Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Kosthold

Reker og kolesterol

Påvirker reker og skalldyr kolesterolet?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 25. oktober 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Reker, kamskjell, kreps m.m. inneholder en del kolesterol. I 100 gram reker er det f.eks. omtrent like mye kolesterol som et halvt egg. Kolesterol i mat øker kolesterolet i blodet litt, men hvor mye kolesterolet øker varierer mye fra person til person. Om lag halvparten av kolesterolet i mat tas opp i blodet. Når man spiser mer kolesterol vil leveren produsere mindre kolesterol, noe som beskytter mot å få for høyt kolesterol i blodet. Dette varierer også mye fra person til person. 

Det som betyr mest for blod-kolesterolverdiene er uansett mettet fett (øker) og flerumettet fett (senker), noe skalldyr har veldig lite av. Men dersom du har en arvelig sykdom som gir høyt kolesterol (les mer på våre nettsider om Familiær hyperkolesterolemi) må du kanskje ta hensyn også til kolesterolet du spiser. 

Hjerte/kar

Lavere diastolisktrykk med alderen

Hei! Jeg lurer på hvorfor det diastoliske trykket blir lavere med aldring, og hvilken sammenheng dette har med elastisiteten til aorta og andre store arterier? :)

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 24. oktober 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Blodtrykket angis gjerne med to verdier. Feks 120/80 og uttales "120 over 80". Det første tallet (i dette eksempelet 120) er trykket i blodårene under "systolen". Det vil si den fasen der hjertet pumper. Det andre tallet angir trykket i blodårene under "diastolen", dvs i den fasen der hjertet slapper av. Det diastoliske trykket påvirkes blant annet av hvor elastisk aorta og andre store arterier er.

Med alderen sees gjerne en økning av det systoliske trykket og en reduksjon av det diastoliske trykket. Man tror dette skyldes at aorta og andre store arterier blir stivere med alderen og i mindre grad klarer å regulere det diastoliske trykket.

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Rett til sykepenger etter permisjon?

Hei. Permisjonen min gikk ut 14 okt og jeg ble sykemeldt fra 15 okt. Har jeg rett på sykepenger? Leser noe fra 2011 der det står at jeg ikke har rett på sykepenger før jeg har jobbet i 14 dager. Stemmer dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Rett til sykepenger bortfaller når innvilget ulønnet permisjon varer mer enn 14 dager. Når du begynner i arbeid igjen, må du ha vært i arbeid i fire uker for å ha rett til sykepenger. Har permisjonen vart mindre enn en måned kan du allikevel ha rett til sykepenger. Men da først fra dag 15 og med 65 % av sykepengegrunnlaget. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge

Mulige årsaker til forverring av astma

Hei Olav Kåre.
Kan sorg, stress, kulde, rå luft og forureining utløysa astmaanfall?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. oktober 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ja, det er riktig at astmaen kan bli noe verre pga disse tingene du nevner. Men det er individuelt hvor følsom man er for dette.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Trett på grunn av astmamedisiner?

Eg vert jo ukonsentrert både heima og på arbeid pga det.Også lyt eg setja meg å ta meg 5-10 minuttar pga det. Eg er jo vorte friteken frå bilane pga astmaen,for eg vert så fort trøytt pga det. Kan eg verta trøytt og sliten pga dei astmamedisinane mine då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. oktober 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Astmamedisiner gir sjelden følelse av tretthet, selv om det aldri helt kan utelukkes. Oftere er det dårlig søvnkvalitet eller ufullstendig kontroll på astmaen som er årsaken.

Vanligste bivirkninger av astmamedisiner er hjertebank, uro og hodepine, i begynnelsen også noe skjelving på hendene. Problemer med sår hals er heller ikke helt uvanlig. Men dette opptrer jo ikke hos alle, men et fåtall personer som bruker medisinene.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Rettigheter

Kan jeg gå sykemeldt frem til uttak av pensjon ved 62 år?

Kan man gå sykemeldt hel til man går av ved fylte 62 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

De vanlige reglene for sykepenger gjelder frem til fylte 67 år. Utløper sykepengene før du blir 62 år, kan du ha rett til fortsatt sykemelding eller permisjon fra arbeidsgiver. Men om du planlegger å ta ut AFP, er regelen at du i de siste tre årene før uttak ikke kan ha mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Har du det må du gjennoppta arbeidet minst 20 % og jobbe så lenge at du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse siste tre år. Dette gjelder for AFP i privat sektor.

I offentlig sektor gjelder dette: Du må være i lønnet arbeid dagen før du mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Når det gjelder uttak av tidlig pensjon i folketrygden (alderspensjon), påvirker ikke en sykemelding dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Behandling av fiskeallergi

Finnes det medisin/behandling mot fiskeallergi?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 21. oktober 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Eneste behandling av allergi er å unngå det man ikke tåler. Men det er noen med fiskeallergi som tåler visse typer fisk selv om de reagerer på f.eks. torsk. Man kan også utvikle toleranse overfor noe man er allergisk overfor, dvs vokse av seg allergiene. En allergidiagose bør derfor evalueres med jevne mellomrom. Spesielt små barn bør følges opp for å se om de utvikler toleranse.

Mer om allergi mot fisk her

Dersom du har lette symptomer kan antihistamintabletter dempe reaksjonen.

Men en "kvik fiks" behandling som fjerner allergeien finns deverre ikke.

Lykke til. Hilsen Helle

 

Allergi

Bruk av Epipen

Hei, dattereren vår er allergisk mot peanøtter, melkeprotein, egg og soya. Barnehagen etterspør opplæring i bruk av Epipen. Finnes det?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 20. oktober 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Så fint at barnehagen vil ha god opplæring. Dere kan kontakte helsesøster og spørre om hun kan gi opplæring for de barnehageansatte. Da får de trent sammen med en som kan å sette sprøyter. Produsent at EpiPen vil på forespørsel sikkert gi "dummies" dvs sprøyter til å øve med uten medisin og nål.

På nettet ligger det også instruksjonsvideoer dersom det er aktuelt.

Vi i LHL har utabeidet et faktaark og et skjema til bruk i barnehager for barn med matallergi. Legger ed det her om det er av interessse.

Lykke til, hilsen Helle

Blod i urinen

i vanlig god form, plutselig blod i urinen og urinen er lys rød.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 19. oktober 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Synlig blod i urinen er ikke helt uvanlig. Årsaken er ofte ufarlig, men dette må uansett sjekkes grundig ut. Jeg vil anbefale at du bestiller en snarlig time hos fastlegen, så vil hun sørge for at du får gjort de nødvendige undersøkelsene av urinveier mm.

Hjerte/kar

Funn på hjemme-EKG

Hei. Har vært utredet for hjertesykdom og fått bekreftet anfallsvis artrieflimmer. Septum på hjerte målt til 14 mm og påvist aortainsuffisiens men ikke farlig. Jeg blir tungpustet da jeg i enkelte litt stressa situasjoner kommer opp i puls på 100-120. Går på Eliquis 5 mg , Cozaar 25 mg for essensiell primær hypertensjon. Medisiner fungerer ok.

Men lurer på en ting. Siden det ikke er lett å påvise tungpust og årsak så kjøpte jeg av en legestudent et håndholdt ECG Monitor Model MD 100B. Dette er et apparat leger bruker ved hjemmebesøk. Jeg har fått god info om bruk og her kommer spørsmålet: Jeg får når jeg blir tungpustet opp meldingen "Suspected Early Beat" og en meget uryddig hjerterytme. Har målt opp til 90 sek med dette. Når jeg setter meg ned så roer alt seg. Noen formening om dette er noe å bry seg om?

Mvh en som støtter LHL fast og oppfordrer andre til å gjøre det samme

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 19. oktober 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Så spennende at du har fått tak i et eget hjemme-EKG instrument. Når du skal bruke dette så er det selvst viktig at du "beholder den gode  roen" når du får opp ulike fenomener på skjermen. Det meste er heldigvis ufarlig. Ved tvil antar jeg at du kan gjøre opptak og ta med til legen din for en gjennomgang? "suspected early beat" høres ut som et såkalt "ekstraslag". Slike er i utgangspunktet ufarlige, men hos enkelte kan ekstraslagene komme ganske hyppig i perioder slik at rytmen oppleves uregelmessig.

Du beskriver ellers en meget uryddig hjerterytme som forsvinner når du setter deg ned. EKG apparater er ganske beheftet med såkalt "støy"/forstyrrelser hvis man ikke er "musestille". Støy kan alstå være en mulig forklaring på fenoment du beskriver, dersom det ikke kommer også i hvile. Du beskriver forøvrig at du er tungpustet når du får opp den uryddige rytmen, og det kan tenkes at det du beskriver er anfall med rask atrieflimmer. Det er imidlertid litt pussig at dette går over med en gang du setter deg ned. Vil anbefale at du tar med deg opptaken til fastlegen din for en gjennomgang.