Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Infrarød sauna etter hjerteinfarkt

Hei. Hadde hjerteinfarkt i Juli 2018, og fikk satt inn stent. Det jeg lurer på er: Kan jeg bruke infrarød sauna? Hva anbefales?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for spørsmålet!

Produsenter av infrarød badstue anbefaler dette til alle, da de mener det er dokumentert at det gir bedre hjertehelse. Likevel anbefaler de alle som har hjertesykdom fra tidligere å drøfte bruken med egen lege før de går til anskaffelse av utstyret. Jeg kjenner ikke til hvilke medikamenter du bruker etter gjennomgått hjerteinfarkt, det kan være medisiner hvor du bør være forsiktig med å bli overopphetet (betablokkere, vanndrivende medisiner, blodtrykkssenkende osv) fordi du kan få blodtrykksfall eller økt tendens til besvimelse.

Sammenlignet med vanlig badstu forstår jeg at denne type sauna ikke gir samme oppvarming som vanlig badstu, slik at det nok er mere skånsomt for mange. Men jeg ville ha diskutert det med fastlegen før jeg prøvde det ut.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Medikamenter i kombinasjon med kosttilskudd

Jeg er 79 år og hadde et lite hjerteinfarct -05. Går på Amlodipin 5mg -Eliquis 5mgx2-Lipitor 5mg annen hver dag- Lisinopril 10mg-Metoprolol 50mg-Somac 20mg. Har fått prostatabesvær og må opp og tisse flere ggr. på natta. Kan jeg bruke Prostasan -kosttilskudd av dvergpalme?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for spørsmålet!

Utfordringen med mange naturpreparater er at man ikke vet hva virkestoffene i disse faktisk er, og i hvor stor grad disse påvirker andre medikamenter. Undersøkelser viser at det kan finnes andre virkestoffer også i flere av disse, uten at dette er beskrevet på pakningen. Vi er derfor tilbakeholdne med å anbefale dette. Særlig vet vi at mange naturpreparater virker fremmende eller hemmende på blodfortynnende medisiner, altså øker eller reduserer blødningstendensen.

Jeg ber deg drøfte dette med egen lege før du går i gang med behandlingen, og ber legen vurdere om det kan være andre medikamenter som kan være til hjelp.

mvh
Marita, LHL

Uregelmessig hjerterytme

Hei. Jeg har imellom noen episoder med svært rask hjerterytme/ føler hjerta rister i halsen. Varer i mellom 3-8 sek. Ingen andre symptomer (annen enn angst...) Anfall kommer ca. 1-4 gonger i mnd. Tok i 2014 CT, og ultralyd. Alt OK. Arbeids ekg og holter i 2017/2018. Alt OK, men fekk ikkje anfall på Holter.av og til veldig lav puls på natta (ned mot 33), søv med puls klokke. Får ikke henvisning til ny utredning. Hva er risiko for at dette kan være ventrikulær/ dødlig takardy? Mann 30, god trent

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for henvendelsen!

Uregelmessig puls kan være så mangt, fra ufarlige ekstraslag til alvorlige rytmeforstyrrelser som krever medisinsk hjelp. Mange mennesker kan innimellom oppleve at hjertet hopper over et slag eller at det slår et ekstra slag eller at det kan slå med en ujevn rytme. Dette er oftest ufarlige rytmeforstyrrelser. Vanligvis anbefaler man å få gjort et EKG og/eller en Holter om dette skulle bli gjentakende plager over lang varighet. Dette sier du allerede er gjort, og du har i tillegg fått gjort belastnings-EKG, ultralyd og CT, uten at det er konstatert noe galt. Jeg er enig med din lege at dette ikke krever mere utredning på nåværende tidspunkt. Det er usansynlig at dine kortvarige episoder hvor du føler at hjertet rister i halsen, skulle være noe alvorlig.

Å sove med pulsklokke anbefales ikke, da den ikke gir sikker nok registrering til å dokumentere pulsforandringer. En godt trent mann i din alder kan falle i puls nattestid uten at det er noe galt, men vi vil ikke stole på en slik registrering som pulsklokken gir. Plukk den av deg og forsøk å legg til side tanken om at det er noe galt. Du er selv inne på at du har angst, og du vil ha mye å hente på å slippe taket på at du lider av alvorlig sykdom.

Om det skulle komme nyoppståtte, større endringer i din hjerteaktivitet, om det skulle påkomme tungpust, brystsmerter eller at du får fallende fysisk funksjonsnivå uten grunn, så er det på sin plass med ny utredning. Forøvrig bør du leve helt som normalt.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk

Hei, Om man utvikler høyt blodtrykk i ung alder, vil forventet levealder synke dramatisk?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. april 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Å gå med ubehandlet høyt blodtrykk gjennom mange år disponerer for utvikling av andre hjerte-kar lidelser som blant annet hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag. Dødeligheten etter gjennomgått hjerteinfarkt og hjerneslag reduseres hvert år, og dette tror vi kan skyldes bedre forebygging. Om blodtrykket behandles og øvrige livsstilendringer ivaretas (som røykeslutt, kostholdstilpasninger og mosjon) vil risikoen for å bli syk reduseres tilsvarende. Det er helt klart mulig å gjøre noe med disse risikofaktorene på egen hånd.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Rett til fysioterapi

Hvor mange ganger i uken har man rett på hos fysioterapeut etter et hjerneslag? Min mor hadde hjerneslag for 2,5 år siden. Har hatt fysioterapi 2 ganger pr uke, men det har nå blitt redusert til 1. Jeg mener hun har nytte av flere enn 1 for å opprettholde nåværende funksjonsnivå.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke fastsatt rett til et bestemt antall behandlinger. Det er opp til den enkelte fysioterapeut å vurdere dette ut fra et forsvarlig medisinsk faglig skjønn. Mener fysioterapeuten at en time i uka er tilstrekkelig, kan dere eventuelt se om bytte av behandler hjelper.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rest etter ørebetennelse

Hei! Jeg har nylig hatt ørebetennelse på den ene øret. Smertene varte bare en dag (heldigvis), men har nå nedsatt hørsel. Reagerer på lyse toner sånn at det blir "ekko". Ellers hører jeg rundt 20% på det ene øret og det er konstant piping. Det føles som om det er en propp der. Har ikke snakket med fastlegen. Kommer dette til å gå over, isåfall, hvor lenge til? Det er veldig irriterende.

Les svaret

LHL svarer

Besvart 05. april 2019
LHL

Hei,

Det er ikke uvanlig at hørselen blir nedsatt i forbindelse med en ørebetennelse. Du må regne med at det kan ta tid før det blir helt bra igjen. Men for sikkerhets skyld kan det være lurt å la fastlegen sjekke øret ditt likevel.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma eller kols

Legen min sier jeg har kols fordi jeg gjentatte ganger har skåret dårlig på spirometri. Har astma, men stusser da jeg verken hoster eller er tungpustet. Tvert imot driver jeg aktivt med mosjonsidrett og har ekstremt god kondisjon. Kan nervøsitet og angst påvirke spirometritesten? Har nemlig legeskrekk i så stor grad at det påvirker pusten min. Liker uansett dårlig at legen dytter på meg en sykdom jeg selv ikke har merket noe til. Hilsen kvinne 64 år.

Les svaret

LHL svarer

Besvart 05. april 2019
LHL

Hei,

Ved gjentatte ganger spirometri vil nok resultatet stemme godt hvis det ikke endrer seg fra gang til gang. Hvis du har astma kan det hende at lungefunksjonen kan bli noe redusert etterhvert som årene går. Det er ikke uvanlig. Hvis astmaen behandles regelmessig med et kombinasjonspreparat (spray eller pulver) og du ikke har symptomer fra luftveiene ved anstrengelser, trenger du ikke bekymre deg. Det kan kanskje heller kalles en kronisk astma, fordi den kan ligne på kols ved måling av lungefunksjonen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Fastlege

Hva kan en forvente generelt av fastlege? Hva er tanken bak /målet med fastlegeordningen? Kan en forvente at fastlegen ser hele mennesket, husker kroniske sykdommer og påvirkningene sykdommene og medikamenter sammen gjør med en? Kan en forvente at f.lege ser etter løsninger, alternativer til pasientens beste uten at pas spør? Følges spesialist anbefalinger gen til punkt og prikke og er ikke noe en f. lege mener noe om på tvers av spesialist? Hva innbærer second opinion, når kan en få det?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan forvente at fastlegene skal yte helsehjelp ut fra det som anses som god medisinsk praksis. Du kan forvente at fastlegene skal gi deg all relevant informasjon og sette av den tid som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Avviker fastlegen den behandlinen en spesialist anbefaler, må fastlegen begrunne hvorfor.

I pasient og brukerrettighetsloven § 2-1c står: Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale

Du kan kontakte en annen fastlege, vise til dette når du bestiller time.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi, Hud

Hund og eksem

Hei! Jeg er 27 år og har atopisk eksem (stort sett i ansiktet) og bjørkepollenallergi. Har i mange år ønsket meg hund, og har nå en på prøve hjemme en ukes tid. Jeg går til lysbehandling for eksemen 3x uka nå, og merker forsåvidt bedring på eksemen, samtidig som at jeg reagerer litt mer etter jeg fikk hund i hus. Lest en del forskning om kombinasjon hund og mennesker med eksem, men ønsker litt mer konkret svar. Hva er lurt? Er det dumt å ha hund i hus med tanke på mer allergi i fremtiden?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 04. april 2019
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Det er et vanskelig spørsmål. Tidligere frarådet man de med en eller flere allergier å ikke ha dyr. Bakrunnen er at man med en allergi har større risko for å få flere allergier. Det stemmer fortsatt. På den andre side siser man at det ikke er grunn til å unngå pelsdyr med mindra man har påvist allergi mot disse.

Du må selv vurdere om du vil risikere å måtte kvitte deg med en hund du er blit glad i dersom du utvikler allergi. Hund i seg selv forverrer ikke eksem med mindra du er allergisk mot hund. Du har økt risiko for allergi men det kan gå bra. Altså ingen sikre råd her.

Om du velger å skaffe deg hund er det lurt å unngå at hunden er i alle rom i huset, spesielt ikke i soverommet ditt. Da eksponeres du mindre for allergenene.

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar, Rettigheter

Samtykkekompetent

Min bestefar og mormor eier en gård sammen, som står i bestefars navn. Nå ønsker jeg å kjøpe gården(generasjonsskifte), og mormor ønsker dette. Bestefar bor på sykehjem og har bodd der i 10 år, han sier også det er greit at jeg kjøper gården. Men han har hatt slag, og er ikke seg selv lenger. Spørsmålet vårt er om bestefar har lov å signere på en kontrakt på lik linje som mormor, eller må han ha verge?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis din bestefar er samtykkekompetent og det heller ikke er oppnevnt verge for ham, kan han signere på lik linje med din mormor.

Med vennlig hilsen Atle Larsen