Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Lav puls og svimmelhet

Min kone fikk plutselig veldig lav puls, 47, og ble svimmel og kvalm?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 04. desember 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Plutselige forandringer i pulsen kan skyldes mange ting. Tendens til besvimelse gir blodtrykkfall, pulsfall, svimmelhet og kvalme. Dette kan henge sammen og er ikke nødvendigvis alvorlig. Puls på 47 er ikke veldig lavt om det ikke gir symptomer. Uregelmessig puls, ekstraslag eller langsom puls over tid bør utredes av lege. Hvis symptomene ikke har gått over, bør din kone ta kontakt med legen som vil vurdere om det er behov for vurdering og utredning, for eksempel med et 24- timers EKG.

mvh
Marita L. Bjerke

Hjerte/kar

Blodtrykk og svimmelhet

Sliter med svimmelhet når jeg reiser meg. Bruker BT senkende, men svimmelheten har økt så jeg målte BT fra hvilende til stående stilling. BT var litt lavt ved hvile, 110/77 og 212/161 etter at jeg reiste meg! Hva bør jeg gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 04. desember 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Du bør nok gå til legen og få gjort en vurdering av blodtrykksmedisinen din, først og fremst med en 24-timers blodtrykksmåling slik at du kan få et inntrykk av hva det faktiske trykket ditt er gjennom døgnet. Det kan være at du bør ha annen type medisin, annen dose eller at medisinen skal tas på et annet tidspunkt av døgnet. Eventuelle endring av medisinene skal gjøres i samråd med legen som kjenner deg.

Det er for så vidt ikke uvanlig å kunne bli svimmel når man reiser seg brått opp, men jeg undrer meg på om den sistnevnte målingen er reell eller om der er feilkilder ved denne. Det vanligste er at blodtykket kan falle i det man reiser seg opp fra liggende til stående, og ikke omvendt som i din beskrivelse.

mvh

Marita L. Bjerke

Rettigheter

Sjømannspensjon

Opparbeider du sjømannspensjon når du er sykemeldt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I sjømannspensjonsloven står: Arbeidstakeren omfattes av pensjonstrygden så lenge ansettelsesforholdet består, samt i perioder før eller etter dette mens vedkommende mottar a) sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 for sykdom inntruffet i tid der arbeidstakeren er omfattet av trygden etter bestemmelsene i denne paragrafen.

Er du ansatt i et arbeidsforhold hvor du tjener opp rett til sjømannspensjon, vil ikke opptjeningen stoppe om du blir sykemeldt med sykepenger fra NAV.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 
   
   

 

Hjerte/kar

Bilkjøring 3 eller 6 måneder etter hjerneslag

Hei Jeg fikk utført et klaffebytte på Feiring i August. Under operasjonen fikk jeg et lite hjerneslag som førte til en lett lammelse i venstre hånd og noe i ansiktet. Lammelsen i hånden gikk over etter et par dager. Lammelsen i ansiktet er ikke synlig, men påvirket taleevenen. Dette er også stort sett borte. Folk jeg treffer, blant annet på Feiring, blir overrasket når jeg forteller at jeg hadde litt utfordringer med å prate helt som tidligere.

Problemet mitt er nå at sykehuset på Kongsberg sa jeg skulle avstå fra bilkjøring i 3 måneder, mens min fastlege som er en "forsiktig general" mente å tolke lovverket at man uansett status etter en slag skulle avstå fra bilkjøring i 6 måneder. Så til tross for at jeg har en epikrise fra sykehuset som sier 3 måneder, kan jeg fortsatt ikke kjøre bil. Følgelig er spørsmålet om hva lovverket egentlig sier.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Her er utdrag fra førerkortveilederen fra Helsedirektoratet for personbil:

Enkeltstående TIA (transitorisk iskemisk attakk) med remisjon innen 24 timer: Helsekrav oppfylt etter en måned dersom det ikke er synsfeltutfall, kognitiv svikt, pareser eller følgetilstander som påvirker kjøreevnen.

TIA eller hjerneslag med a) remisjon innen en uke og b) atrieflimmer uten synkoper: Helsekrav oppfylt etter tre måneder med stabil antikoagulasjon.

TIA eller hjerneslag i sammenheng med carotisstenose over 70 % som ikke behandles: Helsekrav oppfylt etter seks måneder der relevant spesialist vurderer lav årlig risiko for nytt anfall.

Her finner du hele veilederen, se pkt. 7.1: veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

timer eller hjerneslag med remisjon innen en uke

 

 

 

Hjerte/kar

Rett til elektrisk rullestol?

Hei! Min tante har vært hjerte/lungesyk i mange år, men har klart seg bra med rullator og ekstra surstoff. Nå er imidlertid tilstanden kraftig forverret. Hun kan ikke lenger kjøre bil og klarer ikke å bevege seg utendørs. Har hun krav på elektrisk rullestol? Hun vil sikkert også ha behov for hjelp i hjemmet. Kan du gi noen råd om hvordan hun skal gå fram for å få den hjelpen hun har behov for? Takknemlig for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hun kan oppfylle kravene for å få elektrisk rullestol. Det er i utgangspunktet helsetjenesten i kommunen som skal utrede hennes hjelpemiddelbehov, herunder behov for elektrisk rullestol. Mitt råd er derfor at dere tar kontakt med bestillerkontoret i kommunen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Lunge, Rettigheter

Bytte av bolig på grunn av inneklima

Hei. Jeg bistår en bruker med flere helseplager som bor i en bolig hvor det er påvist betydelige utslipp av metangass. Hun er anbefalt av helsepersonell å flytte fra boligen. Hun vil kreve dekning av utgifter til erstatningsbolig av kommunen. Hun trenger trolig en spesialisterklæring som sier noe om sannsynligheten for sammenheng mellom hennes helseplager og metangass som dokumentasjon i saken. Jeg tenker at det kanskje kan være hensiktsmessig å gå til en spesialist med kompetanse innen gasspåvirkning - en yrkesmedisiner. Hva tror du? og vet du hvor en slik finnes?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis hun bor en kommunal bolig og målinger viser at det kan gi helseskader å bo der, må kommunen finne en annen bolig til henne. Det samme må gjelde om målingene viser at metangassen er innenfor akseptable grenser, men at hun på grunn av sin helsesituasjon allikevel blir syk av den. Er boligen ikke kommunal, har de i utgangspunktet ikke noe større ansvar for å skaffe henne bolig enn andre som er vanskeligstilte i boligmarkedet.

Er det målt for høyt innhold av metangass i boligen, mener jeg det ikke skal være nødvendig med legeuttalelse om at det er uforsvarlig å bli boende.

Yrkesmedisinere finnes i hovedsak på sykehusenes yrkesmedisinske avdelinger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Pollenallergi hele året?

Hei!
Jeg er fryktelig allergisk mot pollen - såpass allergisk at legen min har fortalt meg at når jeg går med tett nese i november, skyldes dette at jeg er allergisk året rundt. Er dette i det hele tatt mulig? Er snakk om å få ei sprøyte i februar.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 04. desember 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Symptomer fra pollenallergi kalles sesongbundet allergi fordi det dreier seg om plager i et visst tidsrom. Om du opplever allergiske symptomer hele året, kalles det helårsallergi og gir mistanke om at det kan være andre ting enn pollen du også reagerer på. Det må derfor gjøres en grundig kartlegging for å finne en mulig årsak til dine allergiske reaksjoner også utenfor pollensesongen. Dersom du vanligvis har mye plager i pollensesongen til tross for at du har prøvd ut det meste av de tradisjonelle allergimedisinene, kan du be legen din vurdere om du er aktuell kandidat for allergivaksinasjon. Sprøyten som du omtaler, går jeg ut fra er en kortisonsprøyte. Kortisonsprøyter kan brukes når det er behov for rask behandling av alvorlige sypmtomer ved pollenallergi, og i tilfeller hvor det ikke holder med vanlig behandling. Kortisonsprøyte kan virke som en lettvint behandling, men kan i enkelte tilfeller føre til uønskede bivirkninger. Du kan lese mer om dette under behandling av pollenallergi.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Lunge, Rettigheter, Allergi

Astma, kosthold og trening

Når jeg leser om astma og allergi ser jeg at det er viktigere å spise næringsrikt og rett, da immunforsvaret er svekket på grunn av denne sykdommen. Så mitt spørsmål til dere er: Finnes det noen plass man kan få en ernæringsfysiolog til å sette opp kosthold og opptreningsprogram for meg som har denne sykdommen? Finnes det noen hjelp å få på dette området?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 04. desember 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Immunforsvaret trenger ikke være svekket ved astma eller allergi. Hvis man har en astma som ikke er godt nok behandlet eller kutter ut mange essensielle matvarer fra kostholdet, er det større risiko for sykdom. Har du en godt kontrollert astma, er det like viktig for deg som en helst annen frisk person å ha et sunt kosthold. På våre nettsider finner du mye god informasjon om temaet.
Det kan være flere muligheter for å få en gjennomgang av blant annet mat og trening, som et rehabiliteringsopphold. Du kan eventuelt få en henvisning til ernæringsfysiolog fra fastlege eller du kan selv bestille time hos en privat ernæringsfysiolog. Fra 1.1.2018 vil det ikke lengre være krav om henvisning fra fastlege for behandling hos fysioterapeut. Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege. Les mer om saken her. Om du ikke innfrir kravene for dette, kan du kontakte et treningssenter for å få hjelp til å sette opp et individuelt treningsprogram.
Om du søker opp astma og trening i databasen til Spør Eksperten, vil du finne mange relevante spørsmål og svar om temaet.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Allergi

Nøtteallergi

Hei. Jeg reagerer veldig på nøtter. Og div andre ting. Men har hatt anafylaktisk sjokk flere ganger. Også begynt å reagere på at det er nøtter i rommet med kløe og rødhet. Men leger veit ikke hva hun skal gjøre? Må jo være en måte en kan teste seg på? Hørt om Balderklinikken men har ikke 4000kr. Begynner å bli litt frustrert. Hilsen Therese

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 04. desember 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Nøtteallergi kan testes ved blodprøve tatt hos fastlege og ev prikktest som tas hos spesialist. En øre,- nese- halslege vil på henvisning fra fastlege kunne gjøre det. Da betaler dere kun engenandel på noen hundre kroner.

Viktigst er det å ikke spise nøtter. Noe opplever lette symptomer av nøttestøv i lufta men det er gir ikke anafylaktisk sjokk.

Ved alvorlig allergi er det mange som får EpiPen eller Jext fra legen. det er adrenalinsprøyte man selv har med seg i tilfelle man får allergisk reaksjon.

Lykke til, hilsen Helle Grøttum

Hjerte/kar

Funn på belastnings-EKG

Hei! Jeg er en dame på 33 år som nylig har vært til belastnings-EKG. Blodtrykket var fint, men pulsen steg ganske hurtig ved belastning. Noe hurtigere enn normalt. Pulsen fulgte kurven sin, og sank greit etterpå. Men når jeg kom opp på makspuls skjedde det noe, som var vanskelig å se ut i fra EKG et som var tatt, legen ønsket derfor at jeg skulle ta et nytt, men ikke før om en til to måneder. Jeg kjenner at jeg ble livredd for hva dette kan være, spesielt når han ikke klarte å forklare meg hva han så.

Det de så varte bare noen sekunder, og akkurat som om signalene ikke kom fra sinusknuten(?), men hjertet hadde fortsatt fin rytme. Han sa også at dette skjedde i forkamrene. Hva kan det være?

Gjennomsnittspulsen for døgnet var på 72. Jeg er kjemperedd for hva dette kan være, og for hva som kan forårsake det, og hva dette igjen kan føre til. Vi har ingen kjent hjertesykdom i familien. Jeg er normalvektig, har en stillesittende jobb, men rører meg greit ellers selv om jeg ikke trener jevnlig. Jeg kan også våkne på natten med hjertebank, og hvis jeg må stå opp øker rytmen raskt, men roer seg fint igjen ganske raskt. Hva tror du dette kan være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. desember 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er selvfølgelig vanskelig for meg å si nøyaktig hva det var, men det kan ha vært en eller annen form hjerterytmefortsyrrelse (arytmi) som varte i noen sekunder. Det finnes mange ulike typer arytmier og de kan oppstå i både forkamrene og hovedkamrene. Det at du plutselig fikk høy puls passer også med dette. Korte og forbigående anfall med arytmi i forkamrene er som regel ufarlig, og trenger sjeldent behandling. Ut i fra beskrivelsen du gir her synes jeg ikke dette høres ut som noe alvorlig, eller som kommer til å gi noen følger. Du får følge anvisningene og anbefalingene til legene og fullføre utredningen. 

Mvh

Wasim Zahid