Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Alderspensjon og uføretrygd

Alderspensjon og uførepesjon etter 62 år.Kan man få uførepensjon når en tar ut alderspensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Søker du uføretrygd etter fylte 62 år, må du ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G året før uføretidspunktet, eller minst 3 G totalt i løpet av de siste tre årene før uføretidspunktet.

Du kan motta alderspensjon og uføretrygd samtidig, men samlet grad kan ikke overstige 100 %. Det betyr at du for eksempel kan kombinere 50 % alderspensjon med 50 % uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Allergi

Nøtteallergi og spor av nøtter

Hei. Har en gutt på 9 år som har fått påvist hasselnøttallergi. 41,9 var tallet. Vil det si at han heller ikke kan spise "spor av nøtter"? Han har fått reaksjon (veldig hoven hals + kløe) 2 ganger fra frokostblanding og donuts.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 29. januar 2019
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for spørsmålet.

Det er ikke lett å gi et entydig svar på om han kan spise spormerkede produkter eller ikke. Legen som har stillt dignosen må tolke prøvesvaret og vurdere det opp mot alvorlighetsgraden av symptomene han har fått ved å spise nøtter. Om det er fastlegen og denne ikke kan gi et godt svar bør dere be om henvisning til spesialist med kompetanse innen allergi. Mange tåler små mengde/spor mens noen få må unngå dette også fordi de får svært alvorlige symptomer av selv små mengder.

Det vil ha store konsekvenser for utvalg av matvarer om han må unngå spormerkede produkter, svært mange sjokolader, kaker, brød og sammensatte retter er merket med kan inneholde spor av nøtter. Nettopp derfor et det viktig å få utredet dette grundig. Allergipoliklinikkene på de største sykehusene har erfaring med å teste ut toleransenivå hos den enkelte for å unngå for streng diett.

For ordens skyld: peanøtter er ikke nøtter men en belgfrukt og mandel en stenfrukt. Med mindre han har allergi mot disse også er det ingen grunn til å unngå peanøtter og mandler

Lykke til, hilsen Helle

 

Hjerte/kar

Ulcerøs kolitt og behov for antikoagulasjon

Pasient med ulcerøs kolitt fikk et hjerteflimmer. Hvilken blodfortynner bør brukes når Pradaxa ikke anbefales?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 28. januar 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann, og takk for henvendelsen!

Noen med ulcerøs colitt vil kunne tåle å bruke Pradaxa, og Pradaxa er et medikamant som det finnes medisin som motvirker effekten av det, om det skulle oppstå blødning. Jeg forstår at det ikke er prøvd ut? Det er nok i såfall det mest egnede medikamentet å velge, om det skal være behov. Lege som vurderer å igangsette behandlingen vil alltid gjøre en totalvurdering ut fra om man fra før har hjertesvikt, høyt blodtrykk, diabetes, høy alder, tidligere hjerneslag/TIA mm. Det finnes andre, tilsvarende medikamenter (Eliquis, Xarelto og Lixiana), men disse finnes det så vidt jeg vet, ikke antidot mot.
Dette er en utfordrende problemstilling å stå ovenfor, og noen ganger vil man ikke kunne oppnå optimal behandling fordi forventede bivirkninger er så alvorlige at man ikke våger igangsette behandling.

mvh
Marita, LHL

Rettigheter

Beregning av uførepensjon etter tjenestepensjon

Hei. Den uføre delen som kommer på toppen av en uføretrygd. Forstår det slik at den kan være Max 70 prosent av tidligere intekt. Hvordan beregner forsikkring selskapet denne summen.? Brukes brutto fast lønn, eller total inntekt inkludert Evt overtid.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor kan uførepensjonen dekke inntil 3 % av lønn inntil inntekt på 6 G + 25 % av G. I tillegg kan den gi inntil 66 % av lønn mellom 6 og 12 G. Uførepensjonen beregnes av normal årslønn i bedriften, beregnet på uføretidspunktet.

I offentlig sektor utgjør uførepensjonen 3 % av beregningsgrunnlag opp til 6 G + 25 % av G. I tillegg 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G. Pensjonsgrunnlaget er lønnen på sykemeldingstidspunktet. Den består av fast årslønn eller lønnstrinn + pensjonsgivende tillegg.

Manglende medlemstid i pensjonsordningen og gjennomsnittsberegning av stillingsbrøk kan redusere utbetalingen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til uføretrygd?

Hei jeg lurer på om du har rett på uføretrygd når du har godkjent Yrkeskade somatiske plager angst hukkomlseptoblematikk konsentrasjonvansker nervesykdommer nedsatt funksjonsevne resept seroquel paralgin venlafaxin p forte og ingen medisin hjelper blir bare dårligere hele tiden fikk skade på jobb alminiumslemma på stillaset traff meg rett i timingen har ikke blitt noe bedre siden ulykken har vert på Aap i 4år. Har jeg krav på uføret da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er inntektsevnen din varig nedsatt med 40 % eller mer, har det ingen betydning at du har godkjent yrkesskade når Nav vurderer om vilkårene for uføretrygd er oppfylt. Nav skal foreta en grundig vurdering av din arbeidsevne/inntektsevne. Dette innebærer utredning av helsemessige forhold av betydning for inntektsevne. I tillegg en arbeidsevnevurdering og muligens arbeidsutprøving. Er Nav av den oppfatning at medsinske tiltak eller arbeidsrettede tiltak ikke vil bedre inntektsevnen din, kan de innvilge uføretrygd uten at du må igjennom en lengre vurderingsperiode.

Når du har vært 4 år på AAP er det betimelig at Nav raskt avklarer om vilkårene for uføretrygd er oppfylt. Skal du gå lengre på AAP må Nav mene at det fortsatt er utsikt til at du kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Kan man selv velge rehabiliteringssted?

Hei. Min samboer som jeg er hovedpårørende til fikk hjerneslag i oktober-18. Han bodde da og bor fortsatt i Nord-Norge der han skulle ivareta våre barn mens jeg arbeidet på Østlandet. Jeg arbeider og bor fortsatt på Østlandet i nærheten av Sunnaas sykehus. Kan han ha noen rett til å komme å få behandling på Sunnaas?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Sunnaas er omfattet av fritt behandlingsvalg. Det betyr at er han tildelt rett til den type rehabilitering som de tilbyr, kan han søke seg ditt.

Her finner du mer informsjon om fritt behandlingsvalg: behandling

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

TIA-anfall

Hei. Mannen min på 63 år har ofte hatt tia anfall. Han blir borte i noen minutter, men har ikke hatt noe men av det . Ikke noe tegn på lammelser. Har vært på mr undersøkelse. Så det er påvist at han har hatt fler små hjerneinfarkt. Fast legen har ringt og han har fått blodfortynnende og kolesterol senkede med. Men jeg føler at det ikke er nok. Har lest mye om at det kan være en forvarsel på et større hjerneslag? Han har hatt disse anfallene det siste året. Og oftere nå i det siste. Mvh Anita

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 25. januar 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Å "bli borte noen minutter" er ikke typiske TIA-anfall, og bør utredes videre. Jeg tenker at det bør gjøres en nevrologisk undersøkelse som også innbefatter EEG, for å utelukke at det ikke er noen epileptisk aktivitet. Det at også på sin plass med en utredning av hjerterytmen og få gjort en ultralyd av halspulsårene. Likeså sier du ingenting om blodtrykkskontroll. Det at han står på blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner er bra, og forebygger nye hjerneslag. Men man kan få inntrykk av at dette er en litt uavklart situasjon. Ved neste anfall bør dere ringe 113 for en innleggelse og/eller videre utredning ved en slagenhet eller TIA-poliklinikk.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Raskt høy puls

Jeg har siste mnd slitt med svimmelhet og hjertebank, vært utredet med holter, ultralyd og sykkeltest. På sykkeltest kom jeg litt raskt opp i puls og noe utslag på EKG, lege sa det var et ufarlig fenomen. På trening i går gikk pulsen raskt opp til 130 under oppvarming, og dunket veldig hardt(føltes som det løp løpsk)jeg tok en liten pause men etter 3 min føltes det like ille ut og pulsen var fortsatt 130, kan jeg slå meg til ro med at det er helt ufarlig?Ble litt tungpusten og redd. Jente30

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 24. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ved rask stigning av pulsen i forbindelse med anstrengelse må man i hvert fall tenke på en mulig arytmi. Således var jo arbeids-EKG (sykkeltest) veldig riktig. Du har også vært til holter og ultralyd, noe som utelukker endel farlige tilstander i hvertfall. Jeg synes at sykkeltesten bør gjentas, og da med spesielt fokus på mulig arytmi. 

Mvh

Wasim Zahid

Problemer etter perikarditt

Hei. Jeg har skrevet inne her flere ganger. Jeg er veldig dårlig og får ingen hjelp. Har hadt flere kraftige infeksjoner i hjerteposen og mediastinum. Sliter med voldsomme trykk i brystet og halsen. Dette har økt på siden 2012. Jeg har hovne legger. Magen eser ut ved aktivitet og jeg får brystsmerter og blir tungpustet. Jeg er sikker på at hjerteposen har blitt mer stiv med åra og uelastisk det er pga infeksjoner. Har hadt luft i hjerteposen og mediastinum. Pga dette har jeg fått hjertesvikt.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 24. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det stemmer at enkelte kan få en kronisk tilbakevendende tisltand etter pericarditt. Stiv pose og hjertesvikt er også blant komplikasjonene. Evt. behandling gjøres i samarbeid mellom hjertespesialist og hjertekirurg. Du kan be legen din om henvisning til sykehuset. Jeg håper du får hjelp, men samtidig må man iblant også akseptere at enkelte tilstander ikke har noen behandling.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Radiofrekvensablasjon

utfører dette sykehuset operasjon på transeptal radiofrekvensablasjon under fritt sykehusvalg og kun betaling av egenandel? Hjertepasient som er henvist til Haukeland universitetssykehus

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 24. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ja, LHL-sykehuset utfører radiofrekvensablasjon av atrieflimmer. Du kan be om at henvisningen sendes videre. 

Mvh

Wasim Zahid