Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Blodtrykksmåling hos lege

Hvis man har høyt blodtrykk, da ville det vært høyt også hos legen? Dvs. man kan konkludere med greit blodtrykk hvis det er ok hos legen (130/78 med manuell måler)? Det var normalt både i mai og nå i september. Er det forskjell på blodtrykk målt manuelt eller automatisk? Undertrykket blir alltid så mye høyere (og overtrykket lavere) når jeg måler det med automatisk måler hjemme kjøpt på apoteket. Kan det være at jeg gjør noe feil?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 12. september 2017
Helge Istad, Overlege

Hvis blodtrykk er normalt hos legen så er det uttrykk for at du ligger helt fint i blodtrykk.Vanligvis måler man noe lavere blodtrykk hjemme enn hos legen. De grensene vi har satt for når man bør starte med blodtrykssenkende medisiner er basert på blodtrykk målt hos legen.

Blodtrykket er det samme enten man måler automatisk eller manuelt, så lenge apparatene er riktige("kalibrert" som vi leger sier). Mange som bruker automatisk måler hjemme tar apparatet sitt med til  legen ved en konsultasjon for der å kontrollere at apparatene i samme situasjon viser det samme. Siden du måler andre verdier både for over- og undertrykk når du måler hjemme bør du absolutt prøve å kontrollere apparatet ditt hos legen.

Når man måler blodtrykket så er det viktig at armen du måler på er i samme høyde som hjertet. Det oppnås vanligvis når man sitter med underarmen hvilende på et skrivebord mens man måler.

 

Hjerte/kar

HDL- og LDL-kolesterol

Hei, kan du fortelle om hva HDL- og LDL-kolesterol betyr ?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 12. september 2017
Helge Istad, Overlege

Den totale mengden av kolesterol vi har i blodet omfatter flere bestanddeler av kolesterol. De delene av kolesterolet du spør om med betegnelsene HDL- og LDL-kolesterol er forkortelser av uttrykkene "heavy density cholesterol(HDL)" og "low density cholesterol(LDL)". Dette utrykker kjemiske måter vi skiller de forskjellige bestanddelene av kolesterol fra hverandre på.

LDL-kolesterol er den delen av kolesterolet som trenger inn gjennom blodåreveggen og legger seg som belegg på innsiden av en blodåre. Dette fører til forsnevring av blodåren, noe som i sin tur kan gi hjertekrampe(angina pectoris) eller hjerteinfarkt. LDL kalles derfor "det farlige" kolesterolet.

HDL-kolesterol har flere funksjoner i kroppen. De fleste er gunstige, blant annet frakter HDL-partikkelen kolesterol vekk fra åreveggen og til leveren, og etterpå utskillelse gjennom gallegangen  til tarmen og dermed ut av kroppen. HDL-kolesterol kalles derfor ofte "det gode" kolesterolet.

Det er ønskelig å ha lavt LDL-kolesterol, og helst litt høyt HDL-kolesterol.

Hjerte/kar

Hevelser i bena av Adalat

har i flere år brukt Adalat Oros 20mg tabletter mot høyt blodtrykk, men har nå siste året merket hevelser i leggene og anklene, spesielt hvis jeg blir sittende rolig i vanlig sittestilling. skyldes dette Adalaten, og kan jeg i tilfelle bruke en annen medisin? jeg bruker ikke andre medisiner som Adalaten kan reagere med. Er dette en kjent bivirkning?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 12. september 2017
Helge Istad, Overlege

Hevelser i bena er den vanligste bivirkningen av den blodtrykkssenkende medisinen Adalat OROS. Det samme gjelder for andre medisiner i den sammen gruppen - vi kaller gruppen for calciumantagonister. Man kan imidlertid reagere litt forskjellig, og der foreligger studier som viser at en annen calciumantagonist som kalles Zanidip(lercanidipine er det kjemiske navnet) gir noe mindre tendens til hevelser i bena. I tillegg finnes der jo flere alternative typer av blodtrykksmedisiner som du kan prøve.

Det er ikke uvanlig at hevelser i bena først kommer etter flere år, slik tilfelle er for deg. Allikevel bør du gå til fastlegen din for en vurdering, fordi det og kan være andre grunner enn medisinen til at du får hevelser i bena. Undersøkelser hos legen, inklusive taking av en blodprøve(NT-proBNP) kan avklare dette.

Kols

Mor med kols, rett til hjemmehjelp?

Jeg lurer litt på hva slags rettigheter min mor har vedr hjemmehjelp? Hun har kols, og har 20% lungekapasitet igjen. Ifølge legen er oksygeninntaket ganske bra så lenge hun sitter stille. Når hun beveger seg dropper det og hun blir fort andpusten/sliten. Dvs. å gå opp en liten trapp er en stor påkjenning. Hun har nå vært innlagt den siste uken, grunnet dårlig mat/-vanninntak, samt at hun har fått ny infeksjon i lungene, samt at hun har problemer med hjerte. (tidl. bypass ++) Det jeg ser nå er at hun ikke vil kunne klare seg hjemme aleine om hun ikke blir noe bedre.

Hvem og hvordan skal vi som pårørende gå frem, slik at hun får den hjelpen hun trenger?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er kommunen som har ansvaret for å yte hjemmehelp (praktisk bistand). Hvem som behandler søknaden om hjemmehjelp i kommunen vil nok kunne variere mellom kommunene. Men i mange kommuner er Tildelingskontoret rett adressat. På kommunens hjemmeside vil dere finner opplysninger om hvoran dere skal gå frem.

Kommunens rettslige plikt er å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommuen må gjøre en bistandsvurdering. Uttalelse fra fastlege eller annen lege er viktig dokumentasjon for kommunen. Er det klart at hun ikke kan klare seg hjemme uten hjelp fra kommunen, kan kommunen tilby hjemmebaserte tjenester. Men i noen tilfeller tilbyr de plass på sykehjem isteden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort med implantert hjertestarter

Er det fastlegen eller det fylkeslegen som avgjør om rett til førerkort med innsatt ICD?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skilles mellom ulike situasjoner for ICD. For eksempel primærprofylaktisk ICD eller etter berettiget støt fra ICD. Det er i stor grad spesialist som må vurdere om helsekravene er oppfylt. Fylkemannen skal kun behandle saker der helsekravene ikke vil være oppfylt og det søkes om dispensasjon fra helsekravene. Eller gjelder generelt for alle med ICD: Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet gir en uakseptabel risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning.

Her finner du reglene: veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger fra Nav etter foreldrepermisjon

Hei. Jeg var 100% sykmeldt i svangerskapet og helt til termin. Jeg har ikke fast stilling men ekstravakt, men har jobbet der 4 år med god årsinntekt. Det jeg lurer på er hvilke rettigheter har jeg nå hvis jeg blir sykmeldt før min foreldrepermisjon går ut? Siden jeg ikke har fast jobb og jobben ikke kan utbetale pga 0 % stilling, kan nav utbetale sykepenger? Og hvordan regnes sykepengene? Får jeg samme beregning av sykepenger som da jeg var sykmeldt før jeg gikk ut i permisjon, eller regnes det ut fra foreldrepengene? Takk på forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å utsette uttak av foreldrepenger er at sykdommen gjør at du ikke kan ta deg av barnet selv.

Sykepenger skal dekke inntektstap. Dvs. erstatte inntekt du ellers ville hatt i perioden du mottar sykepenger. Perioden med foreldrepenger er grunnlag for opptjening av sykepengerettigheter.

Hovedregelen er at aktuell ukesinntekt omregnet til årsinntekt er grunnlaget for beregning av sykepenger. Blir du sykmeldt mens du mottar foreldrepenger, er foreldrepengene beregningsgrunnlaget for sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Allergi

Kvalme og ubehage

Hei jente (19) Jeg har slitt litt i det siste, her om dagen sto jeg opp og kastet opp rett etter jeg har drikket vann, snakket med mamma og hun mente det var magesyre. Dette skremmer meg veldig, og jeg føler meg ikke i form. Kan ikke kalle det tør hosting men av og til må jeg stoppe opp og puste. går rundt og er litt små kvalm om morgen men det går seg til utover dagen. har også en del vont i hodet, men tenker ikke så mye over det.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 10. september 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Det du beskriver kan være symptomer på veldig mange ulike tilstander. Jeg anbefaler derfor at du bestiller time hos fastlegen som vil hjelpe deg å undersøke hva årsaken til dine plager kan være. Det er nødvendig med noen undersøkelser og prøver,samt en grundig samtale om syptomene, når de oppstår og hvor lenge de varer osv.

Lykke til, hilsen Helle

Flytur etter blodpropp

Etter en blodpropp i leggen sist vinter lurer jeg på en ting. Gikk på blodfortynnende medisin i 3,5 mnd. Før jeg fikk denne DVT brukte jeg å reise til Tenerife en periode vinterstid. Denne flyturen tar 6 timer. Synes dere at 6 timer er en for lang flytur etter min blodpropp ? Bør jeg gå på blodfortynnende medisin Eliquis under flytur og mens jeg er på ferie, eller har dere andre råd til meg. Bør jeg kanskje slutte å fly etter dette ? Er litt usikker, og føler meg veldig usikker

Les svaret

LHL svarer

Besvart 08. september 2017
LHL

Vennligst se tidligere svar: Lange flyturer etter blodpropp i bena.

Normalt blodtrykk

Hva er normalt blodtrykk for meg? 67 årig mann

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. september 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Grensen for å ha et forhøyet blodtrykk ligger på 140/90. Blodtrykket varierer gjennom døgnet, og er lavest når man ligger flatt - dermed  lavest om natta når man sover. Mye kan påvirke trykket, og skal man diagnostisere forhøyet blodtrykk er det blitt vanlig å gjøre en 24-timers blodtrykksregistrering. Da får man kartlagt variasjonene gjennom døgnet. Barn har normalt lavere blodtrykk.

Forhøyet blodtrykk gjennom tid skaper forandringer  på hjertet, blodåresystemet og nyrer, og gir økt risiko for å utvikle blant annet hjerteinfarkt og hjerneslag.

mvh
Marita L. Bjerke

Kosthold

Forskning på mettet fett og hjerte- og karsykdom

Hvilke kliniske Studier kan vise til en sammenheng mellom økt fare for Hjerte og kar-sykdommer, og Mettet Fett, eller noe ""NATURLIG" Fett som helst, for den del. Jeg har letet, jeg har spurt, søkt, undersøkt, spurt leger, eksperter, professorer, you name it. Kanskje har jeg ikke kommet i kontakt med de riktige personene enda , men jeg fortsetter å prøve. Har noen av dere tilgang til, eller viten om disse vitenskapelig baserte studiene som "Alle" forholder seg til, når det gjelder å gi de riktige rådene vedrørende fett. .... Det er svært vanskelig å finne det 100% troverdig at Mettet fett da kan være så farlig... En enkelt troverdig Klinisk studie hadde vært greit å kunne henvise til.

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 07. september 2017
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, takk for godt og veldig aktuelt spørsmål, som er blitt forkortet.

Den nyeste gjennomgangen av evidensgrunnlaget ble skrevet av undertegnede og publisert av Helsedirektoratet tidligere i år. Rapporten (og et vedlegg på ca. 100 sider) ligger her: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-om-fett-en-oppdatering-og-vurdering-av-kunnskapsgrunnlaget. Der omtales hvilke typer studier om mettet fett og hjerte- og karsykdom som finnes, og hva nyere tids kunnskapsoppsummeringer og retningslinjer har funnet.

Merk at det ikke er noen som anbefaler å unngå fett, ei heller mettet fett. I mange år har fokuset fra offisielt hold vært på balansen mellom ulike fettsyrer. I våre kostråd til befolkningen forekommer ikke ordene "mettet fett", men et kosthold med mindre mettet fett enn et typisk norsk kosthold har i dag er forenlig med et sunt kosthold. Dette er vel å merke et folkehelsemål; det vil alltid være individuell variasjon i responsen på mettet fett, på samme måte som at ikke alle som røyker får lungekreft, osv.