Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Ablasjon ved lav puls

Hvorfor er det noe mindre sjanse for å lykkes ved abslasjon ved lav puls om man har persisterende atrieflimmer? Skyldes dette at man ikke alltid oppdager at man virkelig har atrieflimmer på et tidlig stadium? Paroksysmal atrieflimmer har ofte mer tydelige symptomer.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvorvidt man lykkes med ablasjon avhenger ikke av om pulsen er lav eller høy. Det viktigste er om flimmeren opptrer anfallsvis eller er vedvarende. En vedvarende flimmer (persisterende eller permanent) kan være et tegn på at det har skjedd strukturelle endringer i hjertevevet som gjør at ablasjon virker dårligere. Slike endringer kan være små arrdannelser (fibrose) i forkamrene.

Noen pasienter har store og utvidede forkamre, feks grunnet klaffelekkasjer. Hos slike pasienter er det også mindre sjanser for å lykkes med ablasjon.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Blødningstendens ved bruk av Albyl E og Plavix

Jeg ble blokket og fikk stent i 2000. Fikk blødninger av Albyl E og ble satt på Plavix. Det har fungert bra helt til nå. Fikk nå kraftige blødninger fra endetarmen som viser seg antakelig er fra divertikler. Tidligere operert for diverticulitt og fjernet 70-80 cm av tykktarmen. Finnes det alternativ til Plavix som gir mindre blødningstendens? Takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du har sykdom i kransårene, eller har stent, er det viktig at du bruker en blodfortynnende medisin. Dette for å hindre at det setter seg blodpropper i kransårene og skaper nye infarkter. Ulempen er dessverre at risikoen for blødninger blir noe høyere. Det blir derfor en balansegang mellom nytte og risiko.

Ved hjertekransåresykdom anbefales det at man bruker en blodfortynnende medisin av typen "blodplatehemmer". Både Albyl-E og Plavix tilhører klassen blodplatehemmere. Andre medisiner i denne klassen er Brilique og Efient. Det er ikke sikkert disse gir noe mindre blødninger, men det kan være verdt et forsøk. Hør med legen din.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertesykdom i familien og bekymret for brystsmerter

Hei! Kvinne på 57 år. Slank og sluttet å røyke for 2 år siden. Trener 2 til 3 ganger i uken på studio. Jeg er arvelig belastet for hjerte/kar sykdom. Mor hadde angina 39 år gammel og far døde 79 år gammel av infarkt. Halvbror døde 51 år av infarkt. Alle mine tanter og onkler på fars side døde før fylte 50 år av infarkt.

Jeg har vel hatt mye helseangst for hjertesykdom og derav angst/panikkanfall. Jeg er svært opptatt av brystsmerter og pust. Har fibromyalgi og derfor mye smerter mellom skulderblader og ofte smerter i brystet. Som sitter midt i brystet. Kommer stort sett i hvile. Jeg var på Feiringklinikken for litt over 2 år siden og de gikk inn for å se. Men det så helt greit ut. Ene siden var det litt avleiringer men ikke mer enn normalt for alderen. Grunnen til dette var akutte brystsmerter og sykehusinnleggelse.

Mitt spørsmål er: Kan det etter 2 år bli forandringer i blodårene? Og burde jeg gå på blodfortynnende? Jeg klarer på en måte ikke skille om det er angst eller angina/infarkt da jeg får smerter/ubehag. Jeg er jo i risikoalderen. Kan man sjekkes uten spesiell grunn?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 06. september 2017
Helge Istad, Overlege

Du har tidlig hjertesykdom både på mor- og farssiden i din familie. Koronar hjertesykdom(angina pectoris og hjerteinfarkt) er i betydelig grad forbundet med arv, og jeg synes det er helt riktig av deg å være oppmerksom på dette i ditt tilfelle.

Du spør om forandringer i kransårene kan komme til allerede to år etter at du gjorde undersøkelsen på Feiringklinikken. Det kan det. Du skriver at meget lette forandringer i veggen av blodårene ble sett da du var på Feiring sist. Dersom du nå ikke har symptomer på kransåresykdom(brystsmerter eller tung pust) synes jeg ikke det er naturlig å gjøre ny angiografi. En belastningstest på sykkel eller tredemølle kan derimot være aktuelt å gjøre. En såkalt CT angiografi er og aktuelt å gjøre, og dersom man ved denne undersøkelsen ikke finner vesentlige kalkavleiringer i årene dine så taler dette meget sterkt i mot at du utvikler trange årer.

Det er ingen grunn til på bruke blodfortynnende medisiner når du ikke har koronar hjertesykdom. Kolesterolsenkende medisiner deriomot er aktuelt hvis ditt kolesterol ligger forhøyet, særlig på bakgrunn av din familiehistorie.

Hjerte/kar

Høyt undertrykk, men normalt overtrykk

Hva kan gjøres for motvirke/ redusere for høyt undertrykk (100-120)? Jeg har tilnærmet normalt overtrykk. 160-70. Er mann på 79 år og går på blodtrykkstabletter.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 06. september 2017
Helge Istad, Overlege

Slik jeg forstår deg er overtrykket ditt 160-170/100-120. Selv om du er 79 år så er ikke et ovetrykk på 160-170 ønskelig når du står på blodtrykksmedisiner. Du bør oppnå en reduksjon i overtrykket til 140-150. Når det gjelder undertrykket så er det ønskelig å komme ned mot 90. Mange pasienter med forhøyet blodtrykk har problemer med å oppnå tilstrekkelig reduksjon i blodtrykket. Det er ofte nødvendig å bruke en kombinasjon av flere blodtrykkssenkende medisiner. Noen pasienter får god effekt av å redusere inntaket av salt i kosten. Dette er krevende, fordi i vanlige matvarer som brød vi kjøper i butikken og mye annen mat som for eksempel oster og pølsepålegg, kjøttdeig og annet, er der mye salt. Et jevnt høyt inntak av alkohol bidrar også til at blodtrykket blir høyt, og særlig kan undertrykket være vanskelig å få ned ved høyt alkoholkonsum.

Hjerte/kar

Rehabilitering etter infarkt

Jeg ble operert for tette kransarterier for noen år siden. April i år ble jeg innlagt etter et mindre infarkt og har siden blitt behandlet medikamentelt for arteriosclerose. Pga Parkinsons sykdom er operasjon ikke tilrådelig. Finnes det NAV-godkjente rehabiliteringsinstitusjoner i Norge eller Spania?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 06. september 2017
Helge Istad, Overlege

LHL driver flere hjerterehabiliteringsinstitusjoner i Norge. Den største er på Feiringklinikken ved Mjøsa, men vi har og tilbud andre steder i landet. Der er også andre aktører enn LHL som driver tilbud om rehabilitering for hjertepasienter. På de institusjonene som har godkjennelse for slike rehabiliterinsgopplegg for må man betale en sum per døgn som dekker utgifter til kosten, men ellers er oppholdet dekket gjennom NAV. Om der også i Spania er tilsvarende rehabiliteringsinstitusjoner hvor man får dekket oppholdet gjennom NAV vet jeg ikke, men dette kan du få svar på ved å henvende deg til ditt lokale NAV-kontor.

Hjerte/kar

Hyppige blodtrykksfall

Jeg har stadig oftere opplevd å få akutte blodtrykksfall. Det er ikke-anstrengende utendørs virksomhet som har slått meg helt ut. Ved de to siste har jeg målt blodtrykket på min Rossmax håndledds-blodtrykksmåler. Den som skjedde for en uke siden ga meg et blodtrykksmål på 92/58. I dag gikk jeg noe som jeg trodde skulle bli en lett tur. Det ble den dessverre ikke. Turen gikk på flat mark, og jeg tror mange vil karakterisere det som en rusletur. Jeg ble skikkelig uvel og vel hjemme målte jeg blodtrykket mitt til 77/51. Jeg kan ikke skylde på blodtrykksmedisinene, for de er i samråd med fastlegen kraftig redusert. Er det noe å gjøre med dette?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 06. september 2017
Helge Istad, Overlege

Du forteller om blodtrykksfall ved bare lett fysisk aktivitet, og at du samtidig blir veldig uvel. Det er vanskelig å anta hva dette kan være betinget i, men slike blodtrykksfall under fysisk aktivitet bør absolutt undersøkes videre. Det er mange som opplever svimmelhet på grunn av blodtrykksfall hvis de stopper opp litt for brått etter tyngre fysiske aktiviteter(man skal alltid trappe ned til moderat belastning i noen minutter etter tyngre fysiske treningsøkter), men dette høres ut som noe annet.

Du bør absolutt kontakte fastlegen din på nytt, og be om å bli utredet videre. Jeg vil anta at du bør gjøre en belastningstest hos hjertespesialist, og da måler man alltid blodtrykket flere ganger under testen. Ved uttalt blodtrykksfall må testen stoppes, og du må i tillegg trolig også gjøre ultralydundersøkelse av hjertet(ekkokardiografi).

Hjerte/kar

kalk i aorta

Tatt CT abdomen med kontrast pga magesmerter. Negativt funn, men beskjeden kalk på aorta. Bør dette utredes videre? Bruker Crestor 10 mg. dgl. Stått på statiner siden 1997. Familiært hyperkolesterolemi.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 06. september 2017
Helge Istad, Overlege

Et funn med beskjeden kalk i aorta etter 60 års alder er svært vanlig. Siden du har familiær hyperkolesterolemi så er det klokt at du bruker en så effektiv kolesterolsenkende medisin som Crestor.

Ditt spørsmål er om du bør gjøre ytterligere undersøkelser av hovepulsåren(aorta). Det vanlige for å vurdere aortas tilstand er å gjøre ultralyd, og se etter om diameteren er forøket. Dersom du fortsatt kjenner smerter i magen synes jeg iallefall du skal gjøre denne undersøkelsen.

Behandling av barneastma

Hei!
Datteren min på 5,5 år fikk i sommer montelukast da den behandlingen hun fikk (ventoline, aerius og flutide) ikke var nok. Montelukast hadde en fantastisk virkning på astma og allergi, men hun fikk så mye bivirkninger at hun måtte slutte igjen. Noen av Bivirkningene hun fikk: muskelsmerter, svimmelhet, magesmerter, aggresjon.
Finnes det noe annet preparat som kan virke like bra som montelukast?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 06. september 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Dessverre finnes det ikke noe alternativ medisin tilsvarende Singulair(montelukast)men alternativet er å prøve ut langtidsvirkende beta2agonist som f,eks Serevent eller Oxis.
Hvis din datter har en astma som det er vanskelig å regulere, bør hun følges opp av barnelege eller allmennlege med spesiell kompetanse inntil astmaen er under kontroll. 
Du kan lese mer om astma hos barn her.

Du kan også ringe oss på vår 
rådgivningstelefon 67 023 023 om du har behov for det.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Rettigheter

Kan jeg flytte til en annen kommune når jeg er på tiltak gjennom NAV?

Hei, Jeg har AAP på tredje året. Har jobbet 20% etter slag for 4 år siden. Er på vei inn i tiltak nr tre i år, denne gang heter det AFT. Det jeg lurer på er om jeg er låst i den kommunen jeg bor siden jeg skal i nytt tiltak nå, eller om jeg har lov til å flytte til en annen kommune/fylke? (I forhold til NAV). Har prøvd å holde meg i ro, men kjenner at det hadde vært godt å bo i lag med kjæresten (som bor langt unna). Håper på tilbakemelding.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen ting i veien for å flytte til en annen kommune/fylke selv om du er på tiltak og mottar AAP. AAP og de tiltakene du skal gjennomføre er statlige ordninger. De er derfor ikke spesifikt knyttet til en bestemt kommune. Men flytting kan få betydning for hvor tiltaket (AFT) skal gjennomføres. I tillegg vil du normalt bli overført til Nav-kontoret i den kommunen du flytter til.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Pollenallergi og forkjølelse

Jeg bruker Aerius allergipille pga. pollenalergi. Bruker dette vanligvis fra april til august. Det er ikke påvist hva jeg reagerer på bjørk, burot osv. Jeg sluttet en periode i juli, for jeg trodde ikke jeg reagerte noe mer. Men bare noen dager etter, ble jeg forkjølet og i dårlig form. Tenkte at dette hadde sammenheng med allergitablettene jeg hadde sluttet med. Dette fordi jeg ikke har vært forkjølet siden jeg begynte med allergitabletter. Jeg begynte igjen å ta tabl. fram til sept (bor på Østlandet.) Fire dager etter jeg sluttet har jeg blitt forkjølet. Det er jo ikke noe pollen nå, så jeg bare lurer på om jeg skal fortsette og ta allergitabletter?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 05. september 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Regner med at du har hatt en grundig gjennomgang av din fastlege når du skriver at det ikke er påvist hva du reagerer på av pollen? Hvis det er lenge siden, bør du få en ny gjennomgang eventuelt supplere med blodprøve eller prikktest.
Det kan også være at du reagerer på andre ting i ditt nærmiljø, på jobb eller hjemme. Da tenker jeg spesielt på om det kan være fukt/mugg, midd eller pelsdyrallergi? Som du skjønner, er det viktig å kartelgge alle mulige årsaker til hvorfor du har forkjølelsessymptomer når du slutter å ta allergitabletter.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Grethe Amdal