og nysete om morgenen, har han kanskje mer plager enn han gir uttrykk for? Han bruker astmamedisin med effekt. Har han blitt utredet for astma? Kan få inntrykk av at dere bruker både Ventoline og Flutide som behovsmedisin? Terapeutisk effekt av Flutide ses etter 4 -7 dager og Flutide skal brukes regelmessig hver dag for optimal effekt.

Det ble mange spørmål men inneklimaproblematikken favner så mange momenter. Det beste hadde vært om dere ringte oss på vår rådgivningstelefon for å få en mer spesifikk hjelp for å finne mulig årsak.

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Høyt blodtrykk og hodepine

Er en mann på 33 år som har vært plaget av høyt blodtrykk i noen år. Har tatt hjemmemålinger en stund, og i dag viste målingene 194/133. er plaget med hodepine. er dette noe å bekymre seg over?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 26. februar 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Et blodtrykk på 193/133 målt hjemme i en "ikke-stressende" situasjon er for høyt, og kan på ingen måte defineres som velregulert. Likevel er det vanskelig å vite om denne enkeltmålingen er beskrivende for ditt generelle blodtrykk, og det vil vi ikke vite før man har flere målinger. Målet for blodtrykksbehandlingen hos deg bør være å få trykket under 140/90. På sikt vil et så høyt blodtrykk kunne gi belastningsskader på hjertet og årer.

Jeg anbefaler deg å ta kontakt med fastlege for å vurdere blodtrykksbehandlingen. Om blodtrykket er vanskelig å behandle bør du henvises til spesialist for videre utredning.

Hodepine kan av og til forbindes med høyt blodtrykk, men det er også mange andre årsaker til hodepine - dette er likevel noe du bør nevne for fastlegen.

mvh
Marita L. Bjerke

Lunge

Kronisk sarkoidose

Hei! Kan man ha sarkoidose kronisk og med svake symptomer hele tiden?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 26. februar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Sarkoidose kan ha både mye og lite symptomer. Det er helt avhengig av hvilket organ som er angrepet og hvor aktiv sykdommen er. Det er dessverre ikke noe fasitsvar på dette, for sarkoidose er en tilstand med mange mulige symptomer og forløp, men ved kronisk forløpende sarkoidose kan symptomene være ganske svake.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Problemer med innpusting

Hei! Jeg er ei jente på 26 år og har astma. Jeg har den siste tiden fått problemer med å puste godt inn. Det føles som lufta stopper i halsen og ikke kommer ned i lungene, føles kanskje som 1 av 30-50 åndedrag kommer helt ned, og jeg begynner å gjespe veldig for å få nok oksygen. Jeg tar forebyggende medisiner hver morgen og hver kveld, og har i tillegg ventoline, men føler ikke det har noe virkning på disse «anfallene». Har dette en sammenheng med astmaen? Nå er jeg i tillegg forkjølt, og da pågår det hele døgnet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 26. februar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Problemer med innpust kan enkelte ganger være tegn på at det fortsatt er noe trangt i de små luftveiene, men det kan andre ganger være uttrykk for spenninger og stress. Jeg synes du bør få målt lungefunksjonen for å sjekke ut nærmere. Sjekk av inhalasjonsteknikk kan også være lurt, eventuelt vurdere endring av medikasjon.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astmasymptomer eller overvekt?

Hei. Det siste året har jeg vært plaget med fryktelig surkling, knitring og piping i brystet/halsen på utpust. Både i sittende stilling men økende i liggende stilling - som ødelegger nattesøvnen. Jeg har nylig tatt to spirometritester med reversibilietsmåling(?) men disse gir svake utslag, altså mener legen min at ifølge prøvene er det ikke astma jeg har. Jeg har likevel bedt om å bli henvist til lungeavdelingen på sykehuset for omfattende målinger da begge mine foreldre som er i i midten av 50 årene har påvist astma nå nylig.

Legen min mener det kan være vekta som gir meg symptomene. Kan det stemme? Jeg er i midten av 30 årene og er overvektig (bmi på 29) men sliter med den pga andre helseplager. Jeg har tidligere røkt men har vært røykfri i 3 måneder. Jeg trener annenhver dag men likevel føler jeg at jeg er blitt verre. Spesielt nå med mange minusgrader så holder det med å gå 300 meter så er jeg andpusten. I tillegg er jeg plaget med kronisk bihulebetennelse som jeg fikk i forbindelse med en lungeinfeksjon for tre år siden. Jeg hoster opp litt slim innimellom men ikke mer enn teskje i mengde.

Kan det være at jeg har astma selv om det ikke vises på spirometrien eller kan det være overvekten som faktisk gir symptomene? Jeg har ventolin disk og tar en dose når det trengs. Det hjelper som regel men ikke alltid.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 26. februar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Astma trenger ikke vises på pusteprøven når den er i god fase. Derfor bruker man også andre metoder til å påvise en astma hvis sykehistorien kan peke i den retningen. Eller man kan måle PEF gjennom en periode hjemme slik at man kan påvise eventuelle svingninger i lungefunksjonen. Alternativt kan man legge til andre provokasjonstester som lokker frem symptomer slik at man kan lettere påvise en astma. Men ellers er det også slik at overvekt kan redusere pusten, både fordi arbeidet kroppen må utføre blir større, dessuten fordi lungene kan bli presset sammen når magen trykker oppover mot mellomgulvet. Astma i nær familie kan øke sannsynligheten for astmadiagnosen. Symptomene du forteller om med piping i brystet tyder på at det kan være en astma. Så det er nok lurt å få dette sjekket videre. Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem