Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Kurs for hjertepasienter

Hei. Lurer på om det i 2016 vil det arrangeres tverrfaglig kurs "hvordan leve bedre med hjertesykdom?"

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 15. januar 2016
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Det vil ikke bli arrangert slike kurs i regi av LHL sentralt, men flere lokallag har planer om å lage tilsvarende kurs lokalt med forelesere fra sykehus og andre aktuelle fagmiljøer i lokalsamfunnet. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med lokallaget der du bor og forhøre deg. Du finner oversikt over lokallag på våre nettsider. 

Med vennlig hilsen

Inger Elling 

Rettigheter

Grunnstønad til drift av bil

Hei. Har ei datter på 21 år som ble lam for 4 år siden. Hun får handikapbil om 3 måneder. Hun er avhengig av bil, det er ikke bussforbindelse, jobben og alt av sosiale ting er 3 km unna en vei. Hvordan bør vi søke om grunnstønad?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hun vil sannsynligvis oppfylle vilkårene for å få sats 3 eller 4 (1309, 1928 pr. mnd skattefritt). Se Nav`s rundskriv:

"Dersom medlemmet ikke hadde egen bil tidligere, vil ekstrautgiftene ved et bilhold beløpsmessig plassere seg mellom sats 3 og sats 4. Hovedregelen vil være sats 3 for ekstrautgifter ved drift av bil. Ved denne vurderingen er det lagt til grunn forsikring (ansvar og kasko) med 40 % bonus, årsavgift, vedlikehold, bensin, olje, dekk, service og reparasjoner.)"

Hvis hun ikke søkte om grunnstøand i forbindelse med søknaden om støand til kjøp av bil, er det bare å sende egen søknad nå. Skjema finner dere på nav.no.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Blodtrykk og behandling

Hvordan trappe ned metoprolol 50 mg ? Førstegangsdebut høyt blodtrykk, 180/85, puls 96. Satt på metoprolol av fastlegen. Bør jeg ikke henvises til kardiolog ? Kvalm, hodepine, smerter i mage/ bryst. Bedre med livstilendring enn medisiner ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ubehandlet høyt blodtrykk skader kroppen, og øker faren for hjerneslag og hjerteinfarkt. Det er derfor viktig med god behandling. Et trykk på 180/85 er høyt og må behandles. Det spiller mindre rolle hvilken medisin som brukes, og det viktigste er at man oppnår tilfredsstillende kontroll. Behandling av blodtrykk er i hovedsak en oppgave for fastlegen, og det er sjeldent nødvendig med spesialist. Mange pasienter trenger gjerne flere typer medisiner samtidig for å få god kontroll på trykket. Bruker du en så lav dose som 50 mg metoprolol, er det som regel ikke nødvendig å trappe ned, og det er ufarlig å slutte tvert. Men jeg vil fraråde deg å stoppe en medisin som fastlegen har satt deg på. Dette må du evt gjøre i samråd med legen din, og finne et alternativ som passer deg godt. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Ekstraslag og klaffefeil

Har i mange år, helt siden 80 tallet faktisk, vært plaget av palpitasjoner og VES +SVES. Har selvfølgelig oppsøkt lege, men etter us. har jeg alltid blitt avfeid med at alt er bra, det er bare nerver. Jeg har bare blitt verre med årene og tok kontakt med Varse hjertesenter i Danmark som mente de kunne hjelpe meg. da ble det plutselig fart på det lokale sykehuset når jeg ba om mine journaler og da viste det seg at jeg hadde både mitral og trikusp.insuff. Hvordan kan se holde slike opplysninger tilbake og hvordan er nå mine prognoser? Jeg er jo ganske redusert, masse arytmi, kvalm, svimmel, til tider tungpustet, trøtt og slapp. Som sykepleier så vet jeg jo at en klaffeoperasjon bør utføres før det oppstår markante svikt symptomer. Hva gjør jeg nå videre, min lege er likegyldig og mener dette ikke er noe problem. Medikamenter Bisoprolol 5 mg x 1

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ekstraslag VES/SVES er som regel godartede og påvirker ikke hjertefunksjonen. De fleste trenger heller ikke behandling. Noen kan være så plaget at det kan være nødvendig med medisinering for å redusere antall ekstraslag. Enkelte kan ha så mange ekstraslag (flere titusener i døgnet) at det kan svekke hjertets pumpeevne. Hos slike pasienter kan det iblant gjøres ablasjon (brenning i hjertet) hvor man brenner bort de områdene som gjør at ekstraslagene oppstår. 

En sjelden gang kan VES/SVES skyldes underliggende hjertesykdom. Feks trange kransårer. Dette kan sjekkes ved å gjøre ulike hjerteundersøkelse. Feks belastnings-EKG (arbeids-EKG). Ved en slik test får man pasienten til å sykle på ergometersykkel mens hjertet overvåkes med EKG. Hvis hjertesykdom er årsaken til ekstraslagene vil de øke i hyppighet etterhvert som pasienten belaster seg mer. Blir mistanken om kransåresykdom sterkere, kan årene undersøkes direkte med en angiografi. Alt dette vurderes og utføres av hjertespesialister. 

Når det gjelder klaffelekkasjer (trikuspidalinsuff. og mitralinsuff.) så er det sjeldent at de fører til VES/SVES. Dessuten er det ganske vanlig å ha små lekkasjer og de kan nærmest regnes som normale. Klaffelekkasjer gir problemer først når de blir store. Størrelsen bestemmes utifra pasientens symptomer (grad av tungpust) og med ultralyd av hjertet. Igjen er dette noe som gjøres av hjertespesialister. 

Mitt råd til deg er å få en henvisning til en hjertespesialist slik at han/hun kan gjøre en helhetlig vurdering av situasjonen din. 

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Etterbetaling av AAP etter klage

Hei. Jeg fikk avslag på aap og stopp i utbetaling i november. Da stoppet også uføreforsikring i klp. Jeg har en klageinstans på utvidet aap. Får jeg medhold så får jeg etterbetalt fra november. Får jeg etterbetalt klp også? Ny periode med klp?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Får du medhold på klagen din hos Nav eller Trygderetten må du kontakte KLP med spørsmål om etterbetaling fra dem. Har du ikke klaget på at de stoppet den midlertidige uførepensjonen, kan det være de ikke vil etterbetale.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Albyl-E og vitamin K2

Hvordan er det med kombinasjonen av vitamin K2 og Albyl-E? Jeg går fast på Albyl-E. Jeg bruker et Omega 3 produkt som er tilsatt K2. Mann, 64 år

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er ikke noe problem å kombinere Albyl-E og vitamin K2. 

Mvh

Wasim Zahid

Lunge, Rettigheter

Meldefristen for krav om yrkesskadeerstatning

Min mann, ble ufør pga. KOLS før han ble pensjonist. (Han er 75 år) Han har røkt men har og arbeidet med asbest og bossbrennings-anlegg i borettslag. Det ble ikke sendt inn noe skjema for yrkesskade,- han mente de ville henge seg opp i at han hadde røkt. Han bruker surstoff døgnet rundt. Er det for sent å søke om erstatning/ yrkesskade?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i folketrygdloven:

 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til Arbeids- og velferdsetaten innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at medlemmet eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen .

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

 

Det kan altså gjøres unntak fra meldefristen når det er klart at hans lungesykdom er yrkespåført og at det er særlige grunner til at han ikke tidligere har meldt fra til Nav. At han trodde han ikke ville få godkjent sykdommen på grunn av røyking, vil nok ikke være en slik særlig grunn.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Lunge

Økte astmaplager høst og vinter.

Hei, I mitt yrke står jeg ofte foran større forsamlinger og har taler / foredrag. På grunn av astma blir jeg særlig om høst og vinter irriter i hals og bryst. Det medfører hoste og kløe. Jeg bruker daglig Montelukast og Symbicort. Før jeg skal snakke over lengre tid, inhalerer jeg Ventoline. Er der andre behandlingsformer som reduserer irritasjonen?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. januar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet! Kaldere luft er tørrere og irriterer mer i luftveiene. Dette kan merkes hos flere som har astma. Jeg går ut fra at du bruker Symbicort både morgen og aften. Da kan det bety at du må øke Symbicortdosen i disse periodene for å redusere irritasjonen i luftveiene og dermed unngår at du ikke til stadighet føler irritasjon og hoster. Eventuelt kan du også ta en ekstra Symbicortdose litt før du skal "i ilden". Ventoline er også bra, men har mer forbigående effekt og forebygger ikke problemene på samme måte. Hvis du ellers er fornøyd med behandlingsopplegget ser jeg ikke grunn til å gjøre noen ytterligere forandringer.

Lunge

Støtte til Jonas varmemaske ved lungesykdom

Hei.
Jeg har kols og lurer derfor på om jeg kan få noen form for stønad til kjøp av jonasmaske?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 13. januar 2016
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei! Takk for henvendelsen!

Flere helseforetak avvikler nå ordningen med å gi støtte til Jonas varmemaske. Du bør ta kontakt med din nærmeste behandlingshjelpemiddelenhet for å få informasjon om hvilke retningslinjer de har på dette.

Vennlig hilsen Grethe Amdal

Hjerte/kar

Omega 3 hos pasient med risikofaktorer for hjerte-kar sykdom.

Hei Jeg har 1 spörsmal ang. Omega 3. Det finnes masse anbefalinger og reklamer om det men jeg vet ikke hva er beste for meg. Har diabetes 3 og höyt blodtrykk. Tar daglig Metformin 1000 mg x 2 og Co- Renitec 20/ 12 mg x 1. Tenkte a starte med Omega 3 men hvilken produkt er beste til meg.....?Selv er jeg sykepleier ogsa, jobber i Norge- nattstilling 80 % men bor i Estland-pendler. I Estland lege sa at det er ikke viktig a ta Omega 3....og det samme hun sa om D vitamin men jeg synes det er bare tull, hva er ders mening om det....pris er ikke viktig men viktigst er kvalitet.....mvh ivi Kruusalu

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 12. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! Det gjenstår fortsatt en del forskning rundt bruken av omega-3, men norske myndigheter anbefaler at personer med ekstra risiko for hjerte-kar sykdom (du har risiko i form av diabetes og høyt blodtrykk) bør innta minst 2 gram om dagen (http://nifes.no/naringsstoff/omega-3-fettsyrer/). Det finnes ulike produkter på markedet, og myndighetenes anbefalinger skiller ikke mellom for eksempel plantebasert og marint omega-3. EU's mattrygghetsorgan har anbefalinger spesielt knyttet til marint omega-3 som inneholder mer av de antatt gunstigste variantene.