Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Sykdomsforverring av hva da?

Hva er de vanligste tegn og symptomer på sykdommer og skader og gjenkjenne sykdomsforverring?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 08. desember 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er litt vanskelig å svare konkret på et så stort tema. Fint hvis du tar kontakt på kolslinjens tlf 800 89 333, så kan vi ta en mer utdypende samtale.

Mvh Hilde

Rettigheter

Sykepenger og AFP

Om man nå overskrider 52 sykemeldings uker før 62 år,men forsetter å jobbe etter 62 år. Kan man likevel oppnå AFP. Hvor lenge må mann jobbe da.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. desember 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor gjelder dette: De siste tre årene før uttak kan du ikke ha mer enn 52 uker til sammen med 100 prosent sykepenger. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Har du det må du gjennoppta arbeidet minst 20 % og jobbe så lenge at du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse siste tre år.

I offentlig sektor gjelder dette: Du må være i lønnet arbeid dagen før du mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Økonomisk sosialhjelp

Hei. Uføretrygdet, mottar både grunn og hjelpestønad . p.g.a Høye boutgifter har vedkommende søkt om supplerende hjelp til livsopphold og husleie. Nav har i sin beregning tatt grunn og hjelpestønad som inntekt, er dette riktig? på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. desember 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i rundskrivet til lov om sosialetjenester i arbeids- og veldferdsforvaltningen:

Ytelser som er ment å dekke særlige kostnader, for eksempel til dekning av utgifter knyttet til sykdom eller funksjonshemming eller materiell i forbindelse med utdanning, skal kun tas med som inntekt i stønadsberegningen i den utstrekning den økonomiske stønaden er ment å dekke samme formål

Grunnstønad er innvilget til dekning av utgifter knyttet til sykdom og skal derfor ikke regnes som inntekt. Men kan tas hensyn til om det søkes om økonomisk sosialhjelp for å dekke de samme utgiftene.

Hjelpestønad er innvilget for å betale for privat pleie/tilsyn. Jeg mener derfor at heller ikke hjelpestønad skal regnes som inntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Kjøttallergi

Hei. Kan jeg testes for kjøttallergi (alpha gal) hos fastlege, eller må jeg be om å henvises noe spesielt sted? Lurer på om jeg kan ha fått det i forbindelse med flåttbitt. Har fått påvist borrelia i blod. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 07. desember 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Kjøttallergi forårsaket av flåttbitt forekommer.

Allergiene arter seg vanligvis ved at man får kraftid allergisk reaksjon ved hard fysisk aktivitet etter inntak av rødt kjøtt.

Gjennom blodpørve kan positiv IgE på Alpha gal påvises. Om fastlegen kan gjøre det avhenger nok av om vedkommende er kjent med prosedyrene for utredning av denne relativt skjeldne formen for allergi. Begynn likevel hos fastlege og be evt om henvisning til spesialist om nøvendig, eksempelvis til allergologsik poliklinikk på et av de større sykehusene.

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar

Vondt i skulderblader, vekttap og kvalme

Plages til tider med vondt i mellom skulderblada, dette har vært i flere år. Har hatt vektap i høst på 7 kg uten å gjort noe som helst for å gå ned, har til tider (som er altfor ofte) mindre matlyst. Føler meg kvalm ofte, særlig etter matinntak. Kan dette ha en sammenheng? Jeg er ikke akkurat den som springer ned legedørene.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! I dette tilfellet synes jeg absolutt at du bør ta en tur til legen for en undersøkelse med blodprøver. Du er ung kvinne, så sjansen for at smerter mellom skulderbladene skal være hjertesykdom er heldigvis liten, uansett så synes jeg at du bør få en vurdering. Vekttap på 7 kilo uten grunn og stadig kvalme bør helt klart undersøkes.

Hjerte/kar

Kan neseblødninger være bieffekt av høyt blodtrykk?

Har vært forkjølet i over 8 dager, og blodtrykket er målt til 180/110. Kan neseblødninger være en bieffekt?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Når du har en infeksjon og kanskje ubehag/smerter/irritsjon/hoste med mer. så kan blodtrykket stige midlertidig. Høyt blodtrykk kan øke sannsynligheten for neseblødning, som jo selvsagt også kan skyldes irritasjon i nesen. Jeg vil anbefale at du kontrollerer blodtrykket flere ganger, helst på en systematisk måte (f.eks morgen, middag, kveld, tre dager på rad). Dersom du har høyt gjennomsnitt på målingene så bør du bestille time hos lege for å vurdere medisiner.

Hjerte/kar

Sammentrekning i halsen ved selo zok, symptomer som ved nøtteallergi

Startet i dag med 50 mg Selo-zok og får etter et par timer sammentrekninger i halsen på samme måte som når jeg spiser nøtter (nøtteallergi). Bør jeg seponere med.?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Ja, dersom du oppplever en mulig allergisk reaksjon så bør du avslutte selo zok og diskutere saken med legen din.

Hjerte/kar

Ekstraslag eller atrieflimmer

Hva er de viktigste symptomene for å skille ekstraslag og atrieflimmer?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Dette kan være vanskelig å skille fra hverandre ut fra symptomer. Mange kan ha både atrieflimmer og ekstraslag uten å merke noe som helst, mens andre kan merke ekstraslag og flimmeranfall (særlig dersom pulsfrekvensen er høy) godt. En sikker diagnose får man kun ved å ta EKG under anfall.

Når dette er sagt, så vil man i mange tilfeller kunne skille tilstandene fra hverandre ved å ta pulsen. Ved ekstraslag så har man en regelmessig "grunnrytme", mens ved atrieflimmer så er alt "hulter til bulter".

Hjerte/kar

Medisiner, lavt blodtrykk og svimmelhet. ICD.

Etter imlantering av ICD går jeg på 1.5mg Emconcor og 2.5mg Ramipril. Blir svimmel bare jeg går opp en trapp. BT på ca. 80/50. Må kutte ut noe av medisinen?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 07. desember 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Ja hvis du har så lavt blodtrykk og blir svimmel så bør du trappe ned på medisinen. Det mest naturlige kan være å halvere ramipril, men dette må du evt. gjøre i samarbeid med din faste lege.

Lunge

Skremmende astmaanfall

Anfall der en ikke får puste ut. Kommer uten forvarsel, ved hoste, forkjølelse, oppkast og flere andre ting. Skremmende å se på. Gir seg som oftest med Ventoline i kammer. Det kan fort utvikle seg alvorlig hvis ikke medisinene ligger klar så de bli tatt øyeblikkelig. Personen har astma, og går på topp forebyggende medisinering.

Vanlige astmaanfall har mye hvesing og piping. Men når dette kommer helt akutt og personen straks får stoppet det med medisiner, opplever vi ofte at det ikke høres astmalyder. Hva er da dette?

Det er vanskelig å bli forstått av helsepersonell da det ikke følger det klassiske mønsteret med gradvis tettere og piping i brystet. Det er bare en gang anfallet er registrert av helsepersonell og det var på legevakt, der det ble gitt surstoff, adrenalin og diverse i sprøyte, inhalasjon og intravenøs. Som pårørende er dette veldig vanskelig. Jeg går i konstant angst for at personen skal få nye anfall, samtidig som jeg ikke vet hvor alvorlig jeg skal ta dem. Det er opptil flere slike anfall i måneden.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. desember 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Du beskriver en situasjon som er sjelden, men som absolutt forekommer ved astma. Det kan utvikle seg alvorlige anfall, og piping i brystet er ingen god indikator her. Det kan noen ganger bli så tett at pipingen ikke kommer frem, blant annet ses dette noen ganger hos barn.

Ut fra den situasjonen du beskriver hvor god forebyggende behandling ikke gir god nok beskyttelse mot alvorlige anfall, synes jeg det er grunn til å be om en spesialistutredning ved lungepoliklinikken på sykehus. Det kan være snakk om en spesialvariant av astma, og det trengs ekspertise for nærmere utredning av dette.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem