Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Sinusvenetrombose og smertestillende

Hei Marita. Jeg har fått voltaren som smertestillende (med beskjed om å ta inntil 4 x 50 mg om dagen, ved behov), men er skeptisk til å ta disse fordi jeg har hatt sinusvenetrombose. Vet du om jeg har noen grunn for å være skeptisk eller kan jeg ta de uten å bekymre meg?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 20. juni 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

Det er vanskelig for meg å svare helt konkret på spørsmålet, da jeg ikke vet hvilke andre medisiner du bruker. Vanligvis er det ingen fare med å bruke Voltaren når du har behov for det, selv om du har hatt sinusvenetrombose. Noen står imidlertid på platehemmer ("blodfortynnende") etterpå, som Albyl E, av og til også blodfortynnende sprøyter. Da bør man være forsiktig med å kombinere disse medisinene.

Ta kontakt med fastlegen for å få råd om hva du gjør med problemstillingen.

Lykke til!

Lunge

Lungerehabilitering på vestlandet

Finnes det lungerehabilitering i Bergen evt Nordhordaland, for pasienter med moderat KOLS? Haukeland tar kun pasienter med alvorlig KOLS..

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 20. juni 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

På Nærland er det et lungerehabiliterings tilbud, men det er det jeg vet om på vestlandet.Det kan være at det finnes noen tilbud i kommunal regi, men det har jeg ikke oversikt over. Glittre og Granheim lungesykehus tar også imot pasienter fra vest, selvom deres beliggenhet er på øst landet. Du må gjerne ta kontakt med kolslinjen på tlfnr 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Rettigheter

Beregning av uføretrygd

Familien min sier at jeg kommer til å bli fattig etter uførepensjonen, kan det stemme? Jeg er blitt engstelig og usikker på fremtiden min!! Dette er skummelt og forutsigbart Jeg er ferdig avklarert og nav sendte søknaden min videre til uføre (100%) Jeg har AP på ca. 290 000 årlig og tjener litt ved siden av dette beløpet, at alt sammen blir ca. 350 000 (i de siste 3 årene) Hvor mye blir uføretrygden min? Får jeg en engangssum hvis jeg blir uføretrygdet? Jeg vet om folk som har fått mellom 35 000-70 000 etter at de har blitt innvilget uføretrygd (Hvorfor får noen så mye ekstra?) Hvordan blir situasjonen min, jeg er 47 år gammel, ny gift og har 2 barn som bor ikke hos meg

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når uføretrygden din skal fastsettes ser Nav på inntekten du hadde de fem siste årene før ditt uføretidspunkt. Normalt tidspunktet du ble sykemeldt. Uføretrygden beregnes så med 66 % av gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene. Maksimal uføretrygd fra folketrygden (Nav) er 66 % av 6 G. Dvs, 370.792 kroner. Så vil noen også ha andre uføreordninger gjennom arbeidsgiver eller private forsikringer som gir en tilleggsutbetaling. Utbetalingen kan være månedlig som for en uføretrygd gjennom tjenestepensjon, eller som et engangsbeløp gjennom en uføreforsikring. Har ikke du noen slike ordninger, vil du kun få ytelser fra folketrygden.

Er barna dine under 18 år kan du ha rett til barnetillegg. Det er ikke krav om at de bor hos deg, men du må da på annen måte bidra til forsørgelse av barna. Maksimalt barnebidrag er 0,4 G (37 454) for hvert barn. Barnetillegget reduseres når inntekten overstiger et fribeløp.

Innvilges du full uføretrygd, kan du ha en pensjonsgivende inntekt ved siden av på 0,4 G uten at uføretrygden blir redusert.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Kols

Lett kols og luftveisinfeksjon

Hei Har gått med infeksjon i lunger iblandt og atypisk infeksjon var liksom konklusjon. Degenererte makrofager i BAL skyllevæske. Ingen etiologi etter azitromax behandling. Lett til moderat fibrose basale avsnitt begge luner Litt bikakakemønster. Normalt stort hjerte. Ingen samlede infiltrater ingen forkalkninger coronart uspesifikke nodules under 3 mm apikalt. Ingen pleura ansamling. Ingen lymfadenopati Aldri fått noe mer svar ang dette funn . Skal kun gi beskjed ved infeksjon og fått antibiotika i tilfelle. Spirometri viste 80% av fev1 og 69% fev1-fev6 Lett copd Har røyket tidligere. Aldri tørrhoste men med slim ved infeksjon 1-2 ganger årlig. Blankt seigt "gelé klumper Er dette noe alvorlig eller bør jeg bare passe på ved infeksjon ? alder 51 mann

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det virker som det foreligger en lett grad av kols ut fra det du beskriver, men er ikke alvorlig. Det gir en viss disposisjon for å få luftveisinfeksjoner. De skal eventuelt behandles tidlig, før det utvikler seg videre og kanskje fører til lungebetennelse. Forebygging med årlig influensavaksine på høsten og eventuelt lungebetennelsesvaksine (pneumokokkvaksine) anbefales.

vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Aggressiv lungefibrose i sluttfasen.

Har en far på 82 år som lider av aggresiv fibrose. Jeg lurer på om hvordan det vil forløpe seg mot slutten. Vil han bli kvalt?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungefibrose medfører at det dannes arrvev i lungene i varierende grad. Hvis dette blir utbredt vil lungene ikke greie å ta opp nok oksygen fra luften. Men luftveiene vil være åpne, og man kan puste fritt ut og inn. Men det vil være sterkere grad av andpustethet. Kyndig lege vil kunne gi effektiv hjelp med medisin som reduserer de plagene som pasienten kan føle i den siste fasen. Det er en medisinering som gjør det bedre for både pasient og pårørende. Det kan være lurt å ta dette opp med legen i god tid.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Kols

Kols og sang.

Jeg har i en del år hatt diagnostisert kols. Dette ble oppdaget i 2008. Men selvsagt kan jeg ha gått med kols i mange år føre det! Men jeg har arbeidet som musiker i over 35 år frem til 2008. Fikk en blodpropp i den ene lungen og måtte ta en pause. Men i dag sang jeg en sang sammen med en annen musiker på en kunstutstilling. Men selvsagt er det ett problem. Finnes det noe spesielt jeg kan gjøre for at jeg midlertidig har nok lungekapasitet ett par timer? til att jeg klarer å gjennomføre min sang på en mer behageligere måte? Stå kan jeg ikke gjøre når jeg synger, da blir det fort problem. jeg sitter, men litt panikk har jeg av og til. Ett annet problem som kan hende er relatert til kols! Jeg flyttet til ett nytt boende, 4 etasje, ja jeg vet det ikke var spesielt bra men leiligheten var billig. Ingen heis. Men når jeg kommer opp til leiligheten så får jeg nesten problem med og holde på urinen! Dette har i grunnen blitt verre med årene. Hva kan dette bero på? Hvis jeg løfter noe tyngre eller anstrenger meg litt mer enn vanlig, så kommer dette urinslippet krypende! Og effekten på pusten i den sammenheng er ikke å ta å føle på, må bare til en toalett så fort som bare den, mens jeg føler att livet begynner å ta slutt! Uff, stakars dere som fortsatt røyker, dere vet ikke hvilken fremtid dere går i møte. Hilsen en fortsatt håpefull sanger og musikant.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. juni 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det lureste er nok å bruke eventuelle medisiner for pusten før du skal synge. Men det viktigste er trolig pusteteknikk som passer med både sang og kols. Jeg har ikke noe standardsvar på dette, og dessuten spiller her grad av kols sterkt inn. Det lureste er kanskje å prøve seg fram i samråd med en lungefysioterapeut. I tillegg kan det være fornuftig å legge inn hvilepauser for å klare å gjennomføre over såpass langt tidsrom.

Med hensyn til vannlatingsproblematikken antar jeg dette ikke er så nær knyttet til lungefunksjonen, men kan påvirkes av et økt trykk på blæren når du anstrenger deg. Jeg regner med at fastlegen kan gi deg mer råd og hjelp med dette.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Hundehold i borettslag/sameie

Vi har kjøpt oss en selveierleilighet i et sameie. Vi har hund vi gjerne vil ha med oss. Men styret nektet. Jeg leverte legeattest på at hundehold gjør godt for meg. Men da fikk styret en annen beboer til og få attest på at han har kols og asma allergi. Vi bor i hver vår etage. Vi i 2 med inngang mellom heis eller trapp. De i første med egen inngang. Vi har felles postkasse stativ og adkomst parkering mellom gang/heis. Kan det være riktig at han kan få så store plager av hunden at vi ikke kan ha den med oss? Han er ikke en gang villig til og prøve.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 19. juni 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Takk for henvendelsen!

Dette er et vanskelig tema, men som boligkjøper er det viktig å avklare muligheten for dyrehold før man byr.
Lovverket sier at hvis det ikke er innført forbud mot dyrehold i borettslag/sameie, kan man i utgangspunktet ha dyr, men det må ikke være til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere. Det skal altså en del til for å kunne nekte en andelseier å holde dyr. Borettslaget/sameie ved generalforsamlingen eller styret, må likevel kunne innføre rimelige "kjøreregler", blant annet om at hundeeier må plukke opp etter hunden og at hunden må være i bånd på borettslagets område.
Hvis bortettslaget/sameie har innført forbud mot dyrehold, sier loven at andelseier likevel har rett til å holde seg med dyr, dersom "gode grunner" taler for det, og at dyreholdet ikke er til "ulempe" for øvrige beboere. Som du ser, er lovens begreper svært skjønnsmessig, og det er ikke alltid like enkelt på forhånd å vite om man har retten på sin side.

Spørsmålet er om du på forhånd hadde sjekket om dyrehold var lovlig ved kjøp av leiligheten? Hvis det står i vedtektene til borettslaget/sameie at dette ikke er lov og det er etablert praksis, kan det være vanskelig. Å ha kols eller astma, trenger ikke automatisk bety dyreallergi, men allergi må tas på alvor. Har du forsøkt å snakke med den som er allergisk for å finne ut hvor store plagene er, og om det er mulig å finne en levelig løsning for begge parter?
Du kan ha rett til fri rettshjelp via innboforsikringen din om det skulle bli nødvendig.

Dersom borettslaget/sameie, hvor det har vært tillatt med dyrehold, innfører forbud, må de i utgangspunktet akseptere at dyreeier beholder dyrene de allerede har, uavhengig av om lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Borettslaget/sameie ved styret kan derimot ikke innføre en regel uten at det er vedtatt på generalforsamlingen.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Hud

Behandle tørr og sprukken hud

Min sønn sliter med tørr hud. Har hatt det hele livet er nå 23 år. Det er som han skreller av lag etter lag med hud. Til slutt sprekker huden og der blir sår. Det er så mye at han gjemmer hendene sine. Jobber i snø og fjell. Hva kan hjelpe han.

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 19. juni 2017
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei

Takk for henvendelsen.

Tørr hud med sår og sprekker må behandles. Hvis din sønn ikke har vært hos hudlege vil jeg anbefale at han ber fastlegen sende en henvising, slik at han får en vurdering og får satt opp en behandlingsplan.

Det som generelt hjelper ved tørr hud er å begrense håndvask, dusjing og å unngå bruk av for varmt vann. Bruk milde såper med nøytral PH-verdi og unngå produkter med irriterende tilsetningsstoffer, f.eks. parfyme. Bruk gjerne dusjolje. Dusj kan evt. erstattes av oljebad. Lunken eller temperert oljebad vil fukte det ytterste hudlaget og tetter porene i overflaten slik at huden beholder fuktigheten. Etter oljebad / dusj er det viktig å klappe huden tørr, ikke tørke oljen inn i håndkledet. Les mer om fukighetsbehandling:www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/fuktighetsbehandling/

Behandling av hendene:www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/handeksem/

Siden din sønn utsettes for snø og kulde via jobb bør han ta generelle hensyn til huden ved å beskytte seg med klær som holder huden varm og tørr. Myk ull, fleec og vindtett materiale. Smør hud / hender med en god, fet parfymefri kem med høyt fettinnhold, ikke lotion, 20-30 minutter før han går ut. Da får kremen god tid til å trekke inn i huden og vannet i kremen tid til å fordampe.

Vennlig hilsen Rose

 

 

 

 

 

Rettigheter

Samboere med uførepensjon

Jeg er 50% ufør og 50% i arbeid. Jeg har en venn som mest sannsynlig blir 100% ufør etter hvert. Hva skjer med min og hans uførepensjon hvis vi blir samboere etter at han har vært sykemeldt i snart et år? Blir det reduksjon i min uførepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I 2015 kom det nye regler. Er uføretrygden beregnet etter egen inntekt og ikke gitt som garantert minsteytelse, har sivilstatus ingen betydning for beregningen. Det betyr at har dere begge høyere uføretrygd enn det garanterte minstenivået, vil trygden ikke bli redusert selv om dere blir samboere.

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Lunge

Forkjølelse og astma

Hei!
Jeg er en jente på 16 år og har astma. Har akkurat fått en forkjølelse og har hatt den i to dager nå, men føler meg ofte veldig tungpustet/kortpustet. Om jeg tar astmamedisinen så tar det ca. 20-30 min før jeg blir like tungpustet igjen. Om jeg tar dype pust så hører jeg hvesing og det strammer seg litt nederst i lungene. Er redd for å ta for mye astmamedisin i løpet av én dag. Er det normalt å ha det sånn når man er astmatiker og får en forkjølelse? Hvordan vet jeg at jeg har tatt for mye medisin og hva kan være bivirkningene?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 19. juni 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen!

Det du beskriver, er veldig normalt ved astma.

Den vanligte medisinske behandlingen ved astma, er å bruke  forebyggende medisiner til inhalasjon daglig. Den demper betennelsen- og irritasjonstilstanden som er i luftveiene ved astma. I tillegge er det også vanlig å bruke anfallsmedisin(hurtigvirkende medisin)ved plutselig tetthet.
Nå du får en forverring av astma av f.eks en forkjølelse, er det vanlig å øke dosen på den forebyggende medisinen fordi slimhinnen i lufveiene blir ekstra irriterte. Det er lurt å ha et egenbehandlingsskjema som er fylt ut i samråd med din lege og som beskriver hvilke medisiner og doser du tar i gode perioder og hvilke doser du skal øke til ved forverring.
Hvis du tar for mye hurtigvirkende medisiner(over anbefalt doser daglig), som f.eks Ventoline, kan du få hjertebank og skjelving på hendene og hodepine. Hvis du har behov for å ta anfallsmedisin hver dag kan det tyde på at du er underbehandlet som følge av at den faste forebyggende astmamedisinen din ikke er god nok.
Anbefaler at du får en ny gjennomgang av behandlingen hos din fastlegen.

Du kan også ringe til vår rådgivningstjeneste på 67 023 023 om du trenger en prat rundt dette.

Her kan du lese om medisiner ved astma og astma 

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal