Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Astma i den kalde årstiden

Det er kulden og vinteren som har gjort meg dårleg. Det er difor eg har vekke frå arbeid og vore sjukmeldt pga det. Det er mildt no,det gjeng no bedre no. Eg har jo kronisk astma. Vert det litt bedring no når det er mildt då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er nok ofte slik at man kan være dårligere av astma i den kalde årstiden. Det er god grunn til å tro at formen vil bedre seg ut over våren. Men samtidig er det greit å få sjekket ut medisinene sammen med legen og unngå ting som du vet utløser astmaplagene.

 

Rettigheter

Etterlattepensjon

Hei, Min mann er alderspensjonist og jeg blir det i inneværende år. Vi lurer nå på om det gis noen etterlattepensjon fra NAV den dagen en av oss faller bort. Har lest at man som alderspensjonist kan få en gjenlevendefordel i pensjonen. Hva avhenger i så fall denne av, og hvor mye kan en få?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt. Et hovedvilkår er at dere har vært gift i minst 5 år eller har barn sammen.

Pensjon med gjenlevendefordel er slik: Har avdøde full trygdetid og gjenlevende ikke, skal gjenlevende ha full grunnpensjon (1 G). Når det gjelder tilleggspensjon skal Nav velge det gunstigste av disse alternativene:

Pensjon basert på egen pensjonsopptjening. 55 % av avdødes tilleggspensjon. 55 % av begges tilleggspensjon.

Har du en pensjonsgivende inntekt som overstiger 1/2 G skal det trekkes 40 % av det overskytende i etterlattefordelen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Lunge

Astma og luftveisinfeksjoner

Eg har vore forkjølt i vinter. Er eg meir redusert i pusten no på grunn av luftvegsinfeksjon,virkar det meir inn på astmaen no?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Infeksjoner i luftveiene, for eksempel forkjølelser og bronkitter er en av de vanligste årsakene til forverring i pusten ved astma. Infeksjonen irriterer bronkiene slik at de blir hovne og litt trangere, samtidig som det også forsterker reaksjonen på andre ting som kan forverre astmaen. Denne økte følsomheten i luftveien kan holde seg i flere uker også etter at infeksjonen er over.

Vwennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Hvorfor er astma ustabil ?

Kva som gjer at eg har ustabil astma då, er det kulde og råluft som gjer det då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei!

Ustabil astma kan ha mange forklaringer. Kulde og rå luft er påvirkning utenfra som utløser pusteproblemer. Langvarig eksponering for irritanter i luften man oppholder seg i, samt nylig gjennomgåtte eller pågående luftveisinfeksjoner kan være blant årsakene. Innemiljøet hjemme eller på jobben kan noen ganger være lurt å sjekke hvis man ikke finner annen god forklaring. Andre viktige årsaker er utilstrekkelig medisinbruk eller manglende effekt av de medisiner man bruker. Det kan være fornuftig å gjennomgå behandlingsopplegget med legen for å sjekke dette ut.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Rettigheter

kan hjertesykdom godkjennes som yrkessykdom?

Hei! Kan Angina Pectoris (som endte med en by-passoperasjon) godkjennes som en yrkessykdom hos NAV i forbindelse med yrkesskadeforsikring?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. mars 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjertesykdom godkjennes i dag ikke som yrkessykdom. Har du en godkjent yrkesskade/yrkessykdom, kan senere hjertesykdom godkjennes om det kan sannsynlliggjøres at hjertesykdommen har sammenheng med den tilstanden som allerede er godkjent som yrkesskade.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Pusteproblemer og angst

Av og til vert eg redd for at eg ikkje får nok lufttilførsel ned i lungene når eg er tett av astma. Kva skal eg gjera då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei!

Det er ganske vanlig å bli urolig når pusten blir dårlig. Problemet med det er at man da bruker enda mer oksygen. Ofte kan det hjelpe å få hjelp til å takle angsten forbundet med forverrelser i pusten. I tillegg er det lurt å gjennomgå medisinene og måten å bruke medisiner på for å forebygge og takle pusteproblemene best mulig når de kommer.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma og psykiske forhold

Kan sorg virka inn på astmaen då?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Astma kan påvirkes av en rekke forskjellige ting. Blant disse er psykiske forhold. Hvis man er langt ned e psykisk kan nok dette påvirke pusten i mange tilfeller.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Tung pust og snøring i brystet ved anstrengelser.

Eg gjeng mykje på turar,men eg vert så fort tungpusta. Berre eg skal gå opp trappa,då vert eg tungpusta. Også tek eg Seretide morgon og kveld,også tek eg Atrovent og Ventoline,også tek eg slimløysande tablett, Mucomyst opp i vatn,ellers kan det snøra seg i brystet på meg. Kva skal eg gjera då? Eg er frustrert pga det.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er vanskelig å vite om du har en astma eller tillegg av kronisk astma eller kols. Det viktigste er å sikre seg at du får brukt medisinene riktig og dessuten om du kanskje burde ha forsøkt andre medisiner i tillegg eller i stedenfor. Seretide virker godt gjennom døgnet med dosering morgen og kveld. Atrovent virker på en annen måte, men bare noen få timer på hver dosering. Her fins det andre mer langtidsvirkende såkalte antikolinerge midler som kanskje kan gi en bedring. Men her må man kanskje gjøre lungefunksjonstester og sjekke hvordan sykdommen reagerer på medisinene. Hvis det er tillegg av emfysem, kan dette forklare eventuell kort pust ved anstrengelser. Da er det i alt vesentlig trening og optimalisering av medisiner som hjelper best.

Hvis det snører seg i brystet kan det være lurt å sjekke EKG og eventuelt få utført en belastningstest for å sjekke om du skulle ha en begynnende hjertekrampe (angina) eller ting med hjerterytmen som må justeres.

Tror det kan være lurt å diskutere disse tingene nærmere med legen din.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Støv og astmaforverringer

Bør eg bruka støvmaska inn i vaskeriet når eg held på med skitne kle og gjer reint for moppestøv inn i tørketromlane? Eg vert tett av ustabil astma pga støvpartiklane. Kva skal eg gjera då? Eg er frustrert no pga det.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er veldig smart å bruke støvmaske i forbindelse med gjøremål som frigjør støv som du reagerer på. Det er den beste måten å unngå at du inhalerer partikler som irriterer slimhinnen i bronkiene og derved utløser astmaproblemer. I tillegg kan det være lurt at du i samråd med legen din sikre seg at den behandlingen du bruker for astma er best mulig. Jeg forstår at det er frustrerende at slike ting "velter lasset", men håper du finne en praktisk måte å tilpasse deg til denne situasjonen.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem