Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Endokarditt profylakse

Hei! Idag ble jeg sendt hjem før inngrep, tommelartrose, fordi jeg ikke hadde blitt medisinert med forebyggende antibiotika. Årsak Hall Kuster hjerteventil. Hadde det i så fall ikke vært OK å bare kjøre igang forebyggende der og da? Inr var på plass 2,0. For 9 måneder siden, samme operasjon, beskjed, forebyggende antibiotika ikke vanlig nå, men kunne få velge. Hva skal man tro?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det er riktig at nye forskningsstudier viser lite effekt av forebyggende antibiotika ved inngrep hvor man tidligere brukte antibiotika rutinemessig. Du er jo en risikopasient med mekanisk klaff, men selve inngrepet du beskriver regnes nok ikke som spesielt risikofylt i forhold til bakteriell infeksjon. Det er riktig at antibiotika evt. kunne vært gitt 30-60 min før inngrepet.  

Hjerte/kar

Lipitro og Vioflex.

Lipitor og Vioflex er det greit å bruke i sammen? Tenke på vitamin K spesielt.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmålet. Som du nevner inneholder kosttilskuddet vioflex blant annet noe vitamin K. Dette er ingen hindring for å kombinere med lipitor.

Hjerte/kar

Adalat ved intervalltrening.

Hei,p Eg er 46 år gammel aktiv mann som trener ca 10 timer i uka. HAR i alle år slitt med unormal høy puls. Eg kjører fks intervaller på 4x15 min og har en snitt puls på 93% (ca 192-194 slag) maks puls 205. Dette er ekstremt tungt for hjertet (blir ofte helt utslitt nesten syk) men blir ikke så sliten i beina, og her kommer spørsmålet Eg fikk en pakke Adalat 10 mg av legen og sykler nå med 160 slag på samme watten, og kroppen er ekstremt mye mindre stresset. Er dette normalt? Eg føler dette er mer mormalt og blir nå mer sliten ibeina som alle andre.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Flott at du trener regelmessig. Det er klart at intervalltrening med 15 min. drag på 93% av max puls er meget krevende. Du vil antagelig ha meget god effekt av treningen selv om du legger deg på ca 85% av max-puls. Som du antagelig kjenner til varierer max-puls mye fra person til person, men dersom du opplever at pulsen "skifter gear" eller "hopper" fra en frekvens til en annen så vil jeg anbefale at du tar en prat med legen om dette og evt. får gjort en belastningstest og en hjerterytmesjekk.

Jeg vil ikke anbefale at du bruker medisiner for å få ned treningspulsen, da bør du heller trene med lavere intensitet.

Rettigheter

Krav på sykepenger etter fødselspermisjon

Jeg er sykemeldt 100 % etter endt fødselsperm, men har hatt noen mnd. med perm uten lønn i mellom (har ikke rett på barnehage da barnet er født i desember og vi hadde ikke annen løsning enn perm uten lønn). Nav sier at jeg ikke har krav på sykepenger fordi jeg ikke har opparbeidet meg rettigheter (4 uker i jobb). Stemmer dette? Syns vi alltid faller mellom to stoler fordi barnet er født på feil årstid..

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Går du rett fra foreldrepenger og tilbake i jobb vil du ha rett til sykepenger fra dag en. Når du har hatt permisjon mer enn en måned etter at foreldrepengene opphørte, må du jobbe i fire uker før du har rett til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP etter sykemelding

Jobber i privat sektor, 2 x 50 % stilling. 1 med sittende jobb og 1 m gående/stående jobb. Om man da er 100 % sykemeldt fra den ene av disse mer enn 52 uker de 3 siste årene før man tar ut AFP, mister man da afp-en? Eller regnes det som bare 26 uker? Har da jobbet 100 % i den andre 50 % stillingen.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor gjelder dette: De siste tre årene før uttak kan du ikke ha mer enn 52 uker til sammen med 100 prosent sykepenger. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Har du det må du gjennoppta arbeidet minst 20 % og jobbe så lenge at du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse siste tre år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Signifikant stenose

Hva er signifikant stenose?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Det betyr at en innsnevring (ofte på en pulsåre i hjertet eller på halsen) er så trang at blodstrømmen i blodåren påvirkes. Grovt sett så regnes en ca 50% innsnevring/stenose som signifikant. Legen kan i enkelte tilfeller måle trykket på begge sider av forsnevringen og bruke dette til å si om forsnevringen er betydningsfull og bør behandles. Dersom forsnevringen sitter langt ute i en liten åre, kan det være mer aktuelt å behandle med medisiner enn med et inngrep (f.eks. stenting).

Rettigheter

Refusjon av egenandeler

Hei. Fikk frikort 1 i august 2016. Hadde da overskredet egenandelstaket med kr 117,-. Da dette var under kr 200,- ble ikke overskridelsen refundert. Etter august har jeg hatt flere lege- og sykehusbesøk og hatt reiseutgifter i denne forbindelse. Med frikort betaler jeg ikke til lege og sykehus, men reiseutgifter betales og blir senere refundert av pasientreiser. Kort sagt betaler jeg kr 117,. mer enn det som er fastsatt som egenandelstak 1. Er dette riktig. Hvilken hjemmel har Helfo for at noen skal betale mer i egenandeler enn det som årlig fastsettes i statsbudsjettet? Dette berører mange flere enn meg. Det er de mest syke som når taket for egenandeler og som nå i tillegg også er fratatt reten til fri fysioteapi.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjemmel er folketrygdloven § 22-19:

"Stønader etter folketrygdloven kapittel 5 som utgjør mindre enn 200 kroner, skal ikke utbetales. Dersom medlemmet innen 6 måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp etter kapittel 5, og summen av stønadsbeløpene utgjør minst 200 kroner, kan vedkommende kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett."

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Lunge

Tolkning av CT av lungene

Hei, jeg har tatt ct thorax bilde av lungene for ett år siden. Den ble lest feil og det kontaktet jeg klinikken om for å lese den igjen da lungeavdelingen på sykehuset har sagt at jeg har ingen lungesykdom på det ct bilde. Jeg fikk svar fra klinikken i februar i år at det er utført regranskning av bildene og at det sees beskjedne forandringer i høyre overlapp. Disse forandringene er beskjedne og har sannsynligvis ingen klinisk betydning. for øvrig ses upåfallende forhold. Hva betyr det de har skrevet og er det lungesykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

På et CT-bilde ses ofte mange flere forandringer i lungene enn på et vanlig røntgenbilde. Det skal erfaring til for å tolke dette riktig. Ikke alle forandringer betyr at det er noe galt. Mange forandringer på CT er beskjedne og beskriver ofte særlig små arrforandringer som ikke har noen betydning, men som for eksempel kan være rester etter en tidligere infeksjon. Jeg vil tro at det som de forteller om CT-bildet av dine lunger kan være noe slikt. Hvis de hadde ment at dette hadde betydning ville du ha fått innkalling til kontroll etter noen måneder.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Hjertebank ved astmaanfall

Eg får av og til astmaanfall. Kan eg få hjartebank pga det då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ja, det er ikke uvanlig at det følger hjertebank med astmaanfall. Ofte kan også økt mengde anfallsmedisin bidra til dette.

Mvh Olav Kåre Refvem

Lunge

Transplantasjon i utlandet?

Har diagnose idiopatisk lungefibrose, har dere erfaring med hvor i USA det er anbefalt tranplantasjon og hvor mye det koster i snitt. Er oksygen bruker. Er lovet søknad om behandling i Norge før og etter ved sykehuset Telemark.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det har vi nok ikke oversikt over. Jeg antar at Rikshospitalet har en bedre oversikt her. Det er jo bare de som foretar transplantasjoner i Norge, og jeg regner med at flere av transplantasjonskandidatene undersøker de mulighetene som du gjør pga den begrensede tilgang på "nye" lunger.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem