Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Kols

Kols utredning

Hei. Jeg er en mann på 51 år. Etter mange år med jobb i melstøv, da jeg jobbet som baker. Og som betong arbeider med mye støv. fikk jeg nedsatt lungefunksjon, og fikk konstantert astma i 2009. Jeg har vært hos lege og fikk tatt spirometri, 2 ganger med en md mellom nå i juni. Og fikk lave verdier på rundt 50-53. Hvilken grad av kols har jeg? og hva bør jeg gjøre videre? Hjelper det å trene? .Jeg har begynt på ny medisin(Symbicort) discus seretide tidligere. Jeg har lyst til å ta en utredning. Hilsen litt bekymret.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 15. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Fev1 verdier på 50 - 53 tilsvarer en moderat kols. Trening er veldig positivt og kan faktisk kompensere for noe av det lungetapet du har. Det å benytte både styrketrening og kondisjonstrening har vist seg å ha god effekt. En fysioterapeut kan være til god hjelp og legge opp et eget treningsopplegg for deg. En utredning hos lungespesialist kan du få ved å be  fastlegen om å skrive en henvisning for deg. Ta gjerne kontakt med kolslinjens tlf tjeneste på nr 800 89 333 for en mer utdypende samtale, og hvis du har behov for å vite hvilke tilbud du har der hvor du bor.

Mvh Hilde

Lunge

Spesialist vurdering

Min lone har kols 3 og sterk angst og uro. Har ikke fått medisin eller behandling som Hjelper (bruker Quapetin 100mg - 50mg og 50mg og sobril 5 mg x 3. Trenger råd og forslag til spesialist som kan vurdere henne. Vil gjerne til Glittre for vurdering. Takknemlig for svar. Arne

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 14. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er flere muligheter når det gjelder spesialist vurdering på Glittre. Søknad må sendes via fastlegen, hvis dere bor i helse sør/øst regionen.Tilbudet på Glittre består av tre ulike muligheter: 4 ukers rehabiliteringsopphold, 5 dagers utrednings opphold eller poliklinisk konsultasjon som event kan betales med egne midler og ikke trenger henvisning fra fastlege.

Du/dere må gjerne ringe kolslinjetlf or en mer utdypende informasjon. Åpningstidene  er fra mand - fred fra kl 12 - kl 15.

Mvh Hilde

Lunge, Allergi

Nye allergimedisiner?

Hei.
Eneste allergitabletten som hjelper meg er polaramin. Jeg er multiallergiker og astmatiker. Men polaramin begynner å bli vanskelig å få tak i. Får fra utlandet og har nødvendig vedtak. Hvilke nyere antihistamin kan jeg prøve? Trenger en som hjelper både for tett neste, kløe i halsen og kløe i huden. Har prøvd zyrtec, den virker ikke. Kestine får jeg veldig vondt i magen av.....

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 14. august 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det finnes flere typer allergitabletter(antihistaminer)som skal dempe allergiplager fra nese og øyne og ved hudplager. Det er individuelt hvilke typer som har effekt på den enkelte. Du har allerede testet og utelukket to. Be fastlegen din om råd for hvilke andre du bør prøve ut.
Her finner du en liste over de mest vanlige allergimedisinene

Lykke til!

Vennlig hilsen

Grethe Amdal

Hjerte/kar

Kjøreforbud etter hjerneslag

Hei. Er det noen klare regler for tidsperspektiv med tanke på kjøreforbud etter hjerneslag? Jeg har hatt en blodpropp, og har litt nedsatt førlighet i venstre arm, selv etter en uke. Dette kan i flg. legen på sykehuset trenes helt opp igjen. Mest sannsynlig i løpet av noen uke/mnd.. Er det da konkrete regler vedr periode for kjøreforbud som gjelder for førerkort kl 1, 2 og 3?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. august 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

I førerkortveilederen som kom i fjor, ble det utarbeidet retningslinjer og veiledende råd for hvordan bilkjøring etter hjerneslag skal følges opp. Det er din behandlende lege som har ansvar for å vurdere evnen til å kjøre bil etter et hjerneslag. Det er også mulighet til å henvise til førerkortvurdering i spesialisthelsetjenesten hvis legen er usikker på tilstanden.

I forhold til ditt konkrete spørsmål, så vil det si at du nok har kjøreforbud i seks måneder for klasse 1, mens klasse 2 og 3 skal vurderes av spesialist etter ett år.

Du kan lese mer om bilkjøring etter hjerneslag på våre nettsider.

Jeg legger også ved link til førerkortveilederen.

Lykke til!

mvh

Marita L. Bjerke
slagsykepleier/helsefaglig rådgiver
 

Hjerte/kar

Rett til aktivitet etter hjerneslag?

Hei. Min far er slagrammet og har hatt hjerneblødning. Han er invalid etter dette og kommer ikke hjem mer. Men han synes å bare være på oppbevaring i institusjon og at han er passiv og uten noe særlig stimuli. Hvilke rettigheter har han til aktivitet i sin hverdag? Tenker både på å komme seg ut på tur og ha noe som gir mening i hverdagen

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. august 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

Du stiller et spørsmål som er høyst relevant på vegne av mange i samme situasjon: Hva slags stimuli og aktivisering har eldre i sykehjem krav på og ikke minst nytte av? Hverdagen kan oppleves som monoton, rutinebasert og med lite muligheter for å gjøre noe utenom de hverdaglige aktivitetene som måltider og stell. Er det slik det må være?

Kommunen er forpliktet til å legge tilrette for aktiviteter i hverdagen for deres institusjonsbeboere. I Forskrift om "kvalitet i pleie og omsorgstjenester" står det at beboere har krav på tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. Den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Her er det viktig at dere som pårørende etterspør dette. Hva finnes av tilbud? Hva egner seg for din far å delta på? Har de aktiviteter hvor dere som pårørende kan være ressurser? Det kan være vanskelig å være den pårørende som etterspør og etterlyser aktiviteter, men det kan bli du som er med og påvirker og gjør endringer i hverdagen for din far. Tilby deg og være en aktiv og deltakende pårørende hvis du har muligheter. Foreslå trivselstiltak og etterspør sammarbeidstanker mellom institusjon og andre aktører. Noen steder samarbeider de med skoler og barnehager, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, Røde Kors, skolekorps, demensteam mm.

Lykke til!

 

mvh

Marita L. Bjerke
slagsykepleier/helsefaglig rådgiver

 

 

Rettigheter

Omsorgslønn

Hvordan beregnes omsorgslønn for ufaglærte? Pasienten trenger tilsyn døgnet rundt. På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kommunen er ikke pålagt å betale en bestemt timelønn. Men i rundskrivet om omsorgslønn anbefales de å bruke en timesats lik den for ufaglærte i helse- og omsorgssektoren. Har omsorgsyteren særlig kompetanse, f eks utdannet sykepleier, og dette har betydning for omsorgsmottakeren, anbefales de å gi en høyere avlønning.

Når det gjelder antall timer som innvilges i uken, er dette en skjønnsmessig vurdering som blant annet ses i sammenheng med eventuelle andre tjenester brukeren mottar. Men det samlede tjenestetilbudet fra kommen må været forsvarlig ut fra en rettslig minstestandard. Hva som er forsvarlig må vurderes i hver enkelt sak.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Uføretrygd og KLP

Jeg var tidligere medlem av KLP, i 12 år, fra 1998 til 2010. Jeg har i flere år fått AAP, men nå ser det ut til at jeg blir 60 % uføretrygdet. Kan jeg i den forbindelse søke om å få utbetalt noe fra KLP ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Da du har vært medlem i KLP i minst tre år, vil du kunne ha rett til uføretrygd fra KLP. Du kan gå inn på "Din side" hos KLP. Der finner du medlemstid og pensjonskalkulator som gir en god indikasjon på hva du eventuelt vil få fra KLP. Med 12 års medlemsskap vil du i utgangspunktet få 12/40 av full uførepensjon, som igjen justeres for uføregrad.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Kols

Kols?

Hei,jeg fikk konstatert KOLS grad 2 for ca ett og halvt år siden. Jeg lyktes i fjor høst å slutte og røyke,og er selvsagt veldig fornøyd med det. Jeg bruker Relvar Elipta inhalasjon,og hverdagen går greit. Er midt i 40-årene. Men det er en ting som undrer meg: Jeg har ingen hoste og minimalt med slim. Med unntak av noe kortpusthet,som man ellers hadde satt på kontoen for dårlig kondis,så er det nesten vanskelig å forstå at jeg har KOLS. Hvor vanlig er det å ha så lite symptomer og er det mulig at det kan ha andre årsaker? Jeg har møtt mennesker som tidligere har fått feil diagnose.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 13. juli 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er kjempefint at du har klart å slutte å røyke, for det er den eneste muligheten til å bremse opp helt videre  utviklingen av kols sykdommen. Symptomene på kols varierer mye og diagnosen stilles ut i fra pusteprøver (spirometri). Anbefaler deg å ta kontakt med fastlegen din å få tatt en pusteprøve, for å se om det kan ha skjedd endringer etter at du sluttet å røyke. Det kan som du skriver skje feil diagnosering, så en pusteprøve kan vise om det er kols eller ikke.

Mvh Hilde

Hud

Kronisk elveblest

Hei!
Min datter på snart 18 år har det siste halvåret hatt kronisk elveblest. Hun bruker telfast 180 mg daglig med god effekt, men kan likevel oppleve å få elveblest spesielt rett før hun skal ta tabletten . (når effekten er i ferd med å avta). Hun reagerer på trykk,varme/kulde, berøring osv. Hun har hatt et svært stressfylt år det siste året, så først trodde vi det kunne være utløst av det. Nå virker det som det vedvarer, og vi lurer på hvordan vi skal angripe det. Kan det være reaksjon på matvarer eller toilettartikler etc? Hvor skal vi først begynne å lete?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 06. juli 2017
LHL

Hei!

Takk for henvendelsen!

Elveblest(urtikaria) er som regel kortvarig, men kan også gå over i kronisk form slik som hos din datter. Årsakene til kronisk elveblest er mange og i over halvparten av tilfellene, finner man ikke årsaken. Hun bør utredes hos hudlege med lang erfaring hvor hele sykehistorien gjennomgås grundig og hvor hun eventuelt får tatt ytterligere prøver som f.eks blodverdier, stoffskifte etc. Det kan også forsøkes med andre typer medisiner, som kortison i tablettform eller biologisk behandling med et stoff som heter Xolair men det er det hudlegen som avgjør.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Kols

kolsutvikling og rask konsultasjon

Hei. Min kjære er 69 år og har blitt fryktelig mye dårligere av sin kols etter at han pustet inn mye støv da han rev en vegg i et gammelt hus for tre uker siden. Han vil gå alene til lege, men jeg er redd han ikke får frem hvor alvorlig syk han er og har ikke fått et apparat han sier han må ha fra hjelpemiddelsentralen. Han våkner i det han sovner, får ikke puste, og får panikk. Han snakker mer og mer om selvmord og jeg lurer på om han kan få en hastetime på klinikk. Han vet ikke at jeg skriver til dere, men nå må jeg bare forsøke å skaffe han hjelp. Vi er så redde for han. Hilsen Gunvor

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 03. juli 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det høres ikke ut som en god situasjon, og forstår veldig godt at dere ønsker å finne ut hva som kan hjelpe han. En hastetime kan være mulig å få, men da må dere nok betale for en konsultasjon på en privat poliklinikk. Du skriver ingenting om hvor dere bor i landet, så det blir litt vanskelig å foreslå steder. Ta gjerne kontakt for en mer utdypende samtale på kolslinjens tlfnr 800 89 333, åpningstid fra mand - fredag fra kl 12 - kl 15.

Mvh Hilde