Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Krav på fysioterapi ved kols

hei. Har kols som er delvis godkjent som yrkessykdom. ca. 40%. Har jeg krav på fysioterapi? Hvor mange timer pr. kalenderår?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å slippe å betale egenandel, er at behandlingsbehovet i det vesentligste må skyldes den godkjente yrkesskaden. Det er fysioterapeuten som skal vurdere dette. Så mitt råd er at du får henvisning av din lege. Tar med vedtaket om godkjennelse av kols som yrkesssykdom til fysioterapeuten, slik at denne kan vurdere om du skal slippe å betale egenandel.

Det er ikke noe øvre tak på hvor mange behandliger du kan få. Men legen kan ikke rekvirere mer enn 24 behandlingen av gangen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Enkepensjon etter nytt ekteskap

Enken gifter seg på nytt og mister enkepensjonen. Hun skilles fra ektemann nr 2. Får hun enkepensjonen tilbake?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

I folketrygloven § 17-11 står:

"Blir det nye ekteskapet oppløst ved skilsmisse før det er gått to år, får den gjenlevende igjen rett til ytelser på grunnlag av det forrige ekteskapet."

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Foreldrepermisjonen går ut 15.9, har det noe å si om man blir sykmeldt før eller etter 15.9 for å ha rett til sykepenger? Har ikke fast jobb, men var sykmeldt i nesten hele svangerskapet. Og inntekten var på 400.000 kr da jeg ble sykmeldt før permisjon. Får jeg akkurat det samme i sykepenger som da jeg først ble sykmeldt før foreldrepermisjon? Når har jeg rett på sykepenger etter foreldrepermisjonen er over?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg forstår det slik at du spør om følgende: Om jeg er arbeidsufør fra tidspunktet foreldrepengene opphører, vil jeg da få sykepenger beregnet etter inntekten jeg hadde før jeg tok ut foreldrepenger?

Sykepengegrunnlaget er aktuell ukesinntekt omregnet til årsinntekt, med noen unntak. Men går du rett fra foreldrepenger til sykmelding, er det ikke krav om 4 ukers opptjeningstid først.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Høy puls og lavt BT

Hei. Er en jente på 21 år. Har i det siste hatt en høy hvilepuls fra 80-105 slag i minuttet, og et relativt lavt blodtrykk på omtrent 95/60. Er ofte slapp og trøtt. Har tidligere holdt på med toppidrett, men sluttet for omtrent 1,5 år siden. Trener nå 1-3 ganger i uken. Burde jeg oppsøke lege?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Pulsen din ligger litt høyt og blodtrykket litt lavt, men det er ikke alarmerende verdier. Det kan være mange årsaker til at det er slik og jeg synes det er en god ide å oppsøke fastlegen for en generell sjekk.

Mvh

Wasim Zahid

Allergi

Skalldyrallergi

Hei! Jeg tror jeg har blitt allergisk mot skalldyr? Jeg har alldri hatt noe problemer med skalldyr før jeg ble 16, men i en alder av 16 år fikk jeg en lett reaksjon etter å ha vært på en skalldyrsresturant (i afrika). Etter dette har det blitt værre, jeg er nå 20 og jeg kan ikke være i nærheten av for eks. Reker, i dag fikk jeg en litt rar reaksjon, vi fikk bokser med rundstykker, og jeg merket ikke før etter jeg hadde spist at det var reker i en av eskene, jeg fikk en slags prikking i halsen og utslett nedover halsen, vanligvis om jeg kommer borti eller er i kontakt med noe som har vært i kontakt med det får jeg utslett på armene men i dag var det værre og jeg fikk også en ekstrem hodepine i ettertid. Er dette noe som er vanlig? Å reagere av så lite? Jeg har ikke vært hos lege med dette, og vet ikke helt hva en lege vil gjøre med dette?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 07. september 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei.

Takk for spørsmålet.

Det er mulig å reagere på en liten mengde av det du ikke tåler, i ditt tilfelle reker.

Jeg vil anbefale at du kontakter legen din og blir utredet for allergi mot reker og ev andre skalldyr. Det gjøres ved blodprøve og/eller prikktest. Om de gir utslag som samsvarer med de reaksjonene du har hatt er det sansynlig at du er allergisk mot reker.

Det er greit å vite, ikke bare for å unngå å spise reker, men også for å vite årsaken til at du blir dårlig. Blir den allergiske reaksjonen kraftig bør du oppsøke legevakt. De vil gi adrenalin som revererer allergisymptomene. I noen tilfeller skriver lege ut EpiPen, adrenalinsprøyte den enkelt selv kan ha i beredskap og sette selv om de får en alvorlig reaksjon

Hjerte/kar

Blodtrykk og ablasjoner

Hvis undertrykket er på 103 og overtrykket er på 143. Kan det ha noe med at jeg har vært i gjennom tre hjerteaplaksjoner ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ablasjon skal vanligvis ikke påvirke blodtrykket. Et blodtrykk på 143 over 103 er ikke kjempehøyt, men kanskje høyt nok til at det bør behandles. Jeg synes du skal få det kartlagt skikkelig hos legen din.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bilyd over hjertet i svangerskap

Hei, Ved forrige svangerskap hørte legen på hjertet mitt siden jeg hadde høyt blodtrykk og han hørte en bilyd som han mente var ganske kraftig. Han ba meg ta en blodprøve. Denne viste jeg ikke hadde hjertesvikt (noe som tydeligvis kan ses på blodprøver) og dermed mente han det ikke var nødvendig med noen videre utredning av bilyden. Etter svangerskapet har han lyttet etter bilyden to ganger. Første gang hadde jeg høyt blodtrykk og bilyden hørtes fortsatt godt. Andre gang hadde jeg normalt blodtrykk og bilyden var ifølge legen "vanskeligere å høre". Noe jeg har tolket som at den var der, men ganske svak, men kan også være han mente å si at han ikke hørte den. I ettertid har jeg snakket med flere som hadde bilyd under graviditeten og alle ble sendt til å ta en ultralyd av hjertet. Alt var fint for dem, og det skyldtes bare graviditeten, men jeg lurer på om jeg også burde ha tatt en ultralyd. Jeg kan si at jeg periodevis i graviditeten var helt utslitt, men det er jo ganske vanlig ved graviditet. Utslittheten kom og gikk gjennom alle trimestrene. Mener jeg også er veldig mye sliten når jeg ikke er gravid, men det er mulig jeg bare overvurderer energinivået til andre, og hverdagen er jo ofte slitsom for folk flest. Nå er jeg gravid igjen, og lurer derfor på om jeg bør ta en ultralyd av hjertet eller om det er helt unødvendig når jeg ikke har hjertesvikt?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Bilyd på hjertet kan være et tegn på enten en klaffefeil, eller en medfødt hjertefeil. Men hos unge og friske mennesker uten plager er slike bilyder som regel helt uskyldige, og skyldes ikke hjertefeil. Under graviditet øker blodvolumet betraktelig og hjertet må pumpe mer blod enn vanlig. Da er det vanlig at det blir en bilyd når blodet pumpes ut av hjertet. Hvis bilyden blir svakere eller borte etter svangerskapet er det et godt tegn som tyder på at det ikke er noe feil med hjertet. I følge retningslinjene er det i slike tilfeller riktig å se an og kun kontrollere bilyden med stetoskop og følge med på plager og symptomer. Hvis bilyden ikke blir borte, eller hvis du har symptomer som tretthet, tundpust, hjertebank eller svimmelhet, er det grunn til å henvise videre til utredning med ultralyd. Hvis du er bekymret synes jeg du skal be legen din henvise deg videre. Det er ikke noe problem å gjøre ultralyd mens du er gravid. Er det en feil i hjertet vil den vise seg uansett.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Førerkort ved 20% hjertekapasitet

Kan en person med 20% hjertekapasitet ha førerkort?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ved hjertesvikt er det først og fremst funksjonsklassen som er avgjørende med tanke på førerkort. Funksjonsklasse sier noe om hvor mye plager du har og hvor mye du klarer å anstrenge deg. Vi bruker en inndeling som heter NYHA og som består av fire funksjonsklasser: 1, 2, 3 og 4.

Funksjonsklasse 1: Ingen begrensning av fysisk aktivitet. Vanlig fysisk aktivitet gir ikke tretthet, hjertebank eller tungpust.

Funksjonsklasse 2: Lett begrensning av fysisk aktivitet. Ingen plager i hvile. Vanlig fysisk aktivitet gir tretthet, hjertebank eller tungpust.

Funksjonsklasse 3: Betydelig begrensning av fysisk aktivitet. Ingen plager i hvile. Mindre enn vanlig fysisk aktivitet gir tretthet, hjertebank eller tungpust.

Funksjonsklasse 4: All fysisk aktivitet gir plager. Plager også ved hvile.

Pasienter i funksjonsklasse 1, 2 og 3 kan få førerkort for vanlig personbil. Pasienter i funksjonsklasse 4 kan ikke få førerkort. For førerkort for større biler (førerkortgruppe 2 og 3) er det generelt strengere regler. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk ved oppreist stilling

Jeg får veldig høyt blodtrykk når jeg reiser meg og det blir et "trykk" i hodet noen minutter, men blodtrykket er normalt når jeg sitter/ligger. Hva kan grunnen til dette være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Er du sikker på at blodtrykket øker når du reiser deg? Har du foretatt målinger som viser dette? Grunnen til at jeg spør er at det kan være mange ulike årsaker til trykk i hodet. Det er ikke sikkert at det har noe med blodtrykket å gjøre i det hele tatt. Det kunne være greit å sjekke at trykket ditt faktisk øker når du reiser deg.

Når det er sagt så er det ikke uvanlig at blodtrykket svinger, avhengig av kroppsleie. Når du ligger flatt er det ingen høydeforskjell mellom hjertet og hodet. Det er derfor ikke behov for et høyt trykk for å få blodet til hjernen. Når du derimot er i stående stilling, kommer hodet høyere enn hjertet og blodtrykket må økes litt for å sikre forsyning til hjernen. Dette er normalt. Men hos noen er dette systemet mye mer følsomt, og kan skyte over mål. Blodtrykket kan forbigående bli mye høyere enn det er behov for, før det igjen normaliseres etter noen minutter. Dette er ikke farlig, men kan være plagsomt. Løsningen kan være å ta det mer med når du skal gå fra liggende/sittende til stående stilling. Bruke litt tid rett og slett.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lav puls, blodtrykk og slapp

Min mann er 70 år. Han er blitt mer og mer slapp. Målte hans blodtrykk nå. Veldig lavt og puls på 40. Han tar blodtrykktabl. og betablokk. Burde han ikke gå ned i dosen ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg synes mannen din skal oppsøke legen sin så snart som mulig. Det kan være mange årsaker til slapphet. Lav puls og blodtrykk kan skyldes for mye medisiner, men det kan også være tegn på underliggende hjertesykdom. Dette må avklares hos legen.

Mvh

Wasim Zahid