Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Tannbetennelse og blodpropp

Hvis du har betennelse i en tann over lengere tid, kan den utløse en blodpropp i vene DVT?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei, det er nok ikke særlig sannsynlig. Betennelse i kroppen kan øke faren for blodpropp, men en betennelse rundt en tann er såpass lite at det neppe har noen særlig påvirkning.

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Kols og fly

Hei Lurer på om en person med kols grad tre klarer en flytur? Hun blir veldig kortpustet ved den minste anstrengelse.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er lurt å få undersøkt dette nærmere. Ved noen lungepoliklinikker utføres tester (HAST) som kan si om man trenger ekstra oksygentilførsel i forbindelse med flyving. Det er særlig de lengrevarende flyturer til utlandet som kan være et problem, men kortere flyturer innenlands vanligvis går greit.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Scoliose og lunger

Hei. Jeg har i lang tid kjent et press i venstre lunge, spesielt merkbart når jeg ligger på venstre side eller får press mot brystpartiet. Den siste tiden har jeg hatt sterke smerter i brystet, og ble innlagt akutt med mistanke om infarkt. EKG og sykkeltest viste ikke tegn til infarkt eller trange årer inn mot hjertet, det ble også tatt utvidede blodprøver for å utelukke andre livstruende sykdommer som var negative.

Det jeg lurer på er om dette kan skyldes at jeg har en medfødt scoliose, som jeg ble operert for i 1998? Ryggen var den gangen 52 grader skeiv. Leste på denne siden noe om at deformasjon av brystkasse kan gi vansker i lungeområdet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved medfødt betydelig skjevhet i ryggsøylen (skoliose) kan dette medføre at brystkassen blir deformert. Det vil ofte bety noe for pustekapasiteteten. I tillegg kan det gi smerter pga klem på vev og nerver. Dette kan trolig forklare noe av plagene med brystsmerter når du ligger på en side.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Ventilbehandling av emfysem

Jeg venter på ventilbehandling. Forstår det slik at det ikke er alle som blir noe bedre,men er det noen som har fått det og hvordan virker det på deg? Har du et svar til Liv?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ventilbehandling brukes i noen tilfeller ved betydelig grad av emfysem. Emfysem er oråder hvor lungevevet er ødelagt og hvor det bare er blitt et lite antall store inaktive lungeblærer istedenfor mange små. På forhånd kreves en grundig utredning for å sjekke om dine lunger egner seg til en slik behandling. Behandlingen går ut på å føre ned en enveisventil i lungene (med bronkoskop) som kiles fast i en liten bronkialgren som fører luft ut og inn fra et område i lungen med mye emfysem. Ventilen slipper da bare luft ut av emfysemet og vil derfor føre til at dette området av lungen tømmes for luft. Da krymper det og gir mulighet for at de omgivende friskere områdene vil få utfolde seg mer. Målet er at man da "fjerner" områder hvor store emfysemblærene trykker på omgivelsene. Derved kan man oppnå en bedre bruk av det friske vevet omkring som får mer plass. Ved vellykket behandling oppleves at pusten blir bedre og man kan gjøre mer enn tidligere. Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Sarkoidose og hyperventilering

Jeg sliter med hyperventilering om natten som følge av sarkoidosen samt at jeg er oftere svimmel. det gjør at jeg stort sett er slapp gjennom hele dagen. Har liten matlyst, 78 år og veier 45 kilo.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det virker som dette er en lungesarkoidose hvor det over lngre tid har tilkommet mye bindevevsdannelse. Da greier ikke lungene å ta opp oksygenet fra luften godt nok, og dessuten kan lungene bli stivere slik at det er vanskeligere å trekke pusten helt inn. Da puster man ofte raskere for sikre oksygentilførselen, men kan samtidig eventuelt puste ut litt for mye kullsyre. Det kan noen ganger være årsak til svimmelhet. Ekstra tilførsel av oksygen har du kanskje allerede? Eventuelt burde kanskje dette undersøkes for å se om du kan ha nytte av det. Kortisonbehandling brukes i noen tilfeller i lave doser for å påvirke situasjonen best mulig uten å påføre for mye bivirkninger, og det kan i noen tilfeller også øke malysten noe.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Hjerte -og lungetesting

Når man skal teste lunger og hjerte ..Er det da den vanlige sykkeltesten man ber om..Eller er det en annen test det er snakk om da? Trykk i brystet og andpusten av lite og dårlige i de periodene det kommer..muskelverk/anspent i tillegg.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis man skal teste både hjerte og lunger samtidig, gjøres dette vanligvis på tredemølle. Da registreres hjerterytme, blodtrykk og oksygenmetning samt lungefunksjon i forbindelse med testen. Da kan man finne ut om det er hjerte- eller lunger som ikke klarer å følge med på belastningen. Alternativt om man er for dårlig trent.

Hvis trykk i brystet ved anstrengelser er mest fremtredende, er arbeidsbelastning på sykkel og arbeidsEKG (AEKG) det som egner seg best til å avklare om det er noe galt med hjertet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Fysiologisk saltvann til forstøverapparat.

Kan jeg bruke Natriumklorid B.Braun 9 mg/ml i forstøver?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis du skal bruke natriumklorid (saltvann) til inhalasjon på forstøverapparat er det viktig at det er fysiologisk natriumklorid. I praksis betyr det at konsentrasjonen av koksalt (NaCl) er 9 mg/ml. Dette er også den styrken som brukes til å gi intravenøst, fordi det er tilpasset kroppens saltkonsentrasjon. Det er dermed også tilpasset forholdene i bronkiene.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Sykdomsforløpet ved alvorlig lungebetennelse

Hvor lenge kan man være syk av lungebetennelse og blodforgiftning?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg antar at du mener når det foreligger en kraftig lungebetennelse som også fører til at det kommer mange bakterier over i blodbanen (sepsis). Dette er en alvorlig tilstand som krever intensiv behandling på sykehus. Sykdomsforløpet og behandlingen kan bli langvarig og omfattende og strekke seg over flere uker. Mye avhenger av hvor motstandsdyktig kroppen er og hvor godt medisinene virker. I tillegg kommer oftest også en periode med rehabilitering/opptrening for å komme seg i form igjen. Hele sykdomsforløpet kan derfor strekke seg over flere uker, men det vil variere mye fra et tilfelle til et annet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Indikasjon for beklometason ved kols?

Kan man bruke AeroBec mot Kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette medikamentet inneholder beklometason som er et syntetisk kortison til inhalasjon. Det er bare ved astma og cystisk fibrose at det foreligger indikasjon for dette medikamentet. Det er ikke derved sagt at det ikke virker ved kols, men det er ikke formelt godkjent for denne indikasjonen, og vil derfor ikke bli refundert på blå resept.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Rett til sykepenger etter foreldrepermisjon?

Hei, jeg er i fødselspermisjon (fellesperioden) men er blitt sykemeldt av legen. Far har dermed overtatt permisjonen inntil jeg blir frisk. Men hva skjer dersom jeg fremdeles er syk etter at fellesperioden er over (altså den delen jeg skulle hatt)? Kan jeg fortsatt være sykemeldt ettersom jeg ikke har mulighet å arbeide? Jeg fikk sparken da jeg var gravid grunnet nedbemanning så jeg har ingen jobb å komme tilbake til. Men legen tror ikke jeg kommer til å være arbeidsfør når permisjonen min er over så da lurer jeg på om jeg fortsetter på sykemeldingen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Så lenge du på grunn av egen sykdom ikke kan ta deg av barnet, vil far få foreldrepenger. Blir du friskmeldt før retten til foreldrepenger er oppbrukt vil du kunne få foreldrepenger. Er du fortsatt arbeidsufør når retten til foreldrepenger utløper vil du kunne ha rett til sykepenger fordi perioden du mottar foreldrepenger eller sykepenger likestilles med det å stå i arbeid. Når arbeidsforholdet har opphørt vil du få sykepenger beregnet etter folketrygdloven § 8-47. Det betyr sykepenger fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet og med 65 % av sykepengegrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen