Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Uføretrygd og ektefelletillegg

Hei. Jeg er 100% uføretrygdet og har flyttet til Tyskland (har søkt om og fått lov til og "ta med uføretrygen til Tyskland") Hvis jeg gifter meg med min tyske kjæreste. Vil jeg da kunne få ektefelletillegg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ektefelletillegg til uføretrygd bortfalt i 2015. De som allerede hadde ektefelletillegg fikk beholde det i en overgangsperiode på inntil 10 år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding, uføretrygd og AFP

Hei Dette gjelder min far. Han er 62 år gammel har jobbet 100% hele livet, men jobber nå redusert 80% siden februar i år. Han tar også ut sin AFP. Han har nå blitt 100% sykemeldt og går mot å bli uføretrygdet. Hvordan påvirker det hans AFP om han blir uføretrygdet og hva er mest lønnsomt for han å gjøre? Han jobber i privat sektor.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke mulig å kombinere AFP med uføretrygd fra folketrygden. Han må derfor si fra seg AFP for å få uføretrygd. Men det er ikke sikkert det er økonomisk gunstig. Før han starter en prosess med sikte på å få uføretrygd, bør han sjekke grundig de økonomiske konsekvensene for han. Han må også ta hensyn til at det er lavere skatt på AFP enn uføretrygd.

Rettigheter

For ung til å bli uføretrygdet?

Jeg har en datter på 28 år, hun har vært psykisk syk siden grunnskolen. Hun er i NAV systemet på arbeidsavklaringstiltak. Nå har hun fått beskjed om at det går ut, hun kan ikke bli uføretrygdet pga sin unge alder, og går da over på sosialen. Hun tvinger seg i jobb...men blir syk, og er nå snart der hvor det blir innleggelse igjen. jeg synes det er veldig rart system?? er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Aldersgrensen for å få uføretrygd er 18 år. Hun skal derfor ikke få avlsag på uføretrygd ene og alene på grunn av alder. Kravet for å få uføretrygd er at inntektsevnen er varig nedsatt med minst halvparten. Har hun hatt liten eller ingen pensjonsgivende inntekt tidligere, fastsettes inntektsnivå før uførhet til 3,5 G eller 4,5 G (ung ufør). Skal Nav avslå krav om uføretrygd må de mene at hun fremover vil kunne ha en inntekt som er høyere enn 163 859 eller 210 676.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Kjøreforbud etter hjerneslag

Etter hjerneslag uten noen bivirkninger har jeg fått kjøreforbud i 3 måneder .Det er ikke på vist noen bivirkninger, alt er som før når det gjelder førlighet og syn. Hvorfor så lang kjøreforbud da?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 01. oktober 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

Den nye førerkortveilederen kom for ett års tid siden, og disse gir god veiledning i hvordan forholde seg til regler for bilkjøring etter hjerneslag. Om man har hatt et enkelt hjerneslag eller "drypp"/TIA hvor symptomene har gått helt tilbake innen en uke, så sier veilederen at man bør ha kjøreforbud i en måned. Det kan likevel være andre årsaker som gjør at behandlende lege anbefaler lengre karenstid. Hvis årsaken til hjerneslaget skyldtes atrieflimmer, er det aktuelt med lengre kjøreforbud, det samme kan det være hvis det var flere TIA-episoder i forkant. Du bør drøfte dette med egen lege og får forklart hvilken begrunnelse som ligger bak.

Du kan lese mer på førerkortveilederen

mvh

Marita L. Bjerke
slagsykepleier

Allergi

Mageproblemer og matallergi

Har en liten gutt på 5 år som har stått lenge på Montelukast. Nå skulle vi forsøke å kutte ut en stund. Han sluttet tirsdag i forrige uke og på torsdag fikk han løs mage. Og det har vart frem til nå. Oppe flere ganger om natta, men ikke typisk omgangssyke. Han spiser og er ellers i fin form. Og det kan gå mange timer i mellom dobesøkene. Kan det være noen sammenheng? Har mange matvareallergier som melkeprotein, hvete, egg, nøtter, soya, men dette har vi hatt under kontroll i 3-4 år. Og har ikke tilført noe nytt i det siste.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 01. oktober 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei og takk for spørsmålet.

Det er vanskelig å si om det er en sammenheng mellom seponering av Montelukast og symptomene du beskriver. Jeg kjenner ikke til andre tilfeller der en slik sammenheng beskrives heller.

Magesymptomer kan ha svært mange årsaker, bla omgangssyke, matforgifting, allergi og om de vedvarer bør dere kontakte lege for å se om de kan finne en årsak.

Ikke mye hjelp i dette kanskje, men jeg vet ikke om det kan henge sammen på noe vis.

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar

Hyppige SVES og atrieflimmer

Fikk i 2016 påvist mye sves/ves der flere følger hverandre. Ble etter utredning satt på 10 mg Emconcor. Dette hadde effekt i begynnelsen, men er nå kommet tilbake tross behandling. Av behandling har jeg bivirkninger som vektøkning og kan ha tidvis følelsen av lavt blodsukker og føler jeg fort må ha mat/sukker. Siste halve året har jeg hatt mye urofølelse , hodepine og er sliten. Tilbakemelding sist fra lege var at jeg var utredet og dette er ikke farlig. For meg er dette svært plagsomt. Er kvinne , 40 år Tok nylig en rekke blodprøver og utslag var på P-PTH som var 10.8 og fs-Triglyserider som var 3.05 Har lest at mye sves kan være forløp til atrieflimmer. Syns jeg har løp med mye uregelmessig puls. Er det andre ting jeg bør tenke på eller sjekke ut? Takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du har rett i hyppige SVES kan være et tegn på fremtidig atrieflimmer, men dette er vist hovedsaklig for personer over 65 år. Jeg synes uansett at du beskriver symptomer som er såpass plagsomme at det bør gjøres en ny utredning. Jeg tenker at det bør gjøres en 24-timers-EKG-registrering for å sjekke hva disse løpene med uregelmessig puls er. Er det bare veldig hyppige SVES eller har du faktisk flimmer. Det kan være viktig å vite mtp videre behandling.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høy puls ved små anstrengelser og høyt blodtrykk

Hei Okei hva foregår på innsiden? Begynt å måle pulsen min oftere og ser at resultatene er altfor høye. Hvilepulsen ligger gjerne på 86. Fyker opp i 90-100 så fort jeg rører på meg og ender opp i 180 bare av å gå opp trappa. Ligger jevnt over høyt i puls (110) uansett aktivitet - gjort det i laang tid (kanskje fra jeg var 18) Blir ikke sliten men merker at det hamrer noe helt inni hampen. Har målt bt hos ny fastlege, men jeg klarer jo aldri slappe av der. Så får alltid høyt resultat som 180/100. På sykehus blir det alltid målt til 210/180. Men går jeg til fastlegen (den gamle) får jeg resultater på 120/80 og 116/79. Skjønner overhodet ingneting av dette og blir ytterligere bekymret. Kan jo ikke holde på sånn lenge før jeg ligger under jorda. Livssituasjon er preget av høyt stress. Er diabetiker type 1. Hilsen kvinne 24

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg synes du bør få dette undersøkt ordentlig. Det er ikke normalt å ha verken så høy hvilepuls, eller så høy puls ved lettere anstrengelser. FAstlegen bør ta nødvendige orienterende blodprøver for å se om det er annen underliggende sykdom som forårsaker dette. Deretter bør du henvises til hjertespesialist for videre undersøkelse. Det bør gjøres

24-timers EKG for å kartlegge pulsen gjennom hele døgnet.
Arbeids-EKG for å se hvordan hjertet reagerer på anstrengelse.
24-timers-blodtrykksmåling for å se hvordan trykket ditt egentlig er (når du ikke er hos legen).

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Blodfortynnende ved pacemaker/ICD

Goddag, Ved bruk av en pacemaker og ICD, med 3 ledninger, trenger man da en blodfortynnende medisin (Albyl E) og Persantin. Leser på internett at man ellers kan få blodpropper, fordi ledninger er en fremmende material til kroppen. Hører gjerne deres mening.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er ikke nødvendig med blodfortynnende behandling hvis du har pacemaker og hjertestarter med tre ledninger.

Imidlertid har ofte pasienter som trenger slike pacemakere gjerne annen hjertesykdom som krever blodfortynning. Men ledningene er ikke i seg selv grunn nok til å gi blodfortynning.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hvilken type hjerteklaffprotese?

Hei, jeg har hatt aortastenose i ca 8 år. Nå er jeg ferdig utredet med hjerteintervensjon. Venter på brev ang operasjon av hjerteklaff. Er veldig nervøs for hva slags operasjon som utføres.. Jeg har en sjelden diagnose i indre øret som heter Superior canal Dehiscence påvist i ct for 3 år siden.. syndromet har en rekke meget ubehagelige lidelser som feks at alle innvendige lyder (fra hjerte, tarm, nakke, øyene) høres i øret. Hjerte er som en tromme mot skallebeinet og tinning 24/7. Nervøsiteten min for hjerteoperasjon er mange men mest hva type klaff( kan eg velge biologisk) da eg tenke at metallklaff vil bråke mer enn nå.?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Om man velger en metallklaff eller biologisk klaff avhenger av ulike faktorer og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Alder, andre sykdommer og helsetilstand ellers er med i vurderingen. Det er fordeler og ulemper ved begge. Metallklaffer varer i prinsippet livslangt, men krever blodfortynnende behandling med Marevan. Dette slipper du med biologisk klaff, men til gjengjeld varer de kun i 10-20 år. Generelt gis det biologisk klaff til eldre pasienter, som man regner med ikke vel trenge ny operasjon i løpet av gjenværende leveår. Biologisk klaff egner seg også til pasienter som ikke tåler blodfortynnende behandling. Pasientens ønske vil også bli lagt vekk på. Snakk med avdelingen som skal operere deg.

Mvh

Wasim Zahid