Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Kosthold ved ulike sykdommer

Hei. Anbefaling av mat når man har følgende sykdommer. Lav stoffskifte, kostregulert diabetes, spiserørebrokk, urinsyre. Har dessuten irritert tarm. Osteoporose, lav bentetthet men på normalen. Er en voksen dame. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 26. mai 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, ditt tilfelle er såpass sammensatt at det vil være svært viktig for deg å få hjelp fra en klinisk ernæringsfysiolog. De er autorisert helsepersonell og er eksperter på kosthold ved sykdom. Ta kontakt med fastlege om det er noen du kan henvises til.

Hjerte/kar

Lang QT-tid og medisiner.

Kjære hjertespesialist! Jeg opplevde i oktober en hjertearytmi hvor pulsen var rask, uregelmessig i ca 1.min. Dette skjedde to ganger på 10 dager. Jeg selvseponerte da cipralex 5 mg som jeg hadde brukt i 5 år pga panikkanfall/angst/depresjon. I ettertid leste jeg at escitalopram kan gi lang QT-tid og jeg var glad jeg hadde seponert den. I april smeller det og jeg blir sengeliggende med angst/panikkanfall/konstant uro. Blir sykmeldt. Forsøker å håntere dette uten antidepressiv, men må gi opp etter seks uker. Starter på 25 mg setralin, øker til 37,5 og får legen til å ta EKG for QT-tidsjekk. Legen sier at korrigert qt-tid er 45 hos meg ( kvinne) og at øvre grense er 47. Puls var 88 da EKG ble tatt. Ukorrigert var QT-tid 37. For meg er det rimelig kort mellom 45 og 47..! Hva gjør jeg videre? Skal jeg ta ny EKG hvis jeg må øke setralindosen til 50 mg ( noe jeg håper jeg slipper)? Jeg tar 25 mg metoprolol mot takykardi. Har lest at dette kan kombineres med setralin. Gir metoprolol lang QT-tid? Jeg har gjort mykokardscintigrafi uten unormale funn i 2014. Påvist VES ( flest) og sves ( mindre av) i flere 24 timers EKG. Ultralyd av hjertet fint i 2014. Hilsen halvgammel dame (41 år)

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. mai 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Lang QT-syndrom er en sjelden tilstand. Den kan være arvelig eller ervervet. Gentester kan si noe om du har lang QT-syndrom eller ikke. Syndromet kan gi en spesiell hjerterytmeforstyrrelse som heter "torsades de pointes". Pasienten kan kjenne hjertebank, svimmelhet, besvimelse og i verste fall hjertestans. Enkelte medikamenter kan forverre lang QT-tid og pasienter med lang QT-syndrom må holde seg unna disse medikamentene.

Du fikk en episode med uregelmessig og rask puls da du gikk på Cipralex. Men vi vet jo faktisk ikke om cipralexen ga deg lang QT-tid, eller om den episoden du hadde var "torsades de pointes". Det kan ha vært en eller annen uskyldig hjerterytmeforstyrrelse, noe som er langt vanligere.

Sertralin er vist å øke QT-tid hos noen pasienter. Ved doseøkning kan du gått ta et nytt EKG og sjekke om QT-tiden har økt ytterligere. Metoprolol er trygt med tanke på QT-tid.

Til slutt vil seg si at dersom du er bekymret for at du har lang QT-syndrom, bør du snakke med legen din om dette og få deg utredet for det.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Målt høyt blodtrykk

Målt lavest blodtrykk på 187/138 i dag. Vekt 82, høyde 172. Født 1966. Føler meg frisk. Er i arbeid. Trener litt. Spiser normalt brødskivemat, litt middag. BHT bekymret. Hvorfor?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. mai 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Grunnen til at legen din er bekymret er at dette er en altfor høy verdi. Vi vet at høyt blodtrykk øker faren for hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresvikt. Derfor er det viktig å få det regulert.

Du må sjekkes videre. Legen må få klarhet i om dette kun var et engangstilfelle, eller om du går rundt med høyt blodtrykk hele tiden. Det kan være en god ide å gjøre 24-timers blodtrykksmåling.

Det er viktig at dere følger opp dette.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Spasmeangina og narkose

Hei, jeg har spasmeangina og lurer på om anestesti er farlig for oss som har det. Har søkt om slankeoperasjon og fått høre at jeg kan få et massivt hjerteinnfarkt på bordet eller etter operasjonen. Stemmer dette ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. mai 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er sett tilfeller hvor pasienter har fått infarkter under narkose, og hvor senere undersøkelser har vist at årsaken var spasmer i hjertekransårene.

Men at du har spasmeangina kan ikke alene utelukke deg fra operasjon. Hvis narkoselegen på forhånd vet at du har spasmeangina, kan hun eller han gi deg spesielle medisiner i forkant av, under og etter operasjonen slik at det ikke oppstår noen komplikasjoner. Snakk med legene dine om dette.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Flere angiografier og stenter

Hei. Min kone (43 år) fikk hjerteinfarkt april 2015. Hun fikk lagt inn en stent da. Etter 6 uker ble det utført en ny angiografi som en etterkontroll (hun har Von Willebrand og arvelig arteriosklerose). De mente da at alt var bra. Hun var veldig dårlig i flere mnd etter infarktet. sliten, blek og svimmel. Hun klarte knapt å gå 50 m. Legene mente det var angst. Etter en EKG styrketest ble hun veldig dårlig i mange uker, og ble innkalt til ny angiografi med stent. Hun ble mye bedre etter dette.

Men nå etter nok en EKG styrketest skal hun ta en ny angiografi pga de fant noe på resultatene. Hun fullførte ikke styrkeprøven. Dette blir 4. angiografi på 13 mnd. Er bare så merkelig at det ikke ble oppdaget hva som er trangt ved de tidligere angiografiundersøkelsene.

Kan arvelig arteriosklereose utvikle seg så raskt ? Dette tærer på nervene.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. mai 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er vanskelig for meg å si hvorfor din kone må gjennom stadig nye angiografier. Arteriosklerose utvikler seg nok ikke så raskt. Det kan heller hende at spesialistene hele tiden har sett de trange partiene, men ikke vurdert dem til å være av betydning. Men påfølgende sykkeltester har vist at de likevel har vært av betydning, og derfor har de måttet gå inn igjen å stente på nytt. Iblant kan det også hende at nye trange partier danner seg i relasjon til stenter, og da kan de komme relativt raskt.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Tungpust og aortainsuffisiens

Høsten 2013 fikk jeg satt inn et stent, hadde ustabil angina. Gledet meg til å slutte med Plavix, da jeg fikk alle de bivirkningene dette medikamentet kan gi. Regnet med at da ville formen bli mye bedre. Hadde ingen symptomer på hjerteproblemer i forkant, bortsett fra at jeg var veldig sliten, ble tungpust ved den minste fysiske aktivitet. Normalt kolesterol, normalt blodtrykk ikke overvektig. Da jeg ikke ble bedre, var jeg hos en hjertelege på Aleris, som konstaterte at jeg hadde en liten aortainsuffisiens, parallelt med septum, når ca 2 - 3 cm ned i ventrikkelen, PTH er ca 800 ms. Kan dette være årsaken til at formen bare blir verre og verre?

Jeg blir tungpust ved den minste lille anstrengelse, bare av å gå opp til garasjen blir jeg tungpustet og begynner å kaldsvette. Kaldsvetter også veldig når jeg legger hode på puten om kvelden. Hvilken type operasjon foretar man eventuelt dersom det skulle være aktuelt, kikkehull eller bypass?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. mai 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hovedsymptomet ditt er tungpust ved anstrengelse. I tillegg har du slitenhet og kaldsvette.

Dette er symptomer som kan skyldes mange ulike ting. Det er naturlig å tenke på hjertet og lungene, men også andre tilstander må vurderes. Fastlegen din kan gjøre en bred og begynnende vurdering for å se hvilket spor som er mest aktuelt å forfølge videre.

Du forteller at du har fått påvist en liten aortainsuffisiens hos hjertespesialist. Det betyr at du har fått sjekket hjertet med ultralyd. Og siden du ikke nevner andre funn fra undersøkelsen som svekket pumpeevne eller andre klaffefeil, antar jeg at hjertet ditt ellers fungerte normalt.

En aortainsuffisiens kan gi tungpust. Men ikke før den er middels til stor. En liten aortainsuffisiens som du beskriver kan ikke forklare pusteproblemene og kaldsvetten. Sannsynligvis ligger forklaringen et annet sted. Store aortainsuffisienser blir behandlet med åpen operasjon.

Hos noen kan trange årer på hjertet gi tungpust (uten at de får brystsmerter). Du bør diskutere med legen din om det er verdt å undersøke kransårene dine på nytt. Det kan være en god ide å gjøre et arbeids-EKG hos en hjertespesialist først.

Lykke til!

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

CozaarComp og seksuell funskjon.

CozaarComp 50mg/12,5 mg. Har den virkning slik at det blir vanskeligere å gjennomføre sameleie uten bruk av viagra? Viagra har i alle fall bivirkninger med bla.a. antydning til tett nese og sur mage. Jeg er; meget frisk, godt trent, bra BMI og spiser tilpasset Helsedirektoratets råd.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mai 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det fungerer som oftest helt greit å bruke cozaarcomp, men vansker med å gjennomføre samleie er beskrevet som en sjelden/uvanlig bivirkning. Dersom du opplever dette bør du diskutere bytte av medisin med legen. Flott at du lever sunt og holder deg i form!

Hjerte/kar

Hjertepauser og "dunk".

Hei, jeg er en jente på 16 år og har i det siste merket at jeg har fått noen hjertepauser, noen ganger noen "dunk" også. Dette skjer ikke ofte men har skjedd innimellom, I tillegg så har jeg noen få ganger vondt i brystet. Da vi pratet med legen så sa hun at jeg hadde lite Vitamin D, og etter det tok jeg regelmessig vitaminer, men jeg lå nå i senga før jeg skulle sove, og merket den pausen igjen, jeg blir fort redd også. Tusen takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mai 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Det er veldig vanlig å oppleve slike ekstra dunk og fornemmelse av små pauser mellom hjerteslagene. Hos unge jenter som deg skyldes dette etter all sannsynlighet uskyldige "ekstraslag". Slike ekstraslag er noe som alle mennesker har i større eller mindre grad, og mengden ekstraslag kan variere i forskjellige perioder. Dersom du skulle oppleve lengre anfall (flere sekunder/minutter) med plutselig rask puls eller tendens til besvimelse uten grunn, så bør du ta kontakt med lege for videre undersøkelser. Du behøver ikke å bekymre deg for de symptomene du forteller om nå.

Lykke til!

Hjerte/kar

Forskjell i blodtrykk mellom armene.

Bør avvikende blodtrykksmålinger på venstre - henholdsviss høyre arm medisineres? Vet at trykkavvikene kan være tegn på begynnende åreforkalkning. Hvis maks-trykkene som måles ligger under grenseverdiene og min-verdiene 15 mmHg lavere - er det da grunn til bekymring ?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mai 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Jeg synes ikke at du skal bekymre deg veldig for dette, men 15 mmhg i trykk-forskjell mellom armene ved gjentatte målinger (husk at du bør få kontrollert denne forskjellen flere ganger) kan gi mistanke om åreforkalkning og det kan da være aktuelt å henvise deg til videre undersøkelser. Du trenger ikke blodtrykksbehanlding dersom ingen av trykkene er over grenseverdi for blodtrykket (140/90).

Hjerte/kar

Vondt i brystbeinet en tid etter by-pass operasjon.

Hei. Jeg ble bypass operert 10 mars. Er det forsatt normalt å ha litt vondt i brystbeinet ved noen spesielle bevegelser,vridning av overkroppen,snu seg I senga for å ligge på siden,løft på ca 10-20 kg og når jeg nyser? Alt dette ikke store smerter men kjenner det godt.

Så lurer jeg på om jeg kan bruke en massasjemaskin med elektrisk stimulering, nervestimulering? Grunnen til at jeg vil bruke den maskinen er at jeg vil prøve om det hjelper mot restless legs som jeg plages med, i høgre arm også. På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mai 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Vel overstått operasjon. Ja, det er ikke uvanlig å ha ha tidvis ubehag i brystbeinet i noen måneder etter operasjonen. Slik du beskriver det høres det ut som om det er operasjonssituasjonen som er årsaken, og ikke hjertet. Dersom du er i tvil og/eller dette øker på må du kontakte lege for undersøkelse.

Du må gjerne forsøke massajemaskinen nå, om du ønsker.

Lykke til videre!