Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Farlig høyt blodtrykk

ka skjer hvis blodtrykke 240/130

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. september 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Et blodtrykk på 240/130 kan være svært farlig og kan bli en medisinsk nødsituasjon som ofte krever innleggelse på sykehus. Hvis det høye trykket i tillegg gir skade på organer som hjerne, hjerte, nyrer, lugner, må pasienten legges på en intensivavdeling for behandling. 

Hvis du måler et så høyt trykk, må du kontakte lege raskt. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Blodfortynnende og vitamin B12

Kan Brilique påvirke mine vitamin B12 verdier i negativ retning? Etter at jeg begynnte med Brilique i slutten av april har jeg nå plutselig fått for lave B-12 verdier. Dette har vært målt jevnlig, og har tidligere vært ok. Mine øvrige medisiner har jeg brukt over såpass tid at jeg finner det usannsynlig at noen av disse kan ha skylden.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. september 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Brilique er en blodfortynnende medisin som ofte brukes i etterkant av et hjerteinfarkt. Hvis legene dine har satt deg på dette medikamentet, har de gjort det av en god grunn, og det er viktig at du bruker det som ordinert. 

Vitamin B12 er et livsviktig vitamin som er nødvendig for at nervesystemet skal fungere skikkelig, og i dannelsen av blodceller. Vitamin B12 kan ikke lages i kroppen, og må inntas via kosten (kjøtt og melkeprodukter). Opptaket av B12 skjer allerede i magesekken, der det bindes til et protein i slimhinnen (IF). 

Mangel på vitamin B12 skyldes enten dårlig inntak i kosten, eller dårlig opptak i tarmen. Dårlig opptak i tarmen kan skyldes sykdommer i mage- og tarmsystemet, feks en kronisk betennelse i mageslimhinnen. Forekomsten av en slik betennelse er hyppigere jo eldre man blir. 

Det kunne tenkes at Brilique påvirker mageslimhinnen slik at den ikke produserer nok IF. Det vil i så fall kunne hemme opptaket av B12 og føre til mangel. Men jeg har ikke klart å finne informasjon som støtter en slik tanke, og det blir bare hypotetisk. 

Hvis du opplever plager du mistenker er bivirkninger, må du kontakte din lege eller hjertespesialist for å finne et alternativ. 

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Avslag på uføreforsikring

Hei! Jeg får avslag på å tegne uføreforsikring pga at jeg har medfødt hjertefeil (transposisjon), selv om hjertefeil ble korrigert da jeg var barn og jeg ikke har vært syk siden. Forsikringsselskapene henviser til tidligere nemndbehandlinger i forhold til avslaget. Er dette lovlig eller skal jeg egentlig bli tilbudt økt premie? Takk for all hjelp!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. september 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Et avslag må være saklig begrunnet. Dersom selskapet ikke kan påvise en økt risiko for uførhet som følge av din medfødte hjertesykdom, er de forpliktet til å tilby deg forsikring på alminnelige vilkår. Det er nok dessverre slik at de fleste med hjertesykdom får avslag på livs- og uføreforsikring som dekker hjertesykdom. Derimot er det vanlig å kunne få forsikring som dekker andre årsaker til uførhet.

Du har mulighet til å få saken vurdert av Finansklagenemnda. Behandlingen er gratis.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

For høyt jerninnhold i blodet

Hva skyldes for høyt jerninnhold i blodet?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 04. september 2015
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei, det skyldes som regel en arvelig tilstand - hemokromatose - som gjør at kroppen tar opp for mye jern fra mat og lagrer for mye av det. Det finnes antydninger til at for store jernlagre i kroppen øker risiko for hjerteinfarkt. Rundt 5 av 1000 personer antas å ha denne tilstanden. 

Kronisk nyresvikt eller leverskade kan også være en årsak til høyt jerninnhold i blodet. 

Noen kan også få det som følge av langvarig bruk av jernholdige medisiner, eller av behandling med intravenøst jern. 

Lunge

Lungefibrose i stabil fase.

Hei. Har hatt lungefibrose i snart 7 år, fibrosen har ikke forverret seg i alle disse årene, men jeg har fortsatt mye angst (dødsangst) i forbindelse med det. Jeg bruker ekstra oksygen ved anstrengelser, ellers bare Ventoline. Kan man leve i mange år med det selv om man til tider får for lite oksygen i blodet. Blodgassen min er på 11,4 kPa i hvile. Oksygen opptaket mitt faller sjelden under 90 %. Selve lungekapasiteten min er på litt over 80%. Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Lungefibroser kan ha mange forskjellige årsaker og forskjellige forløp. Det er absolutt positivt at fibrosen ikke har utviklet seg videre, men har vært stabil i flere år. Du oppgir også gode verdier for surstoff i blodet i hvile, og at du bare bruker oksygen ved anstrengelser. Så lenge oksygennivået ligger såpass høyt er det bra fordi lungene og hjertet ikke overbelastes. At oksygenet faller litt lavt av og til behøver ikke bety så mye fordi det holder seg høyt nok til vanlig. Det kan virke som om utgangspunktet slik det er i dag er ganske positivt og gir grunnlag  for optimisme.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge, Rettigheter

Kan du få fri behandling hos fysioterapeut når du har astma?

Hei. Jeg har astma og forstår det slik av det dere skriver at jeg har rett på gratis fysioterapi. Når jeg spurte fastlegen min om dette sa han at det ikke var riktig. I følge han var det kun i helt spesielle tilfeller man fikk dekt det. Hva er riktig? Og hvor kan jeg finne reglene for dette for å vise til min lege?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet som gjelder for mange med lungesykdom!

Mennesker med astma kan få fri behandling hvis de får henvisning til fysioterapeut som har driftstilskudd fra kommunen. I praksis får man fri behandling når man har nedsatt lungekapasitet slik man kan se det ved astma og kols. Det er heller ingen begrensning på antall behandlinger per år, men det må selvfølgelig være en henvisning på grunnlag av lungesykdommen. Dette kan man eventuelt finne mer om på nettet ved å besøke www.helsenorge.no. Da det kan være litt vanskelig å finne frem til dette på egen hånd, vil jeg eventuelt anbefale deg å henvende deg til Helfo for å få mer opplysninger. Du kan sikkert få informasjon direkte fra fysioterapeut også.

 

Lunge

Smerter ved lungekreft

Hva slags brystsmerter følger med lungekreft og er den da langt framskredet?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Brystsmerter er ganske lite spesifikt og gir sjelden alene forklaring på årsaken som kan ligge bak. Slike smerter kan også opptre ved lungekreft, men det er avhengig av kreftens beliggenhet og/eller utbredelse. Bare nærmere utredning med  røntgenundersøkelser og andre tilleggsundersøkelser kan gi et sikkert bilde av utbredelsen.

Allergi

Allergisk reaksjon?

Vil symptomer på støvallergi forsvinne av seg selv? Hei! Jeg har fått i meg for mye husstøv og tror jeg kan ha fått en allergisk reaksjon som følge av dette. Symptomer minner om influensa med verk i hele kroppen og hodepine. Synes å kjenne støvsmak i munnen og det klør i halsen. Vil dette gå over av seg selv så snart jeg kommer i et støvfritt miljø? Var ute og syklet i dag og da virket det som at låret ikke fikk nok oksygen fordi det kriblet i det. Slik har jeg ikke hatt før på en 40 minutters tur. Syntes det hele er skremmende og har gått til innkjøp av luftrenser med kullos - og HEPA-filter.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,og takk for spørsmålet!

Støvallergi skyldes støvmidd og må avklares nærmere med en allergitest. Symptomene du angir er ikke typiske for støvallergi, så jeg antar at dette eventuelt kan skyldes en reaksjon på noe annet, eventuelt være noe helt annet, for eksempel virusinfeksjon.  Dette bør nok legen din kikke nærmere på hvis det ikke gir seg eller blir verre.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Hva er en diagnose?

Hei Olav, Jeg interesserer meg stort for det medisinske språket, og lefler med det for tiden. Akkurat nå er jeg opptatt av betydningsforholdet mellom 'diagnose' og 'sykdom'. I Store Medisinske Leksikon skriver Bruusgaard at en diagnose er "navn på sykdommer (tilstander) med felles kjennetegn", og videre at "Noen diagnoser viser til tilstander med samme årsak, f.eks. er tuberkulose navnet på alle sykdommer forårsaket av tuberkelbakterien".

Spørsmålet mitt er todelt, og lyder:

1) Er det generelt slik at enhver diagnose viser til flere og ulike sykdommer, og

2) er det (da) slik at tuberkulose-diagnosen viser til flere tuberkulosesykdommer (flere "tuberkuloser")? Jeg spør fordi at de mer avgrensede formene for tuberkulose jeg har sett omtalt (på LHL sine sider, i tillegg til SML sine), som f.eks. 'lungetuberkulose' og 'halstuberkulose', nettopp IKKE omtales som ulike former for tuberkulose, men som tuberkulose i ulike organ. I hvilken mening er det da snakk om ulike sykdommer? Beklager om dette var rotete eller vagt, men jeg er oppriktig nysgjerrig og håper på svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. september 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for et interessant spørsmål! Jeg skal prøve å gi en avklaring:

  1. Ved å stille en diagnose betyr det at man setter navnet på en bestemt sykdom. Hvis det snakkes om samlediagnoser kan det imidlertid være et samlenavn for tilstander som likner på hverandre, men som kan spesifiseres nærmere hver for seg hvis man går i dybden. For eksempel gjelder det siste for revmatiske sykdommer som blant annet kan bety klassisk leddgikt, men også annen type immunologisk sykdom som angriper muskler og sener. Et annet eksempel er obstruktiv lungesykdom som kan være både astma og kols. Men til vanlig ønsker man å stille en så presis diagnose at det går tydelig frem at man snakker om en distinkt tilstand.
  2. Tuberkulose er den infeksjonen som er forårsaket av tuberkelbakterier, men som kjent fins det blant annet lungetuberkulose, knokkeltuberkulose og tarmtuberkulose. Som du selv påpeker handler det her om samme sykdom, men med forskjellig lokalisasjon. I virkeligheten vil de fleste tilfeller av tuberkulose starte som følge av inhalasjon av tuberkelbakterier til lungene. I enkelte tilfeller kan så infeksjonen spre seg med blodet til andre organer i etterkant. I praksis vil for eksempel diagnosen ved tuberkulose i lungene i dag benevnes "Lungetuberkulose", og med tillegg av en bokstav/tallkode som er entydig for denne tilstanden.

Håper dette ble forståelig!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

 

Hjerte/kar

Takotsubo syndrom

Har nylig fått diagnosen uspesisifkk kardiomyopati, Takotsubo syndrom. 3 dager siden jeg ble utskrevet, når kan jeg begynne å trene igjen? Hilsen en utålmodig sjel.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 31. august 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei!

Takotsubo syndrom er en tilstand som vi stadig får mer kunnskap om. Noen mennesker, som utsettes for sterk psykisk eller fysisk stress (sterk sorg, dødsfall i nær omgangskrets, skade eller kirurgi), kan få dette syndromet. Da blir hjertet forbigående svekket og "lammet", og pumper dårlig. Pasienten opplever brystsmerter som ligner de ved et hjerteinfarkt, pusten blir dårlig. Men når pasientens kransårer undersøkes, er de gjerne helt normalt.

I tillegg til å bli svekket, inntar venstre hjertekammer en spesiell form som ligner på en felle/krukke (takotsubo) som brukes i Japan til å fange blekksprut. Tilstanden er oppkalt etter denne krukken. 

Det er fortsatt ikke fullstendig klarlagt hva som forårsaker Takotsubo, men sannsynligvis spiller stresshormoner en viktig rolle. 

 

Takotsubo syndrom krever behandling, men prognosen er som regel veldig god. Det er varierende hvor lang tid det går før man igjen er friskmeldt.  95% av pasientene blir helt bra innen 4-8 uker, og svært få får det igjen. 

Jeg antar at du skal tilbake til en kontroll på sykehuset om noen uker for å se om hjertet har normalisert seg igjen. Du bør vente med trening til du får klarsignal fra hjertespesialisten på sykehuset. 

Mvh

Wasim Zahid