Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Bivirkninger av metoprolol, 24-t Blodtrykk.

Bivirkninger av metoprolol 50 mg, oppstart for ca. 2 uker siden. Kvalme, slapphet, muskelsmerter bryst / rygg., generelt uvel. Etter 2 dagers behandling ble BT og puls redusert fra 180/85 og 98 til 125/70 og 52. Sluttet å røyke, lagt om kostholdet , mosjonerer 1 time daglig, redusert vekten med 1 kg. ( 166 cm, 70 kg ) Tatt blodpr. Forhøyet TRAS og gamma gt. Burde jeg tilbys 24 t BT måling? Ultralyd av hjertet ? Har i 20 år brukt statiner ( lav dose ) Normalt kolesterol ( lave triglyserider )

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 26. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Bivirkninger ved oppstart metoprolol er ganske vanlig, og vil oftest avta etter ca 3 uker. I ditt tilfelle høres det ut som om du har såpass mye plager at du bør trappe ned til 1/2 tablett (25mg), og deretter vurdere å avslutte behandlingen.

Supert at du har tatt tak i livsstilen, jeg har sett mange eksempler på at dette i seg selv kan gi effekt på blodtrykket slik at pasienter slipper så mye medisiner (men dette kan ikke garanteres). Hvis du har hatt høyt blodtrykk over tid, og særlig dersom du også har forandringer på EKG hos fastlege og/eller andre risikofaktorer for hjerte-kar sykdom så kan vurdering med ultralyd av hjertet være aktuelt. 24-t blodtrykksmåling er ofte en meget nyttig undersøkelse som gir info om døgnvariasjon og fanger opp tilfeller med villedende "kontortrykk". Du hadde jo et uvanlig raskt blodtrykksfall (etter to dager), så jeg mener at en døgnregistrering kunne vært aktuelt for deg. Lykke til!

Hjerte/kar

Hjerneslag, tåler ikke statiner

Kvinne 59 år, ikke røyker, hjerneinfarkt i 2014. Ikke arvelig belastet m.h.t hjerte/karsykdom. Bruker Albyl-E. Tåler ikke statiner - har forsøkt utallige.Forslag til alternativ?

Kolesterolverdier: LDL 2,5-HDL 2,7, totalkolesterol 5,5.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 26. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Kolesterolvediene dine er jo relativt fine med god verdi av HDL ("det gode kolesterolet"), men hyppig brukte retningslinjer vil fortsatt anbefale at LDL ("det slemme kolesterolet") er < 1,8 dersom man tror at årsaken til slaget ditt hadde med avleiringer i blodårer å gjøre. Bevissthet rundt livsstil kan i tillegg gi god effekt på risikoen for nytt hjerneinfarkt. Vet ikke om du har forsøkt ezetrol? Dette medikamentet er ikke et statin og har en viss kolesterolsenkende effekt.

Rettigheter

Lavere uføretrygd etter skatt i 2016

Fra 1. Januar 2016 er reglene for skattetrekk endret for meg. Er 100 % ufør og kommer aldri i jobb igjen uansett hvor gjerne jeg ville. Jeg er i sjokk og er sikkert ikke alene om det. Har fått redusert utbetaling med kr 2140,- pr måned og det kommer til å merkes. Hvem taler de uføres sak og da mener jeg oss som aldri kan jobbe igjen ovenfor storting og regjering? Er virkelig bekymret nå. Medisiner og utgifter som enslig blir IKKE mindre, tvert imot. Er sikker på at det er flere enn bare meg som er bekymret nå. Dette er galskap satt i system.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra 2015 beskattes uføretrygd som lønnsinntekt. Det innebærer blant annet at uføre med mye gjeld har lavere rentefradrag enn etter de skattereglene som gjaldt før 2015. Før 2015 kunne en uføretrygdet med uførepensjon og gjeldsrenter få redusert skatten med inntil 57 % av gjeldsrentene. Fra 2015 ble dette redusert til 27 % som er det lønnsmottakere har. For å kompensere for dette ble det innført et eget fradrag for de som fikk konvertert sin uførepensjon til uføretrygd 2015. Tapte de mer enn 4000 kroner i året på omleggingen skulle fradraget kompensere for tap utover dette. Men fra 2016 trappes fradraget ned. Det betyr mindre av tapet kompenseres gjennom fradraget.

Så er spørsmålet om dette kan være forklaringen, helt eller delvis, på at du nå betaler mye mer i skatt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) jobber mye med uførereformen og følger nøye med på utviklingen. Ikke minst om uføre kommer dårligere ut etter skatt. De holder på med et prosjekt som forhåpentligvis vil kartlegge dette bedre. Viser det seg at det ikke kun er noen enkelttilfeller men mange som kommer dårligere ut, vil FFO følge opp dette på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Allergi

Dekning av utgifter til hjerteoperasjon i utlandet

Kan man operere hjertet i utlandet hvis lang ventetid i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette er mulighetene for å få dekket utgifter til operasjon i utlandet:

Sykehuset som har gitt deg en frist for behandlig, klarer ikke å behandle deg innenfor fristen. Om du ønsker det, skal de be HELFO om å finne et behandslingstilbud til deg i Norge eller utlandet.

Du kan på visse vilkår få dekket utgifter til hjerteoperasjon i et annet EU/EØS - land. Utgiftene dekkes med om lag samme summen som tilsvarende behandling i Norge.

Her finner du informasjon om denne ordningen:

Dekning av utgifter til behandling i EØS

Til slutt gjør jeg oppmerksom på at du gjennom fritt behandlingsvalg kan få rask behandling i Norge for de fleste typer hjertesykdom. Et unntak er Hjerteflimmerbehandling (ablasjon) hvor behandlingstiden er fra om lag 6 mnd og oppover. For denne behandlingen kan det være et godt alternativ å bruke muligheten til å få dekket utgifter til behandling i en annet EU/EØS-land.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Fysisk aktivitet

VO2-maks og lungesykdom

Hei. Var på ergospirometri denne uken og lurer litt på resultatene som var en del dårligere enn jeg og lege hadde regnet med.

Tok en vanlig spirometri test i hvile først. Denne viste resultat som har vært likt gjennom flere år. Fikk da forventet resultat på 40. Etter testen fikk jeg 31 i vo2 max. Legen sa da at jeg hadde begrensinger i lunger. Hvor dårlig er dette egentlig?

Hvordan er det med trening for å øke vo2max? Har hørt at lunger ikke er noen begrensing for friske, men hvis lunger har begrensninger har det vel ingenting å si hvor effektivt hjertet er? Et godt trent hjertet pumper vel ikke noe mer oksygen fra dårlige lunger? Hva kan jeg forvente av trening egentlig? Er det mulig å trene seg opp til normal funksjon? eller hvor ca. er grensen her?

Sammenligner meg ofte med andre. Ved f.eks. overvekt vil dette redusere vo2max. Går det an å si noe om hvor mange kilo jeg bærer på ekstra? Eller hvor mange år eldre jeg er? Er 188 høy og veier 94 kilo. Det er 3 mnd til legetime og hadde vært fint å få noen svar før dette.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 25. januar 2016
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for spørsmålene.

VO2- maks er definert som maksimalt oksygenopptak per minutt under tilnærmet maksimal fysisk anstrengelse. Når vi tester VO2-maks gir testresultatene oss informasjon om fysisk kondisjon (utholdenehet). Litt forenklet kan vi si at fysisk kondisjon sier noe om kroppens evne til både å transportere (hjertet/blodårer) og nyttiggjøre (muskulaturen) seg oksygen.

Det er helt riktig som du sier, at normalt er ikke lungene en begrensende faktor i denne sammenhengen, men at det ved lungesykdom kan være det. Lungesykdom kan medføre begrensinger i oksygenopptaket til blodet. Det betyr ikke at VO2-maks ikke kan forbedres selv om du er lungesyk, siden resultatet påvirkes både av hjertets pumpekapasitet og musklenes evne til å nyttiggjøre seg oksygenet. Begge disse variablene er påvirkbare gjennom trening.

Du spør om en kan trene seg opp til normal funksjon. Det er ikke påvist at lungefunksjonen som sådan kan påvirkes av trening, men hjertefunksjonen og musklenes evne til energiomsetning er definitivt påvirkbare ved trening. Og det er også påvist at personer med redusert lungefunksjon som er fysisk aktive og trener, opplever mindre grad av pustebesvær som følge av at kroppen transporterer og omsetter oksygenet mer effektivt.

Ved lungesykdom vil det ofte være lurt å velge trening etter intervallprinsippet når en skal forbedre kondisjonen, særlig dersom du merker at lungene legger begrensning for "tradisjonell" utholdenhetstrening. 

Håper dette gav svar på noen av dine spørsmål. Lykke til!

Vennlig hilsen Margrethe  

 

 

Hjerte/kar

Spasmeangina, lavt blodtrykk og lavt stoffskifte

Hei! Jeg har fått diagnosen spasmeangina i tillegg har jeg lavt stoffskifte og lavt blodtrykk. Jeg er 41 år. Er det da greit å ta Lipitor og Cardizem?

Jeg har et sterkt ønske om å kunne jobbe, men sliter veldig med masse anfall. Fikk klar beskjed om at jeg aldri kan komme tilbake igjen i full jobb. Dette er en sorgprosess. Hvor mye kan jeg håpe på å kunne klare å komme tilbake til på jobb? Er nå i 30 prosent stilling og sliter med å klare dette. Syns det er veldig bra med denne siden, hvor vi kan se svarene!

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 24. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmål. Cardizem kan være effektivt mot spasmeangina hos endel pasienter, men dersom du ikke opplever effekt, kan det være aktuelt å diskutere med legen din å forsøke et annet preparat, f.eks. verapamil. Antar at du har forsøkt nitro-preparater. Ulempen med slike preparater er dessverre at de senker blodtrykket (nitro kun kortvrig), og det kan jo være uheldig for deg. Viktig å drikke godt og du trenger ikke å være redd for å spise salt.

Lavt stoffskifte kan i seg selv øke kolesterolet og bidra til at det startes kolesterolbehanlding. Lipitor kan antagelig "motvirke" stoffskiftebehandlingen til en viss grad, - her må nytte og ulemper veies mot hverandre. Hvis kolesterolet er høyt og særlig dersom du også har andre risikofaktorer for hjerte-kar sykdom så bør du antagelig ta lipitor eller et lignende preparat.

Når det gjelder jobbsituasjonen, så synes jeg at du skal ta vare på håpet om å komme tilbake igjen i en eller annen form for arbeide! Du er fortsatt ung, og har livet fremfor deg. Hvis det er lenge siden du har vært hos en hjertelege så kan det være en tanke å få en ny vurdering i forhold til totalsituasjonen og medisinene dine.

Hjerte/kar

Kols og ødemer

Hei, min mamma på 58 år har KOLS grad 2. Hun har nå de siste to månedene opplevd økende mengde av ødemer lokalisert på beina, hender og oppover armer og i ansiktet. Hun medisinerer seg selv med Furix når det blir for ille. Hudfargen hennes på nevnte områder har blitt lilla/rødt, ansiktet hennes har blitt ganske så rundt bare på en ukes tid selv om hun også har brukt Furix.

Vikarlegen hennes har ikke tatt noen undersøkelser utenom et blodtrykksapparat som hun har gått med et døgn. Resultatet var et normalt BT. Hun opplever dyspne oftere nå selv med bruk av typiske kolsmedisiner til inhalasjon. Ute i kulden forverres det. Da hun får lite med råd og undersøkelser fra lege så lurer jeg på om dere har forslag til hva jeg kan be legen om av forskjellige tester. Vet dere hva jeg kan spørre etter av blodprøver og hvilken type utredning som er nødvendig?

Hilsen en bekymret sykepleierstudentdatter

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 24. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Så flott at du tar ansvar!

Med økende ødemer så bør man sjekke hjerte og nyrer + evt. blodproteinet albumin (som binder vann i blodårene). Man kan begynne med en klinisk undersøkelse og enkle blodprøver (nyrefunksjonsprøver med elektrolytter, hjertesviktprøven pro-BNP og albumin) hos fastlegen. Ved uttalte symptomer bør pasienten etter mitt skjønn henvises til videre undersøkelser, evt. hos hjertelege litt avhengig av andre funn, EKG og blodprøver. Dersom dette øker raskt på så vil jeg anbefale å gå rett til legevakten. Lykke til!

 

Hjerte/kar

Kosttilskudd og medisiner

Hadde hjerteinfarkt for snart to år siden og ble stentet. Har etter dette brukt me disiner som er vanlig, bl.a blodfortynnede albyl e. Kan jeg da to kosttilskudd som vtaepro som det reklameres så mye for, og hva med k.2

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er viktig at du tar de vanlige medisinene dine. Det er ikke farlig for deg å ta kosttilskudd som Vitaepro og K2 i tillegg, og de forstyrrer heller ikke den øvrige behandlingen. Men vær klar over av slikt kosttilskudd ikke har noen dokumentert effekt på hjertesykdom. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Alternativ til Lipitor

Hei.Jeg er en mann på 59 år som ble bypassoperert for 9 måneder siden.Jeg har ikke hatt hjerteinfarkt.Var i god form da jeg ble syk.Kolesterolet var da på 5,2. Jeg går nå på 75mg Albyl E og 40 mg Lipitor. Gikk også på 25 mg Selo-Zok frem til årsskiftet. Sluttet med den etter avt. med lege. Totalkolesterolet mitt er nå ca 3,4 Har en del bivirkninger av Lipitor,det går på psyken,tiltaksløshet.Interessen for seksuelt samvær har forsvunnet,det er veldig trist. Har også hatt en del muskelsmerter,de har avtatt litt. Spørsmål:Ser i informasjonen fra LHL at et mulig alternativ til Lipitor kan være Hypocol naturmedisin.Er det trygt å gå på den? Det er også mye informasjon om Q10 på nettet.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du har kransåresykdom, og derfor er det svært viktig at du bruker statin (feks Lipitor). Det forebygger videre forverring/utvikling av sykdommen. Plagene du beskriver kan ha ulike forklaringer, og det er ikke sikkert at det er bivirkninger fra lipitor. 

En ide kan være å gå ned i dose til feks 20 eller 10 mg (i samråd med legen din). Hvis bivirkningene skyldes lipitor, vil dosereduksjonen minke på bivirkningene. Et annet tiltak kan være å prøve et annet statin (det finnes flere alternativer). 

Når det gjelder hypocol, så minker det på kolesterolet, men effekten er ikke like sterk som ved andre statiner. Du kan lese mer om hypocol her:

https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/rodgjaret-ris-for-kolesterolet/

Som lege anbefaler jeg helst at du bruker statin og ikke andre naturmidler, da sistnevnte mangler vitenskapelig dokumentasjon på effekt. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertesvikt og minusgrader

Hjerte / Kar Er hjerteoperert to ganger. Skiftet ut aorta klaffen. 2 ganger. Bruker Zetirizin 1 mg vanndrivende grunnet hjertesvikt. 3 Tbl daglig. Er overvektig ca 120 kilo.Kan jeg gå ut i kulde som er mere enn 10 minus.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er vanskelig å svare presist på dette spørsmålet uten nærmere kjennskap til din generelle helse. Ned til minus 10 grader er det stort sett greit for hjertepasienter å bevege seg ute. Men ta følgende forholdsregler:

- Kle godt på deg.
- Varm opp forsiktig, og ikke gå på raskt med en gang.
- Kjenner du ubehag, ro ned, snu og gå rolig tilbake igjen.
- Går du alene, er det lurt å si ifra hvor du skal, eller å ha med seg mobilen.

Mvh

Wasim Zahid