Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Utposning på hovedpulsåren i magen

Har fått påvist utpost går på hovedpulsåren i magen. Kan man benytte om operasjon før den er 5,5 cm?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. februar 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det er kar-kirurgene på enkelte større sykehus, eller på Feiring klinikken som vurderer utposninger nøye og setter tidspunkt for evt. Operasjon eller videre kontrollopplegg. Ofte er utviklingen av en utposning meget langsom, slik at det kan gå mange år før operasjon evt. Er aktuelt. Risikoen ved å ha en mindre utposning er så liten at risikoen ved selve operasjonen vurderes å være større,- og da er det best å vente med inngrepet. Du bør ha et regelmessig kontrollopplegg med ultralyd og evt. CT av pulsårer,  og så blir du henvist til karkirurgi når legen din finner dette aktuelt. Mvh/Morten A Schei 

Rettigheter

Grunnstønad - diett

Hei Jeg har fått 'påvist' Irritabel tarmsyndrom (IBS). Dette setter en rekke begrensninger i matveien, noe som fører til store utgifter, dersom jeg skal følge Lav Fodmap-diett. Mitt spørsmål er om jeg har rett på noe form for støtte? Takk på forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den mest aktuelle ordningen er nok grunnstønad. Dette er en skattefri månedelig trygdeytelse som kan innvilges for å dekke ekstrautgifter du har til mat/diett. Ekstrautgiftene må være på minst 670 pr mnd. Dietten må være anbefalt av det rådende medisinske fagmiljøet i Norge.

Her er Nav`s rundskriv om grunnstønad: Grunnstønad

Rettigheter, Kols

Grunnstønad ved kols

Hei 😊 Trenger hjelp til å søke støtte til mamman min. Hun bor alene og er ufør 72 år. Hun har dessverre fått alvorlig kols😞 Hun har ingen bil og tørr ikke kjøre fordi begge beina er dårlige. Legen kan ikke gjøre noe med beina, hun går dårlig og balanseproblemer. Hun har falt og brukket kragebein og bak i rygg to ganger på et år nå. Pusten er så dårlig så hun trenger mer hjelp til å komme ut sosialt og mye legebesøk. Hun har problemer å holde på urinen så mye slitasje og vask. Hun har også mye tannutgifter . Hun har innlegg såle i det ene beinet, kortere bein. Hun er superklar i hodet og sosial men blir hemmet mye og tøft økonomisk. Håper du kan hjelpe meg å gi råd til søke grunnstønad

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få grunnstønad til å dekke ekstrautgifter til transport, må vilkårene være oppfylt før hun fylte 70 år. Når det gjelder grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til klesslitasje, er det normalt et krav fra Nav at det kan fremlegges kvitteringer for innkjøp av klær, sengetøy etc. Innkjøpene må gå over en periode på noen måneder slik at ekstrautgiftene synnliggjøres og dokumenteres. Det gis ikke grunnstønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Men kanskje kan disse utgiftene dekkes etter de reglene som gjelder for stønad til tannbehandling. Det er tannlegen som skal vurdere type tannskade og om hun har rett til å få dekket deler av utgiftene etter reglene i folketrygdloven.

Her finner du Nav`s rundskriv om grunnstøand: Grunnstønad

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter fødselspermisjon

Hei . Har vært i mammaperm og nå gikk permisjonen min ut den 03.02.2017 . Men jeg ble sykemeldt 31.01.2017 og sendt inn del d av sykemelding. Så har jeg fått elektronisk melding på nav at jeg må sende inn sykemelding igjen så arbeidsiver ser det og jeg skulle gjøre det så står det : du kan ikke sende inn elektronisk du står ikke registrert arbeidstaker (hos arbeidsgiver). Hva gjør jeg da ? Har ikke fått beskjed om noe fra arbeidsgiver og har jeg rett på sykepenger da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hadde du foreldrepenger frem til du igjen begynte å jobbe eller skulle begynne i jobb, har du rett til sykepenger uten å først måtte jobbe i 4 uker. Du skal ha sykepenger fra den dagen du skulle begynne å jobbe. Når det gjelder det at du ikke får sendt inn elektronisk melding, er mitt råd at du tar kontakt med Nav for nærmere veiledning. Dette skal iallfall ikke ha betydning for retten til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Slim i lungene?

Har det med lungene eller slim å gjøre? Jeg har tidligere skrevet til deg om feil ct-svar om emfysem. Vil legge til at de første symptomene jeg fikk før jeg ble syk, fikk jeg opp veldig lite slim. Etter det har jeg blitt syk og forkjølet og har veldig tung pust pga. masse slim. Etter å ha blitt bedre igjen har jeg fortsatt problemer av og til. Jeg har tatt Zantac 300 mg i nesten tre år fordi jeg har vært plaget med halsbrann. Jeg bestemte meg for å slutte med zantac og rett etter det ble jeg syk...kan det være reflux? Jeg har spurt min fastlege om å ta gastroskopi.
Jeg har også hatt 3-4 små infeksjoner i tennene i cirka et år og blødd jeg fra tannkjøttet. Kan det også være en årsak til de plagene jeg har hatt og slimet jeg har nå? Jeg sluttet også å røyke samme dag jeg ble forkjølet. Siden leger på Ullevål sykehus sier at lungene mine er helt fine, så jeg vil vite cirka hva kan det være om alt det jeg skrevet?
Takk for hjelpen!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

At lungene dine er fine betyr i praksis ofte at lungetestene og røntgenbildene er normale. At du ble verre etter å ha sluttet med Zantac kan jo bety at du ikke lenger beskyttes mot lekkasje av saltsyre fra magesekken opp gjennom spiserøret, altså reflux som du nevner. Syren kan da komme ned i bronkiene og irritere såpass at det kommer opp mye slim. Gastroskopi eller oppstart med Zanrac igjen kan muligens gi deg en avklaring?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Er det hjertet, lungene eller noe annet?

Jeg er mann på 47 år. Jeg er to ganger abladert. Jeg har også bradykardi. Etter siste ablasjon syns jeg at pusten er forandret. Det er mer slitsomt å puste. Trening og selv lett fysisk aktivitet er blitt et ork. Jeg får fortere melkesyre i lår og armer, og jeg har smerter i høyre side rett under høyre bryst. Ca 6 mnd. etter siste ablasjon ble det oppdaget en oppklaring på røntgen av midtre høyre lungelapp. Jeg har vært i flere CT etter det, og oppklaringen har ikke forandret seg. Spirometri viser noe redusert volum i utpust, men det mener jeg at jeg hadde før alt dette skjedde og. Jeg ble sjekket for astma flere år før jeg fikk atrieflimmer. Det er 1 1/2 år siden oppklaringen ble oppdaget og 2 år siden siste ablasjon. Jeg syns ting tar veldig lang tid. Det er tatt to biopsier som ikke kunne gi svar, og nå vurderes det å ta vevsprøve (dette er noe de helst ikke vil), men først skal magesyra sjekkes for å se om dette kan komme fra magesyre. I de siste årene så har jeg også blitt plaget med frostfølelse som jeg ikke får gjort noe med, og en følelse av å være småsyk hele tiden. Klarer jeg å "tvinge" meg på trening eller går en rask tur så kjennes det nesten ut som influensa etterpå. Jeg har tatt 3 Holter- registreringer etter siste ablasjon og de er greie. Jeg har ikke blitt sjekket opp på noen annen måte av kardiolog. Jeg har hatt et par korte perioder med flimmer, og i fjor hadde jeg lange perioder med ekstraslag. Etter siste ablasjon ble jeg fortalt at den ene lungevenen var blitt litt innsnevret etter første ablasjon. Har dere noen forslag til hva jeg burde gjøre for å finne ut av plagene mine? Burde jeg sjekkes for innsnevring i lungevene. Kan dette være årsaken? Jeg har tidligere bristet et ribbein i problemområdet. Kan det forårsake noen problemer?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg kan dessverre ikke gå detaljert inn på enkelttilfeller her. Det du forteller viser at dette kan være komplisert å finne ut av noen ganger. Det forekommer oftere at man ikke får gode nok biopsier ved bronkoskopi, og da vil man overveie biopsi tatt gjennom brystveggen under veiledning av røntgen eller ultralyd. Hvis forandringene i lungen ikke viser tegn til videre utvikling vil man nok vurdere det opp mot mulige komplikasjoner ved et slikt inngrep.

Sykdomsfølelsen du plages med er nok også ganske uspesifikk. Det er ikke alltid så enkelt å finne ut av slikt, men vanligvis vil man sjekke for mulig infeksjon i kroppen, alternativt annen type reaksjon fra immunapparatet. Spørsmålet blir jo ofte om disse symptomene skriver seg fra det du allerede har omtalt, eller om det er noe helt annet som ligger bak. Og da må man gjerne i gang med mer omfattende utredning. Muligens er det noe du allerede har startet med, og det tar ofte tid. Om din reduserte fysiske form skyldes hjertet eller lunger kan man ofte finne ut av ved belastningstester hvor både hjertet og lunge belastes under anstrengelse.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Forskjell på kileoperasjon og lobektomi ved lungeoperasjon

Når det oppdages en tumor i en lunge og den skal fjernes. Hva er forskjellen på en kileoperasjon og fjerning av en lungelapp? Kan fjerning av lungelapp gjøres via kikkhull? Hva er den vanskeligste operasjon, kile eller fjerning av en lungelapp?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

En kileoperasjon innebærer fjernelse av bare en del (en kileformet del) av en lungelapp. Da bevares mest mulig friskt lungevev. En fjerning av en lungelapp (lobektomi) betyr fjernelse av en hel lapp, og er i praksis en større operasjon og får større betydning for lungefunksjonen etterpå. Jeg er ikke kirurg, men vet at det i dag gjøres operasjoner gjennom kikkehull også når det gjelder lunger. Men hvilken type operasjon som velges, er nok noe kirurgen må avgjøre i hvert enkelt tilfelle. Hva som er vanskeligst skal jeg heller ikke uttale meg om, bortsett fra at de erfarne kirurger som gjør slike operasjoner nok alltid vil foreta den operasjonen som gagner pasienten mest. I praksis vil det si at man fjerner minst mulig lungevev, men at man samtidig fjerner tilstrekkelig slik at man får med hele svulsten.

Lunge

Forskjellen på emfysem og lungefibrose

Jeg har fått diagnosen lungeemfysem, men har ikke klart for meg hva forskjellen mellom lungefibrose og lungeemfysem er. På LHL-siden skrives det om fibrose og kols men lite om lungeemfysem. Kan du gi en god forklaring på forskjellen?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungeemfysem består i tap av lungevev, oftest i forbindelse med kolsutvikling. Det oppstår ved at skadelig påvirkning av lungen bidrar til at lungeblærer blir ødelagt slik at det faktisk skjer en reduksjon av mengden aktivt lungevev. Hvis dette skjer i større omfang, kan det gå ut over oksygenopptaket fra lungen. Det medfører at man kan bli mer kortpustet ved anstrengelser.

Lungefibrose består i at det dannes arrvev i lungene. Ofte oppstår lungefibrose som ledd i revmatisk bindevevssykdom, andre ganger uten kjent årsak. Det kan medføre en fortykkelse av lungeblærene slik at oksygenet vanskeligere kommer over i blodet. I tillegg ses ofte en viss skrumpning av lungene. Også her blir resultatet at man kan bli mer kortpustet ved selv små fysiske anstrengelser.

Begge tilstander affiserer vanligvis begge lunger, men det er både helt lette tilfeller og mer alvorlige grader av disse tilstandene.

Håper dette var litt forståelig.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Redd for nye astmaanfall

Eg er redd for at eg kan få meg eit astmaanfall, det er pga stress som utløyser det, og det samme gjer råluft og kulde. Kva skal eg gjera då? Eg tek jo 3 sortar astmamedisinar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. februar 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er vanlig at en astma kan svinge noe i forbindelse med at man utsettes for forskjellige typer påvirkninger. Det viktigste er å bruke medisinene regelmessig slik legen har anvist. I tillegg må man ta anfallsmedisin (hurtigvirkende spray eller pulver) når det oppstår tegn til forverring, eventuelt før man skal utsette seg for ting som man vet kan medføre forverring av astmaen. Legen din må legge en plan sammen med deg når det gjelder bruk av medisinene når pusten varierer mye.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Pustevansker og sykehusinnleggelser

Min mann har kols. 2 ganger 11.11.16 og 27.01.17 har han fått pustevansker. Inn på sykehus i ambulanse. Ved ankomst nær døden, i følge sykehuslegen. Ingen har hørt om lignende tilfelle på sykehuset. Finner ikke noen feil med hjerte eller årer. Hva kan det være. Har dere hørt om noe lignende

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 02. februar 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det kan være flere ulike årsaker til at en med kols opplever  pustevansker. Hvis du har mulighet til å ta kontakt med kolslinjen på tlfnr 800 89 333 så kan vi ta en mer utdypende samtale anngående disse situasjonene. Åpen tlf linje mandag til fredag kl 12 - 15.

Mvh Hilde