Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling

Jeg har brukt mange sterke medisiner over flere år. Noen av dem gir meg blandt annet munntørrhet. Min tannlege lurer på om noen av disse kan ha påført meg mere slitasje både på tannkjøttet og tannemaljen. Jeg må nå bytte en tann pga dette. Er dette noe jeg kan få refundert?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ved munntørrhet gjelder dette: Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der behandler kan påvise at hyposalivasjon har medført økt kariesaktivitet, og at dette har ført til skade på tenner med vesentlig forringelse av tannhelsen. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. 

Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar

Hjertebank og høyt blodtrykk

Våknet kl. 05 i morges med veldig bankende hjerte. Det ga seg ikke og gikk og målte blodtrykket til overtrykk 200 og det under til 130. Målte flere ganger og det lå ca. det samme. Ingen smerter. Etter ca. 2 timer var trykket normalt 140/80. Hva kan det komme av og er det farlig?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det kan virke som om det har vært en form for stress som har ført til det høye blodtrykket. Hvis dette ikke opptrer igjen og nå altså har normalisert seg, ville jeg ikke brydd meg om det. Eventuelt sjekke hjerterytmen for å utelukke flimmer som årsak til hjertebanken du opplevde.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Hodepine av astmaspray

Hei. Kan må få hodepine av å gå på en tom astmamedisin? Bruker Inuxair spray morgen og kveld og boksen har nok vært tom noen dager uten at jeg oppdaga det. Har vært veldig tung i hodet de siste dagene, men ikke kjent meg tett, kan det ha en sammenheng?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg har ikke noe sikkert svar på dette. Det er kjent at medisinen kan gi hodepine som bivirkning, men hvis det ikke kommer noe ut av sprayboksen fordi den er tom er det neppe en bivirkning av medikamentet. Trolig har hodepinen en annen årsak.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Blodig oppspytt ved lungebetennelse

Hei 😊Jeg har lungebetennelse og startet opp med penicillin som ser ut til å ha effekt. Men jeg har blodig ekspektorat som gjør meg litt engstelig. Er det normalt? Mvh

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Blodig oppspytt kan forekomme ved lungebetennelse, men er ikke så vanlig. I slike tilfeller vil det vanligvis være lurt å ta et røntgenbilde av lungene, eventuelt CT, for å sjekke nærmere. På den annen side kan langvarig og hard hoste også kunne gi små blødninger i slimhinnen og dermed gi blod i ekspektoratet. Bruk av blodfortynnende midler øker også sjansen for slike hendelser. Men uansett er det nok lurt å sjekke dette nærmere.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Grunnstønad

Hei 100% uføretrygdet med kols, epilepsi og mat allergi.Mottar både grunn og hjelpestønad (1 sats).blodprøver har nylig påvist glutenintoleranse .Har man krav på noe ytelse eller økt sats? på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For personer over 18 år er det kun en sats på hjelpestønad. Har du fått diagnosen cøliaki har du krav på grunnstønad sats 4. Du har allerede sats 1. Det betyr at du kan ha krav på sats 5. Har du non-cøliaki glutenintoleranse, gjelder det samme.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Lunge, Rettigheter

Økonomiske problemer på grunn av inntektsbortfall

Hei. Jeg er lungesyk og har nå hatt ett hjerteinfarkt. Jeg fikk for en tid siden redusert stilling på arbeidsplassen pga omstruktureringer, gikk fra 100% til 60% stilling. Jeg har tatt ekstravakter for å fylle opp til 100%, Men nå som jeg ikke får mer enn de 60% i sykepenger, sliter jeg økonomisk, og situasjonen går mot kritisk, risikerer å miste bopel feks. Mitt spørsmål er: finnes det økonomisk bistand som man kan søke om, hos LHL eller andre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ingen stønadsordninger som kan hjelpe deg i den situasjonen som du er i nå. Av offentlige stønadsordninger er økonomisk sosiahjelp mest nærliggende ordning. Se:  sosialhjelp

Hvis du sliter med å betale å betale avdrag og renter på lån, bør du kontakte banken slik at de kan vurdere om du en periode skal få betalingsutsettelse eller avdragsfrihet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Elektrisk fotvarmer og varmepute med pacemaker

Fikk satt inn pacemaker i slutten av november. Kan jeg bruke den elektriske fotvarmeren jeg fikk til jul? Hva med elektrisk varmepute.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det skal gå bra å bruke fotvarmer. Varmepute er også greit, men må ikke legges rett på pacemakeren.

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Forebygging av kols

Hei!
Har fått diagnose lett kols og ønsker et opphold på kursted enten Røros eller LHL- sykehuset Gardermoen men min fastlege mener at jeg ikke er syk nok for et opphold for å kunne få litt mer info. Jeg fungerer veldig bra men trenger noe info for og kunne forebygge!
På forhånd takk!

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 10. januar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

De viktigste forebyggende tiltak ved kols, er både medikamentell og ikke-medikamentell. Når det gjelder første punkt, er det å få individuelt tilpasset medisiner som tas på riktig måte og til de tidspunktene som legen har skrevet. Om du ikke har fått sjekket inhalasjonsteknikken din, bør du gjøre det hos legen eller på apoteket.

De viktigste ikke-medikamentelle tiltakene er røykeslutt, fysisk aktivitet og et sunt kosthold.
Informasjon om disse temaene finner du på LHL sine nettsider.Trening og kolsrøykeslutt, kosthold og kols.

Om du melder deg inn i LHL, vil du kunne delta på kurs, samlinger, temakvelder, trimgrupper mm. i lokallaget ditt.

Som medlem kan du også benytte deg av vår rådgivningstjeneste på telefon.

Håper du finner vedlagt informasjon nyttig med tanke på å leve best mulig med din kols framover.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

 

Hjerte/kar

Hjerneslag, residiv

Jeg har hatt 4 hjerneslag, 2stk feilbehandling og 2stk med trombolysebehandling. Hvorfor er ikke helsevesenet mer opptatt av å lese pasientjournalen da det er skrevet og dokumentert at man lett kan få nye slag etter første hjerneslag?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 10. januar 2019
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Omtrent en fjerdedel av de som får hjerneslag, har tidligere gjennomgått hjerneslag. Det er derfor viktig i akuttfasen å kartlegge risikofaktorer og igangsette tiltak for å forebygge nye slag. Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atriflimmer, røyking, innsnevring av halspulsårer (carotisstenoser) og diabetes er årsaken til mer enn 80% av alle hjerneslag. Det er derfor avgjørende at disse faktorene tas tak i og følges opp. Blodtrykket må reguleres og kontrolleres regelmessig, og for menn i din alder bør det ligge under 140/90. Statiner (kolesterolsenkende medisiner) anbefales brukt av alle etter gjennomgått hjerneslag. Atrieflimmer skal behandles med antikoagulsjon ("blodfortynnende"). Diabetes må reguleres, og selvfølgelig må røykes legges vekk.

Selv om alle tiltak følges, kan man ikke utelukke at det oppstår nye hjerneslag. Ved fleregangs slag er man opptatt av å gjøre nye kartlegginger, er noe oversett?

Om du har opplevd feilbehandling av hjerneslag, så kan det være grunnlag for å klage på behandlingen. Du kan ta kontakt med pasientombud for å få råd.

mvh
Marita, LHL

Hjerte/kar

Pacemaker og pulsklokker

pacemaker og aktvitetsklokke Jeg har hatt pacemaker i ca. 12 år og lurer på om jeg kan bruke alle slags aktivitetsklokker eller om noen er bedre enn andre. Jeg har hatt Fitbit tidligere uten merkbare problemer. oSiden høsten 2018 har 2 klokker bare stoppet å virke. Mistenker en sammenheng?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. januar 2019
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Pacemakere og pulsklokker skal ikke kunne påvirke hverandre. Begge sender ut såpass svak stråling at det ikke er skal være mulig å påvirke funksjonen til den andre.

Mvh

Wasim Zahid