Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Færre tilfeller av hjerteinfarkt?

Hei! Det er gledelig at færre og færre årlig har dødd av hjerteinfarkt, de siste 30 år. Er det fordi behandlingen av dette er blitt så mye bedre, eller er det fordi det blir stadig færre tilfeller pr år? Hvis statens råd angående kosthold og røykevaner virker, skulle antall nye tilfeller pr år avta. Har antallet nye tilfeller avtatt (kontrollert for økning i folketallet)? Hvis antallet nye tilfeller ikke har sunket, må jo redusert dødelighet bare skyldes at man er blitt mye flinkere til å redde liv etter at infarktet har funnet sted? Eller er jeg helt på jordet?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 12. mai 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, det er riktig at fære dødsfall pga. hjerteinfarkt ikke nødvendigvis betyr at færre rammes av hjerteinfarkt. Men det som finnes av undersøkelser viser at hyppigheten av nye hjerteinfarkt også har gått ned de siste tiårene, både i Norge og de fleste andre land vi kan sammenlikne oss med.

Dette ble blant annet vist i Tromsø-undersøkelsen, som vi skrev om her: En sunnere befolkning lønner seg. Siden 1995 gikk sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt ned med 39 %, færre fikk også hjertestans. En annen norsk undersøkelse fant at tilfellene av hjerteinfarkt gikk ned med ca. 2 % per år på 2000-tallet. 

Lunge

Reflukssykdom og luftveisobstruksjon

Hei Jeg er en dame på 54 år som fikk diagnosen astma tidlig i 30 årene. Nylig har jeg fått beskjed om at jeg har vært feildiagnostisert, og at det jeg har er stille øsofagusreflux. Jeg har fått svar på CT av lunger som viser betydelig arrdannelse i lungene, samt noen knuter som må følges opp videre. Jeg er blitt forklart om knutene, og at jeg inhalerer magesyregasser, men vet lite om resten. Alle astmamedisiner er seponert med unntak av Singulair, tar to av disse daglig. Tar også syrenøytraliserende, Somac 40 mg. Problemet er at jeg føler meg betydelig mer uopplagt og sliten etter at alle medisinene er fjernet. Jeg har også betydelig mer vann i kroppen. Det blir for tiden mye ligging på sofaen og lite gjort i huset. Er det virkelig ingen andre medisiner som hjelper mot dette? Ellers, jeg har vært hos en spesialist og fått dette bekreftet. Han er kjent for å være kunnskapsrik, men min erfaring er at han mangler endel på informasjons siden. Det meste har jeg lest meg til på nettet. PS: Det ble gjort en Metacholintest som ikke var positiv, 11% var utslaget.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er riktig at øsofagusreflux noen ganger kan gi reaksjoner med obstruksjon i luftveiene. Noen ganger eksisterer refluks og astma samtidig også uavhengig av hverandre. Behovet for astmamedisin bestemmes ut fra om de gir bedring i lungefunksjonen eller ikke. At du har vann i kroppen kan ha annen årsak, men redusert lungefunksjon kan være medvirkende til at man er uopplagt og sliten. At du fortsatt bruker Singulair kan tyde på at legen mener at det er en lett astma til stede. Men det er ikke ofte at preparatet brukes som eneste behandling ved astma hos voksne. Lungefunksjonstester (spirometri) og eventuelt PEF-målinger for å sjekke variasjoner i lungefunksjonen gjennom døgnet som kan avsløre om det er en astma til stede. Ved en kronisk obstruksjon vil dette avsløres ved en spirometri. Da er ikke metakolintesten alltid positiv.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Kosthold, Allergi

Utrening av matallergi

hei.. hvor kan jeg gå å teste meg for matallergi? Det er lang ventetid hos legen, så hadde håpet på om andre gjorde det også?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 09. mai 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

For å teste for matallergi starter du hos fastlegen. Der kan det tas blodprøver for de vanligste allergiene. Matallergi er mest vanlig hos små barn, hos voksne er det oftere intoleranse overfor mat som er problemet og da er det ingen blodprøver tilgjengelg som gir svar på om man tåler en matvare eller ikke. Du bør uansett be fastlegen om henvisning til spesialist. Hvilken spesialist du skal til avhenger av hvilke symptomer du har. Er det hudproblemer skal du til hudlege, er det mage-tarm problemer der det gastroenterolog. Om du bor i Oslo eller på Østlande kan du be om henvisning til Lovisenberg sykehus som har poliklinikk for utredning av matoverfølsomhet hos voksen. Lykke til, Hilsen Helle

Kols og flyreiser

Jeg har kols,etter over 40 år i maleryrket. Lurer på om jeg kan fly.? på ferie ets. Med vennlig hilsen Erik Andreas Simonsen.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 09. mai 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen. Det er mange som flyr selvom de har kols, men det kan være noen som trenger tilførsel av oksygen under flyreisen. For å sjekke ut om du er en av de som kan ha glede av det må du gjennomføre en flytest. Disse testene foretas bla på Ullevål sykehus og Glittre. Hvis du i utgangspunktet har en mild kols er nok ikke dette noe du behøver å tenke på, men spør fastlegen om du er i tvil om kolsgraden din, og om det er nødvendig med en slik fly test. Ta kontakt på kolslinjens tlfnr 800 89 333 for nærmere informasjon, hvis du ønsker det.

Lykke til!

Mvh Hilde

Lunge, Allergi

Astmaproblemer og pollen

Hei, Jeg er en kvinne i tredve års alderen med pollenallergi (allergisk astma), matallergi (nøtter, steinfrukt, feit fisk, skalldyr) og Crohns. Jeg er født og oppvokst i Tyskland og fikk mine første allergier med 12 år. Jeg tok en de-sensibilisering i begynnelsen av 20-åra. Den måtte jeg avbryte på grunn av at jeg utviklet allergisk astma. Den gongen blei jeg behandlet med Symbicort og Cetrizin og klarte meg passelig gjennom pollensesongen.

I alder av 25 flytter jeg til Sunnmøre. I same alderen fikk jeg Crohns som er nå ganske godt kontrollert med Imurel. Her på Sunnmøre har jeg stort sett vært uten allergiplager. De siste få dager har jeg nå astmaproblemer igjen (tungpusten og følelse av lett opphevet tunge). Jeg har begynt med Symbicort og Cetrizin igjen, men føler ikkje noke særlig bedring enda. Skyldes dette en sterk pollensesong i år, eller er jeg plutselig i tillegg allergisk mot min hund som jeg har siden to år? Skjer oppfølgingen av allergi og astma kun av fastlegen her i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 09. mai 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er for tiden sterk pollenspredning i hele Norge, bortsett fra de nordligste fylker samt i fjellet. Mange steder er våren kommet lenger enn vanlig på denne tiden. Det er mulig at dine økte plager kan skyldes dette. Ellers er det ikke helt uvanlig at allergier og astma får et endret uttrykk ettersom årene går. Det kan være lurt å få undersøkt allergien på ny hvis du føler at mye er endret fra tidligere. En annen sak er at det noen ganger kan være fornuftig å prøve et noe endret opplegg hvis det vanlige ikke fungerer godt nok. Det er mange alternativer for medisiner for både allergi og for astma. Det er flere fastleger som er dyktige på astma og allergioppfølging. Men det er forventet at spesialister på lungesykdommer skal ha best kompetanse. Men som kjent er det vanligvis ventetid å komme til hos spesialist, og da må du få en henvisning for å komme til.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Akutt alvorlig astma

Stum astma. Alvorlig anfall. Som pårørende til en mann som flere ganger har fått helt akutte alvorlige anfall uten forvarsel går jeg konstant med panikk. Med prednisolon og flere forebyggende medisiner fikk han likevel et nytt anfall her en dag. Forvarsel var ikke mer enn et lite hosteanfall og han fikk nesten ikke luft. Jeg fikk raskt gitt ventolin med maske, og det lettet litt. Med mer ventoline og prednisolon ble han tilsynelatene bra etter en stund. Jeg googlet stum astma der jeg leste om anfall uten forvarsel og der fikk jeg svar på hvorfor anfall kunne komme uten forvarsel. Han har før blitt hentet med ambulanse. Har du litt informasjon og råd til forebygging ved slike akutte anfall?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 09. mai 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er helt riktig at forebygging er den beste behandlingen. Særlig viktig er det ved en astma som gir akutte og sterke anfall. Det betyr i praksis blant annet at medikasjonen må være optimalt innstilt for den personen det gjelder. Behandlingen tar sikte på å redusere irritasjonstilstanden i bronkiene slik at reaksjonen på ytre påvirkning blir minst mulig heftig. En individuell tilpasning kan ta tid, og bør gjøres og kontrolleres av en lege med høy kompetanse på astma. Ofte vil det være en fordel at en lungespesialist kontrollerer tilstanden og vurderer behandlingsopplegget. Et annet aspekt er best mulig opplæring av den som har tilstanden, slik at man unngår kjente utløsende faktorer, kjenner igjen tidlige symptomer og vet hva som skal gjøres før det blir for vanskelig. Et rehabiliteringsopplegg kan også bidra positivt. Fordi det er avgjørende med en individuell tilnærming i forbindelse med en slik tilstand, er det vanskelig å være mer konkret enn dette. Håper likevel det kan være til litt hjelp!

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Kosthold, Allergi

Mageproblemer etter omgangssyke

Hei! Jeg har hatt magesmerter og diare ganske ofte etter jeg hadde spysjuken 6 februar. Jeg syns selv jeg blir sånn etter jeg har spist noe med melk, men også dager jeg ikke har hatt i meg no melk. Begynner å bli litt lei av å gå å ha vond mage og diare hele tiden!

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 08. mai 2016
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for spørsmålet ditt. Etter en kraftig omgangssyke kan man utvikle laktoseintoleranse. Det vil si at melkesukkeret (laktosen) ikke fordøyes slik det skal noe som kan gi smerter i magen og diare. Etter noen uker med laktoseredusert kost retter det seg for de aller fleste. Om problemene vedvarer bør du ta kontakt med fastlege. Magesmerter kan ha mange ulike årsaker, laktoseintoleranse er bare en mulig årsak. Lykke til. Hilsen Helle

Hjerte/kar, Kosthold

Kostholdsinformasjon ved høyt kolesterol

Min mor har brystkreft. Hun hadde det i 1986 og ble operert og "kurert". For ca 10 år siden så fikk hun vite at hun har høyt kolestrolnivå og herved satt på kolestrolsenkende piller (sikkert Statiner). Uten å få noe som helst kostholdsinformasjon eller noe kursing i hvordan hun skal få endret på dette. Nå har hun fått brystkreft i lungene. Og er ikke det en av bivirkningene av å gå på statiner? Hva er best piller eller å endre kostholdet, og hvor kan man få hjelp til å endre kostholdet?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 05. mai 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

De fleste som har forhøyet kolesterol anbefales i første rekke å legge om kosthold og livsstil for å senke kolesterolet. Enkelte som har en generell svært høy risiko for hjerte- og karsykdom kan trenge medisiner for å få kolesterolet (LDL-kolesterolet) ned til det anbefalte. Men livsstilsendringer bør alltid følge med. 

For kolesterolsenking vil det ha størst betydning å begrense inntaket av matvarer med mye mettet fett (f.eks. smør, hard margarin, kokosfett, fløte, fete kjøttstykker, pølser, salami, bacon og kaker) og bytte ut dette f.eks. rapsolje, fisk, magrere meieriprodukter (evt. soyabaserte alternativer til melk, fløte o.l.). Margarinen Vita Proaktiv senker kolesterolet med ca. 10 % etter 3-4 uker fordi den er tilsatt plantesteroler. Rapsolje, belgfrukter og nøtter/frø bidrar også med plantesteroler. 

Mye kostfiber er også gunstig, spesielt fiberrike kornprodukter med havre og/eller bygg. Disse inneholder såkalte betaglukaner som senker kolesterolet. 

Mer info om kolesterol og kosthold finner du her: Høyt kolesterol

Det er ikke kjent at statiner øker risiko for brystkreft. Undersøkelser som har vært gjort på mennesker tyder derimot på at statinbrukere har lavere risiko for brystkreft eller tilbakefall av brystkreft. 

Rettigheter

Uføretrygd etter hjerteinfarkt

Hvilken uføretrygd kan jeg få etter hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt før det innvilges uføretrygd. Din inntektsevne må være varig redusert med minst 50 %. Du må avklares medisinsk og arbeidsmessig av Nav. Innvilges du uføretrygd, beregnes den slik:

66 % av inntekten tre av siste fem år før uføretidspunktet. Det beregnes ikke uførerygd av inntekt over 6 G (540 408).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Mekanisk klaff, marevan og svangerskap

Hei! jeg er en dame på 28 snart 39 som har medfødt klaff feil og for 3. gang forrige sommer opereret in en ny mekanisk klaff gangen innen var for 30 år siden. per i dag har jeg starkt hjerte og som legene kan ikke noelekarse og en inn operert pacemaker men som for tiden ikke er i bruk i min kropp. går på marivan med regulering. så har jeg det siste året fått meg en kjærest og vi har seks. vi bruker prevensjon men ikke noen prevensjoner 100% har jeg hørt. jeg lurer derfor på om jeg av et uhell skulle råke bli gravid MÅ jeg ta abort. vet at de fleste lege skulle avråde meg fra at prøve bli gravid eller at ha tanker på det både pga alder og sykdoms historie... eller? vil i vært fall vite hva som kan skje hvis jeg skulle bli gravid. det er ikke noe vi utgangspunkt satser på uten samråd med og info til lege.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 03. mai 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmålet. Det er ikke slik at du må ta abort ved svangerskap i din situasjon, men du er avhengig av å bruke marevan og det er kjent at marevan kan påvirke fosteret. Du har også noe øket risiko for å utvikle hjertesvikt i løpet av svangerskapet, selv om klaffen din nå høres ut til å fungere fint. Som du selv er inne på, så er det fornuftig å planlegge et eventuelt svangerskap god i samråd med hjertelege og gynekolog.