Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Høy Lp(a) og hjertesykdom i familien. Kolesterolsenkende?

Hei, På farssiden i familien min, hadde begge besteforeldrene mine hjerteproblemer. Farfar hadde flere infarkt, og ble tilslutt hjerteoperert. (Hans far igjen ble bare 60 år av tilsvarende årsaker). Farmor hadde angina. Jeg har også en onkel som nylig har hatt et hjerteinfarkt. Min far fikk før jul vite at han hadde et kolesterolnivå på over 8, og lp(a) på nærmere 1000. Selv har jeg lp(a) på 850, og det samme gjelder min bror. Mitt kolesterol ligger på 5,5. Og ldl på 3,7. Burde jeg foreta en gentest for familiær hyperkolesterolemi? Er det evt andre tester jeg i tillegg/alternativt burde ta? Og helt avslutningsvis, jeg har et sunt kosthold, røyker ikke, og trener flere ganger i uka. Burde jeg starte opp med kolesterolsenkende medikamenter?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 12. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Takk for viktig spørsmål. Høy Lp(a) er en såkalt dominant arvelig (dominant vil si at det er 50% sjanse for å arve dette hvis en av foreldrene har det). Betydningen av Lp(a) er noe omstridt, og det finnes flere ulike varianter av dette "fettproteinet" hvor man antar at enkelte familiære varianter er vesentlig farligere enn andre. Foreløpig har man ikke nok forskning på området. Man regner Lp(a) som en såkalt uavhengig risikofaktor for hjerte-kar sykdom, dvs. at høy verdi gir en tilleggsrisiko uavhengig av alle andre risikofaktorer inklusive kolesterol. Vi har ingen godkjent behandling, og livsstil vil dessverre ikke påvirke Lp(a) i vesentlig grad. Fornuftig livsstil vil imidlertid redusere andre risikofaktorer for hjerte-kar sykdom vesentlig, så din trening og fokus på kosthold er viktig. LDL på 3,7 er litt over det anbefalte for ellers friske mennesker, og du har familiær risiko og høy Lp(a) som tilleggsfaktorer. En liten dose kolesterolssenkende kan være fornuftig. Du kan også vurdere å gjøre ultralyd av halspulsårene dine for å se om du har begynnende tendens til åreforkalkning. Dersom denne undersøkelsen er normal blir det lettere å velge bort medisin foreløpig, så lenge du lever så sunt som du gjør.

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk og reise til over 4000 moh.

Hei. Jeg skal oppholde meg i 2800-4500moh i 14dager. Jeg har et unormalt ekg som for meg anses som normalt (høres om mulig litt teit ut å forklare det på den måten) med lett ventrikkelhypertrofi. Har normaltykkelse på septum og normalt volum i kamrene forøvrig. Har ingen kjente stenoser eller økt trykk i lunge-/ eller nyrekrettsløp. Går for tiden på 25mg B-blokker (metoprolol) og 4mg AT-blokker (kandesartancileksetil) som behandling for høyt blodtrykk. Vil dette ha noe betydning for hvordan jeg takler høyden? Jeg har tidligere oppholdt meg i korte tidsrom på høyder opp mot 4000moh og har da ikke hatt symptomer. Metabolismen påvirkes så vidt jeg vet av oksygeninnhold i luften. Vil dette også påvirke dosering av metoprolol og atacand ved 4500moh?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 12. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! Det er et godt tegn at du tidligere har klart deg greit på 4000 meter, - de individuelle forskjellene på hvordan man takler høyder er store og dette tyder på at du har et godt utgangspunkt. Alt ved 2500 moh. anslår man at ca 20% får lettere symptomer, og over ca 4000 moh er risikoen reell. Blodtrykket har en tendens til å gå opp de første dagene og vi vil anbefale at du får målt trykket de første 2-3 dagene etter ankomst moderat høyde. Ved høyere trykk da kan det være at du bør få justert opp blodtrykksmedisinen din til f.eks 50 mg metoprolol. Dersom trykket er i grenseland før du reiser (anbefaler at du sjekker puls og BT hos fastlegen din) kan du godt øke dosen en tid før avreise. Vil også anbefale at du får en resept på diamox (virker vanndrivende og er effektiv forebyggende behandling), 250 mg ved leggetid fra dagen før reisen til to dager etter ankomst høyeste punkt. Som du helt sikkert kjenner til er den viktigste forebyggingen å følge allmenne råd om langsom oppstigning og hviledager. Ved 1-2 dager med symptomer som ikke går over bør du redusere høyden og kontakte et lokalt legesenter. Det at du har en "normalvariant" på EKG er ikke noe å bekymre seg over. Ønsker deg en flott tur og gode opplevelser!

Hjerte/kar, Lunge

Press i brystet, hjertet eller lungene?

Sinusknuten er tatt bort. Har hatt pacemaker nå i 10 år. Har astma og sliter med pust i dårlig vær og kulde. Opplever press i brystet, er det pust eller hjerte? Prøver med Oxis, hjelper ikke det tar jeg Nitro. Da hjelper det. Det er tøffe tider om vinteren.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. januar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege
Hei, og takk for spørsmålet! Vinteren med kaldt vær, vind og snø kan være en utfordring for mange. Og både lungepasienter og mennesker med hjertesykdom kan få økte problemer. Det kan ofte være vanskelig å skille mellom symptomer fra hjerte og fra lunger. Press i brystet vil oftest være et symptom fra hjertet. Men ubehag i brystet kan også forekomme ved avkjøling av luftveiene når man puster inn kald luft ved anstrengelser. Hvis nitroglysering virker, kan det tyde mest i retning av hjertet, men det er ikke 100% spesifikt. Hvis du har mye plager av denne typen vil man nok ofte henvise til en nærmere utredning, særlig av hjertet, for eksempel med arbeidsbelastning, for å sjekke om hjertet fungerer normalt eller for eksempel får for lite surstoff under belastning, da som uttrykk for trange koronarkar. Det bør du eventuelt ta opp med din lege.

Lunge

DIagnosekoder og gradering av kols

Hva er i grunn ICD kode J45.9 og hva vil det si? Hvorfor blir kols gradert 1-4 men også kols grad B?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. januar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege
Hei, og takk for spørsmålet! ICD er et kodeverk for diagnoser som sikrer en enhetlig diagnosesetting. Det er blant annet viktig for en best mulig statistikk over sykdomstilstander i Norge. Hver tilstand får sin diagnose og ofte et tilleggstall for ytterligere detaljer. For eksempel er J45.9 koden for astma, men 9-tallet forteller at den er uspesifisert, altså for eksempel ikke allergisk betinget. Når det gjelder kols er graderingen 1-4 en gradering av alvorlighet basert kun på spirometrimåling. Når det gjelder graderingen A, B, C og D inneholder den i tillegg til spirometriresultater også basering på grad av tung pust og tendens til forverringer. Denne graderingen mener man kan gi en bedre beskrivelse av tilstanden, fordi man også bringer inn flere viktige opplysninger som kan gi et mer korrekt bilde. Det viktigste her er uansett å styre behandlingen og oppfølgingen etter symptomer, lungefunksjon og forverrelser, uansett hva man bruker som gradering i journalen.

Lunge

Bronkiektasier, kan man fjerne dem?

Takk for svaret om operasjon av lunger. Jeg har bronkiektasier, (etter en lungebetennelse). Jeg sliter svært med hoste. Kan man operere bort utposningene, eller noen av dem?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. januar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege
Hei, og takk for spørsmålet! I sjeldne tilfeller kan det være riktig å fjerne forandringer i lungene kirurgisk, men dette gjøres i dag bare unntaksvis. Det er spesielt aktuelt hvis en liten del av lungen er sterkt påvirket og har fått betydelig arrdannelse og skrumpning som gjør at nye infeksjoner lett kan få fotfeste. Likevel har man opplevet at nye forandringer oppstår på steder man ikke har fått fjernet, og da kan de samme problemene komme tilbake. Det vanligste er å satse på innlæring av teknikker for å bedre mobilisering av sekretet fra lungene. Regelmessig, daglig fysisk aktivitet bedrer også dette. Utprøving av hjelpemidler som fysioterapeuten kan bidra med kan fungere godt hos flere. Fornuftig bruk av medisiner som brukes ved astma/kols kan bidra positivt hos noen. Antibiotikabehandling i form av tablettkurer ved forverrelser, eventuelt som inhalasjon fra forstøverapparat har også vært prøvd med god effekt hos noen. Eventuell operasjon vil uansett måtte vurderes svært nøye for å sikre at det er sterk nok indikasjon og at man ikke gjør mer skade enn nytte ved å operere.

Hjerte/kar

Omega-3 og blodfortynnende

Kan en pasient bruke møllers omega-3 hjerte sammen med blodfortynnende medisiner og hjertemedisiner? spør om faren min som er 69 år og har dårlig hjerte

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 11. januar 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring
Hei, det er veldig fint at dere tenker på mulig risiko. Omega-3 er litt blodfortynnende, men om det kan være uheldig i kombinasjon med blodfortynnende medisiner kommer an på både type medisin og dose omega-3. Det er best om din fars fastlege får vurdert dette.

Hjerte/kar

Lymfelekkasje etter åreknuteoperasjon

Jeg har lest på internett at lymfelekkasje kan opereres med godt resultat. Hvor evt. gjøres det? Jeg har fått lymfelekkasje etter en åreknuteoperasjon.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 10. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! Dette er ikke helt mitt felt, men jeg vil anbefale at du tar kontakt med stedet som opererte deg for åreknutene. De har ansvaret for å følge deg opp, og kan helt sikkert gi deg råd og evt. yte videre behandling etter operasjonen

Hjerte/kar

Kurkumin, K2 og stenter.

Hei. Jeg er en 51 år gammel man som har hatt hjerteinfarkt 7 hjertestans etter hverandre. Stentet en gang så re-stente etter 2 måneder. Vært hos dere i opptrening .4 uker + 1 uke . Jeg har mye plager med artrose-smerter i ledd muskler ,bruker morfin mot smertene når det er som verst . Kan ikke lenger bruke medisiner som zelebra ,dizklofenak osv .Så spørsmålet jeg har på eget insjativ prøvd noe som heter Kurkumin. Dette syntes jeg virker noe betennelses dempende på meg ,men er det farlig i forhold til stentene jeg har i kroppen ? Har også lyst til og prøve k2, men vil først spørre om det er skadelig for stenter. Bruker Triomar Høykonsentrat siden jeg ikke er noe glad i fisk. Dette kan også være til noe hjelp på artrosen, men syntes og ha en betydeligere bedre effekt av Kurkumin ,På forhånd takk for all den hjelp dere bidrar med. Mvh en fornøyd pasient.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 10. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Takk for spørsmålet! Kurkumin (som vi finner i krydderet gurkemeie) sies å ha blant annet betennelsesdempende effekt (uten at jeg kan se at dette er undersøkt i større forsknings-studier). Hvis det kan hjelpe deg så er det fint, og vi har ingenting som skulle tilsi at det er farlig for deg å bruke dette etter stenting. Når det gjelder K2 så bør man være forsiktig med kombinasjon med blodfortynnede som marevan el. , men det kan trygt kombineres med albyl-E. Vi har ikke gode nok bevis for at K2 hjelper, men vi kan heller ikke si at det er skadelig. Flott at du holder motet oppe, trener og passer på kosthold og helse!

Hjerte/kar

ADD (oppmerksomhetsforstyrrelse), strattera og angina.

Hei , jeg har hatt hjerteinfarkt og påløpende inngrep med å sette inn stent som jeg har gjort 7 ganger og nå er det så fullt på høgre siden at de ikke kan sette inn fler.

Hadde noe på venstresiden også men dette har ikke utviklet seg, grunnet kosthold. Året 2016 er uten planlagt inngrep og jeg er meget glad og kjenner at hjertet er ok. Joda kjenner noe av og til men det lever jeg med.

Så viser det seg at jeg muligens har ADD, noe jeg har slitt med hele livet (siden dette ikke har plaget andre en meg.) Planen er at jeg skal settes på Strassera eller lignende, men psykologen har hørt at det gir økt puls og at dette kan påvirke hjertet mitt. Om det gjør det, hva kan jeg gjøre for å kompensere denne økte pulsen. Bruker i dag medisin for høyt blodtrykk . Jeg har også diabetes og bruker insulin som jeg setter morgen og kveld - Tenkte jeg vil gjøre en innsats for å redde denne skrotten.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 10. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! Du har jammen vært igjennom litt av hvert med hjertet ditt, men flott at du har tatt tak i kosthold og livsstil og at situasjonen er stabil nå. Hvis du har levd hele livet med ADD diagnose så skjønner jeg godt at du ønsker å få gjort noe med dette. Som du sier så kan medisinen for dette (f.eks strattera) øke pulsen og blodtrykket slik at anginaen kan bli verre. Du bør begynne opptrappingen meget forsiktig og så kan det være at hjertemedisinen din må økes etter hvert. Hvis du er flink å trene og passe på livsstilen din så kan dette gjøre at du tåler strattera bedre. Anbefaler også at du får deg en kontrolltime hos hjertelege mens du tester ut den nye medisinen. Lykke til!

Lunge

Spørsmål om diagnose

Hei. Etter CT fikk jeg beskjed om at jeg hadde emfysem i begge lungene. Spirometri - testen var "normal", og da fikk jeg beskjed om at det ikke var emfysem likevel. Får ikke noe mer oppfølging. Lurere på om det er mulig at jeg kan ha emfysem selv om pusteprøvene er ok? Mvh

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 08. januar 2016
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Takk for ditt spørsmål til kolslinjen som er litt vanskelig å svare på uten å vite en del mer. Har du mulighet for å kontakte kolslinjen på tlf 800 89 333 så vi kan snakke litt nærmere om hva som har blitt gjort. Åpningstider: mand - fred mellom kl 12 - 15

Mvh Hilde