Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Kols

Smitte av kols?

Hei.
Kan man bli smittet av en som har kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Nei, det er ikke mulig å bli smittet med kols! Men en luftveisinfeksjon ved kols smitter på samme måte som hos mennesker uten kols.

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hyperbar oksygenbehandling ikke indisert ved sarkoidose

Hyperbar oksygenbehandling ved Sarkoidose. Hei, jeg lurer på om hyperbar oksygenbehandling (HBO) kan være en adekvat behandling ved Sarkoidose. Har lave hvite og røde blodlegemer. Hud er affisert og det samme med lunger og trolig benmarg. Utredes nå men vurderer å spørre om HBO bør prøves da det bidrar til å øke hvite blodlegemer og til at evt ødelagt vev kan reparere seg selv. Erfaringer/faglige synspunkter?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg kjenner ikke til at hyperbar oksygenbehandling ved sarkoidose gir positiv effekt på tilstanden. Jeg har også sjekket litteratur på området uten å finne holdepunkter for at det har effekt.

Min konklusjon er at dette ikke er indisert.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Alder, blodtrykk, aktivitet og kols.

Er 70 år, er 186 cm høy, 85kg. Går på fjelletur 2 timer 4 ganger i uken. Ligger på 117 over og 77 under når jeg hviler. Puls 60. Er dette normalt for min alder? Ligger på 138 på 80 når jeg kommer hjem fra fjellet. Har moderat kols stabilt siste 5år. Det er 6 år siden jeg røkte sist. Er elles meget aktiv.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det virker som om du er en sprek 70-åring! Det er flott med fysisk aktivitet, for det reduserer lungesymptomene ved kols. Blodtrykket på 117/77 og hvilepuls 60 slag per minutt er helt normalt. En lett økning er også helt normalt ved anstrengelser. Det er bare flott at du holder deg i aktivitet!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Medisiner mot pulmonal hypertensjon

Når er det nødvendig å medisinere moderat pulmonal hypertensjon? Min far har pacemaker på 11 året. Han har en EF på 51%. Han fikk idiopatisk lungefibrose diagnostisert for et år siden og medisineres for det. SaO2 94-96% i hvile. Påvist moderat pulm.hypertensjon. Han har de siste 3 årene ikke kunnet bevege seg utendørs uten å få nærsyncope flere ganger, klemt ryggen og stråling ned i magen. Pacemaker bytte er på gang. Ut i fra egen vurdering virker det som han ikke får flow til lungene ifm anstrengelse. Han har utført flere belastninger av kardiolog og lungemedisiner. Hva skal ligge til grunn for å medisinere pulm.hypertensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Pulmonal hypertensjon foreligger når trykket i det lille kretsløpet er forhøyet. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet bindevevssykdom som for eksempel idiopatisk lungefibrose. De symptomene han har kan skyldes både hjertet og lunger. Behandlingen mot den tilgrunnliggende tilstand er det man først og fremst vil prøve, slik som hos din far. Hos eldre personer foreligger det oftere samtidig hjertesykdom, slik som i dette tilfellet. Behandlingsindikasjonen kan være mer komplisert i denne gruppen. Interaksjoner med andre medikamenter må også hensyntas. Bivirkninger er også viktig, blant annet faren for å utvikle for lavt blodtrykk.

Behandlingen spesifikt rettet mot pulmonal hypertensjon tar sikte på å øke funksjonsevnen. Samtidig må andre hensyn tas for å ikke å gjøre pasienten en bjørnetjeneste som følge av bivirkninger. Det at kardiolog og lungemedisiner samarbeider virker betryggende i så måte.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

"Fugleelskerlunge" -allergisk alveolitt

Fugleelsker lunge/ allergisk alveolitt Det er diagnosen min. Kan jeg trene nå når det har gått 1 mnd etter sjukdommen oppstod? Kan jeg noen gang inn i et fjøs igjen, der det er kyr og kaniner, ikke høns? Når blir jeg frisk?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Allergisk alveolitt gir en betennelse i lungevevet. Det fører til at surstoffet ikke absorberes så raskt som normalt fra lungen til blodet. Det er neppe noe i veien for at du kan øke aktiviteten gradvis, men det kreves normalt noe tid før lungene blir bedre igjen. Derfor vil du trolig merke at du blir ganske andpusten ved anstrengelser. Det er neppe noen god ide å presse seg, men tilpasse aktiviteten etter tilstanden.

Det er ikke smart å eksponere seg for de samme tingene som førte til sykdommen.  Ved langvarig ny eksponering kan lungene ta varig skade som gir svekket lungefunksjon. Hvis man har påvist en sikkert årsak til den allergiske alveolitten, altså inhalasjon av partikler fra fugleekskrementer, er det ikke sannsynlig at eksponering for andre agens vil skade deg.  

Det tar tid før en slik tilstand å gå tilbake, gjerne flere måneder. Tilstanden følges best ved måling av diffusjonskapasiteten i lungene, kombinert med vanlige pusteprøver. Det er nok legen som behandler deg som kan si mest om hvordan din tiltstand utvikler seg. Her er det individuelle forskjeller. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Anstrengelsesastma

Hei! Jeg har nylig fått diagnosen anstrengelsesastma. Legen ga meg en ventoline spray inhalator. På den står det at jeg kan ta inntil 2 spray 4 ganger daglig. Jeg lurer på om jeg kun skal ta den når jeg har vært i aktivitet og får skikkelige symptomer som piping i brystet, slim, vanskelig å prate osv? Eller kan jeg også ta den når jeg har vært ute å gått og begynner å hoste eller når jeg på kvelden ligger å hoster? Jeg tok en dose i kveld å den hjalp på hosten men jeg så usikker på om det var greit å gjøre det. Fordi jeg tror ho sa at jeg skulle bruke den ved anstrengelse. Ho var veldig stressa og jeg fikk ikke noe mer informasjon. Kan legge til at jeg er en dame på 43 år. Bruker medisiner for høyt blodtrykk. ( Ibesartan/Hydrochlothiazide Sandoz 300mg/12,5 mg) Har aldri røyket.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Du gjør riktig når du bruker sprayen før anstrengelser, slik at du om mulig kan unngå symptomene med hoste og tetthet i brystet. På den anne side vil det alltid være spørsmål om det også bør vurderes å gi deg vanlig astmabehandling med kombinasjonspreparat som forebygger enda bedre.  

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hjertebank ved bruk av Relvar Ellipta

Hei!
Jeg har begynt med astmamedisinen Relvar og tar den hver dag. Har brukt den ca. en uke. Opplever høyere hvilepuls nå og kan "høre" hjertet dunke når jeg skal sove, og det er ubehagelig. Jeg trener mye og har opplevd en høyere puls under kondisjonstrening som spinning. Det er helt greit for meg, men er dette riktig?
Mvh Tone

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 03. januar 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Høy puls er listet opp som en bivirkning ved bruk av Relvar Ellipta og kan oppleves av 1 av 1000. Hjertebank er ubehagelig og merkes spesielt når man skal sove som du også skriver at du opplever. Om dette ubehaget ikke går over innen noen uker, bør du kontakte legen din for ny vurdering av astmabehandlingen.

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge

Angst og oksygenmetning

Jeg vet at blodtrykk og puls endrer seg hvis man har nerver/angst, men kan man få lavere oksygenmetning også? Jeg har 50% lungekapasitet. Diagnose KOLS og emfysem.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved anspenthet øker blodtrykk og puls, og i tillegg inntrer det gjerne økt spenning i muskulatur også. I praksis betyr dette en økt energiomsetning som krever noe mer oksygen. Hvis lungene i utgangspunktet har problemer med å opprettholde en normal oksygenmetning kan nok dette spille inn, men neppe i stor grad.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Levende lys og ild ved kols

Er det skadelig for kroppen over dager å oppholde seg i omgivelser som gir redusert oksygenmetning fra normalt 92/93 til 79/84? Påvirker bruk av stearinlys og peis luftkvaliteten for en med KOLS og emfysem? Er det farlig å bruke oksygenkonsentrator i rom der det er peis og levende lys i bruk?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Når oksygenmetningen i blodet reduseres sterkt, vil blodårene i lungene trekke seg sammen slik at blodtrykket øker i det lille kretsløpet. Dette øker arbeidet for hjertet og kan gi utvikling av hjertesvikt. Det er derfor en fordel å unngå dette over tid.

Bruk av stearinlys og peis kan for noen føles ubehagelig, men er generelt ikke noe man må unngå så lenge det ikke fører til røkfylt luft innendørs. God lufting og god trekk i peisen vil kunne bidra positivt.  

Oksygenkonsentratorer danner ikke rent oksygen, bare høyere konsentrasjon enn vanlig. Noen ekslosjonsfare er det derfor ikke. Man bør imidlertid unngå å bruke apparatet for nær åpen ild. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Kols

Kols og medisiner

Min mor har fått påvist Kols og har en del perioder med redusert pust/lungekapasiet og noe slim. Bruker derfor anfallsmedisin ved behov/anfall.

1) Burde hun ved kols, også bruke forebyggende astmamedisin med kortison, eller har det ingen betydning /effekt siden det er kols og ikke astma det er snakk om her?

Samtidig bruker hun øyedråpemedisinen Timosan for grønn stær (med Betablokker).
Vi kjenner til at disse øyedråpene pga Betablokker, kan være negativ for lungene og vi mistenker at dette har en negativ effekt på hennes lunger/pust. Vi forstår det slik at man er nødt til å bruke Timosan for grønn stær(?)

2) Vil dette være ett "enten eller" i form av hva man skal prioritere å holde seg mest frisk i, eller finnes det alternativer til Timosan? Dette er vanskelig å finne ut av og hun opplever at hun ikke får noe tydelig svar fra øyelegen om dette.

Håper på et godt råd på generelt grunnlag fra dere.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ad 1) Medisinvalg ved kols er avhengig av opplevet effekt. Man ønsker i større grad enn tidligere å unngå bruk av kortisoninhalasjon ved kols, men det forsøkes når man ikke kommer til målet med de andre medisinene. Behandlingen ved kols bør i første rekke være forebyggende mot forverringer. Ved hyppige og alvorlige forverringer vil man ofte prøve behandling med kortisoninhalasjon i tillegg til annen medisin. Men ofte er det lurt å sjekke ut om inhalasjonsteknikken er god, eller om man bør skifte til annet medikament. Vurdering av om man bør bruke pulver eller spray hører også med.

Bruk av betablokker for grønn stær kan noen ganger påvirke lungefunksjonen negativt, men ikke hos alle.

Ad 2) Jeg tør ikke gi noen råd vedrørende behandling av grønn stær, for dette må bli individuelt og bedømmes best av en øyespesialist som holder seg oppdatert på alternative behandlingsmetoder. Dårlig behandling av grønn stær kan medføre sterk reduksjon av synet og er jo ikke noe man ønsker.

Jeg tenker at man uansett må prøve seg frem til den mest optimale behandlingen for lungesykdommen. Det at kolsproblemene varierer kan jo bety at øyedråpene ikke nødvendigvis er utløsende på problemene, fordi de brukes daglig, selvom det ikke kan utelukkes.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem