Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Gratis fysikalsk behandling når jeg har astma?

Har jeg som kronisk astma pasient, rett på gratis fysioterapi?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Har du astma med nedsatt respirasjonskapasitet, skal du ikke betale egenandel for fysikalsk behandling. Men du må få behandling hos en fysioterapeut som har avtale med kommunen. Det er disse som har trygderefusjon. Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Konstateringstidspunkt for yrkessykdom

Hei, under opphold på Glittreklinikken tidliger ble det under orientering om trygderettigheter opplyst at ved søknad om yrkessykdom skulle konstateringstidspunkt settes til dato søknad ble skrevet.

Har vært sjømann/fisker og rederiet har vært pålagt pakkeforsikring, og gjennom årene med flere arbeidsgivere har det vært flere forsikringsselskap. Har tidligere, i 2013 fått godkjent lungelidelse som yrkessykdom, men på grunn av utslitte hender ville ikke selskapet utbetale fullt ut. Dermed ble det ny utredning/søknad på hender. Dette ble godkjent i år, nå er diskusjon om tidspunkt.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er to yrkesskadeerstatningsordninger. Folketrygden og yrkesskadeforsikringsloven. 

Etter folketrygdloven er konstateringstidspunktet (skadetidspunktet) det tidspunktet som du oppsøker lege første gang og som fører til at sykdommen blir konstatert. Men har den skadelige påvirkningen opphørt når sykdommen blir konstatert, settes skadetidspunktet til siste dag du var under skadelig påvirkning i arbeidet. 

Yrkesskadeforsikringsloven har tre alternativer for når sykdommen er konstater:

1. Døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt om legehjelp.

2. Første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen.

3. Første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen.

Det alternativet som først er oppfylt legges til grunn. 

Etter alternativ 2 er det ikke krav om at endelig diagnose ble stilt. Men årsaken til legebesøket må være sykdom som senere blir godkjent som yrkessykdom. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

   
 

 

 

 

 

Behandling av høyt blodtrykk

Hei. Min oldemor på 75 år har høyt blodtrykk på 196, er dette normalt ? Hun har fått medisiner men burde det ikke gjøres noe mer?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. november 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Høyt blodtrykk øker faren for hjerneslag og hjerteinfarkt, og skal derfor behandles. Hvor høyt trykket skal være før man starter med behandling varierer fra pasient til pasient. Eldre mennesker har noe høyere blodtrykk enn yngre, og man kan akseptere noe høyere blodtrykk. 

Høyt blodtrykk kan skyldes enkelte hormonsykdommer og tilstander, men hos 90% av pasientene finner man ikke noen bakenforliggende årsak. Når legen påviser høyt blodtrykk, er det vanlig at hun eller han tar noen blodprøver og kanskje et EKG for å utelukke andre årsaker og sykdommer. Noen videre undersøkelser er sjeldent nødvendig, spesielt hos eldre. 

Det viktigste er at oldemoren din følger legens råd og behandling, og er flink til å følge opp kontroller. Dersom hun får bivirkninger av medisinene må hun si i fra til legen, slik at andre alternativer kan brukes. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Ablasjon og prevensjonsmidler

Hei! Jeg står på venteliste til ablasjon i hjertet av SVT. Jeg bruker nuvaring (p-ring), og lurer på om jeg burde slutte på denne før operasjonen? Jeg så i pakningsvedlegget at man ikke skal bruke nuvaring dersom man skal operere pga fare for blodpropp.

Dersom jeg bør slutte på nuvaring, hvilke andre prevensjonsmidler kan jeg ta som ikke øker sjansen for blodpropp? Jeg trenger et prevensjonsmiddel som gjør at jeg får mindre menstruasjonssmerter og helst kan hoppe over menstruasjon.

Hilsen kvinne, 28 år

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. november 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det stemmer at enkelte operasjoner øker faren for blodpropp. Men dette gjelder for store inngrep, og hvor du blir liggende i lang tid etter operasjonen. En ablasjon mot SVT er som regel ferdig innen et par timer, og pasienten er på bena igjen samme dag. Det er derfor ikke høy fare for blodpropp. Du trenger ikke å slutte med Nuvaring før ablasjon. 

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Langvarig hoste og tung pust.

Hei! Jeg er en kvinne i midten av førtiårene. De siste årene har jeg vært plaget med gjentatte og veldig langvarige luftveisinfeksjoner, og vedvarende tørrhoste i ukesvis. Hosten er til stede gjennom hele vintersesongen. Hosten øker ved anstrengelse. Jeg blir lett sår i halsen av f.eks kald luft eller trekk. Mange dager har jeg heshet i stemmen. Jeg er i tillegg allergisk mot pollen (påvist mot bjørk), og går på Aerius hele året da jeg blir tett i nese og nyser med en gang jeg slutter. I tillegg har jeg brukt Symbicort sporadisk. Jeg føler meg ofte tungpustet og sliten/matt. Noen ganger oppstår en trykkfølelse midt i brystet. Jeg har tatt spirometri hos fastlegen med følgende funn: FVC: 2,46 L (82%) FEV1: 1,94 L (76%) FEV1/FVC: 78,9% (92%) PEF: 357 L/m (95%) FEF25: 4,09 L/s (73%) FEF50: 2,01 L/s (51%) FEF75: 0,64 L/s (38%) MMEF: 1,72 L/s (50%) Ingen forbedring etter ventolin, og heller ingen forbedring (heller verre) etter 10 dager med 30 mg prednisolon. Har tatt CT torax som så fin ut. Jeg har påvist en hjerteklaffelekkasje som følges opp, det er tre år siden sist. Jeg venter nå på time hos lungespesialist, men i mens grubler jeg jo på hva dette kan være. Hvordan skal jeg tolke spirometrifunnene? Hvilke tilstander kan jeg utelukke med CT av lungene? Kan det likevel være at jeg har astma? Hva annet kan det være som plager meg? Veldig takknemlig på svar!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Symptomene du angir rimer godt med en tilstand med ømfindtlige slimhinner i luftveiene. Det kan man ha ved for eksempel obstruktive lungesykdommer som astma og kols, som jo er de vanligste tilstandene med slike symptomer. Røyking eller stadig eksponering for andre luftveisirritanter og støv kan også gi slike plager. Visse typer medisiner kan også gi hoste.

Spirometriresultatet som du refererer viser kanskje en lett obstruksjon, men jeg ville nok sikre meg en gjentatt undersøkelse å sammenlikne med for å se om pusteprøven er korrekt utført med maksimal innsats under hele målingen. Det er nødvendig for å få en riktig diagnose. Det vil helt sikkert bli gjort når du kommer til lungespesialist for videre utredning. Der vil det nok også bli utført TLCO-undersøkelse, NO-test og kanskje også body-box-undersøkelse.

Med CT-undersøkelse kan man påvise lungefortetninger på en bedre måte enn ved vanlig røntgenbilde av lungene. Man vil også kunne uttale seg om det foreligger emfysem (henfall av lungevev), eventuelt om det er fortykkelser i bronkieveggene, samt om det foreligger lungefibrose eller enkelte mer sjeldne lungesykdommer. Det siste forutsetter ofte at det er gjort en HRCT. Men en normal CT kan ikke utelukke alle typer lungesykdommer.

Astma kan som absolutt ikke utelukkes. Men endelig avklaring forutsetter at det foreligger gode undersøkelsesdata. Sammen med dine opplysninger vil det hjelpe legen til en konklusjon. Lykke til!

 

Hjerte/kar

Bikuspid aortaklaff. Symptomer?

Er tungpustet/svimmel ved trening og når jeg skal sove. Har også hatt litt smerter i venstre skulder og hevelse mellom skulderbladene. Ble påvist for noen år siden bisqpuid aorta . Så lurer på hva dette kan være?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 19. november 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei!

Hvis du har såkalt bikuspid aortaklaff (2 klaffer i stedet for normalt tre på hjerteklaffen ut til hovedpulsåren) kan du ha noe øket risiko for at aortaklaffen ikke virker optimalt når du blir eldre. Ved nyoppståtte symptomer som svimmelhet/tungpust/smerter kan det være fornuftig med en kontroll hos hjertelege med ultralyd. Smerter kombinert med hevelse mellom skulderbladene kan være relatert til muskulære plager. Er du øm i muskulturen i området? Snakk gjerne med fastlegen om dette og få evt. en vurdering i forhold til fysioterapi. Det er ikke uvanlig med bikuspid aortaklaff, og de fleste kan heldigvis leve helt normalt med dette uten problemer av noen art.

Hjerte/kar

Laktat og statiner

Er det vanlig at en person har uvanlige laktatverdier ved fysisk aktivitet, hvis personen går på kolesterolsenkende medisiner?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 19. november 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Dette er en kjent komplikasjon ved inntak av statiner. Dersom du også har muskelsmerter, evt. påvirkede blodprøveverdier fra lever bør du sammen med fastlegen din vurdere å skifte til annen kolesterolsenkende medisin (f.eks, ezetrol).

Lunge

Lungefibrose og andpustenhet

Hei. Har litt fibrose i lunger og føler meg andpusten selv om pulsen ikke er altfor høy under belastning. Vil pulsen følge andpusten? Eller er dette noe jeg innbiller meg?

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 19. november 2015
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din. Den hyppigste årsaken til oksygenmangel og tung pust er lungesykdommer. I over 70% av alle tilfeller hvor pasienter plages med tung pust, er det sykdommer i lunger eller luftveier som er årsaken.Du kan altså føle deg andpusten selv om du ikke har høy puls. 

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med fastlegen din, hvis det er lenge siden du har fått tatt en sjekk av lungene.

Med vennlig hilsen

Inger Elling

Lunge

Reklame for behandlingstilbud på nett. Hva kan vi feste lit til?

Kom over noe som heter Airnergy oksygenterapi og det skal ha en positiv effekt for pasienter med bl.a. kols . Er dette medisinsk dokumentert ? Vil ikke investere i et slikt produkt (prisen er ca. 40.000 kr.) hvis det ikke har noen virkning. Venter spent på svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. november 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,og takk for spørsmålet!

Dette er nok ikke noe man vil ta i bruk i et medisinsk behandlingsopplegg. Det kan se ut som en del av en spesiell filosofisk tilnærming til behandling med generelt velvære som mål. Under samme navnet selges for øvrig også en drikk som skal virke gunstig på det mange ting. Det virker også som det ligger betydelige økonomiske interesser knyttet til markedsføringen av produktene. Jeg finner ikke noe som tilsier at noe av dette er effektivt i behandling av kols eller annen sykdomstilstand. Min konklusjon er at dette ikke kan betraktes som et seriøst behandlingstilbud mot sykdom.

Dette føyer seg nok inn i rekken av forskjellige tilbud på nettet. Ofte er det kommersielle interesser som står bak, og det selges utvilsomt en rekke produkter hvor det kan settes spørsmålstegn ved effekt.